În această primavară în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași erau înregistrați 8.657 șomeri  în luna aprilie (din care 3.810 femei), rata șomajului fiind de 2,94%, înregistrând o scădere sensibilă față de luna precedentă de 0,01%

Din totalul de 8.657 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Iași, 871 erau beneficiari de indemnizație de şomaj, iar 7.786 erau beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite.

 În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.393 șomeri provin din mediul rural și 1.264 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Iași (35,76%), urmat de cei cu studii primare și fără studii (29,35%), iar 23,77% au absolvit școala profesională sau arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 7,68 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,43%.

În cursul lunii aprilie 2019 s-au încheiat 997 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării serviciilor de asistență personalizată de către funcționarii AJOFM Iaşi. Informații detaliate despre structura şomajului la nivelul județului Iași sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Iași la adresa www.ajofmiasi.ro . Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă IAȘI.

LĂSAȚI UN MESAJ