Share

În cadrul rubricii “Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul eforturilor pe care unitățile administrativ-teritoriale le depun în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.
Jurnaliștii publicației noastre vor ajunge în toate comunele ieșene pentru a realiza o radiografie a modului în care primarii reușesc să absoarbă fonduri guvernamentale și europene în comunitățile pe care le administrează.

Dan NIȚĂ, Primarul Comunei MIROSLAVA: Atracțiile pentru această zonă sunt locurile de muncă de pe raza comunei, existența unei infrastructuri (rețele de drumuri, rețele de apă și canalizare, rețele de energie electrică și gaz), unitățile de învățământ și sănătate și nu în ultimul rând, faptul că ne aflăm în imediata apropiere a municipiului Iași și faptul că centura ocolitoare a municipiului Iași se află pe teritoriul nostru, ceea ce este un avantaj pentru noi, deoarece scurtează timpul de deplasare într-un Iași tot mai aglomerat.

În cadrul rubricii “Agenda Primarului” de săptămâna aceasta ne aflăm în comuna MIROSLAVA

Miroslava este o comună în județul Iași, formată din satele Balciu, Brătuleni, Ciurbești, Cornești, Dancaș, Găureni, Horpaz, Miroslava (reședința), Proselnici, Uricani, Valea Adâncă, Valea Ursului și Vorovești.
Comuna Miroslava este situată în partea centrală a județului, în nordul Podișului Bârladului, pe malul drept al Bahluiului, în vecinătatea sud-vestică a municipiului Iași. Este străbătută de șoseaua de centură a Iașiului, desemnată ca șosea națională, cu denumirea de DN28D, drum ce leagă comuna spre nord de Valea Lupului (unde se termină în DN28) și spre sud-est de Ciurea.

Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna Dvs.? 

D.N: Miroslava are în componență 13 sate (Balciu, Brătuleni, Cornești, Ciurbești, Dancaș, Găureni, Horpaz, Proselnici, Miroslava, Uricani, Valea Adâncă, Valea Ursului, Vorovești). Cu sate atestate încă din secolul al IV-lea, comuna Miroslava se întinde pe o suprafață de peste 8.000 hectare și are o populație de peste 24.500 de locuitori, dar în realitate în comuna noastră locuiesc în jur de 35.000 de cetățeni.

Creșterea populației a început din anul 2006 și crește în continuare anual cu aproximativ 2.000 persoane. Situată în partea centrală a județului Iași, comuna Miroslava s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, devenind un pol industrial al județului Iași.

Atracțiile pentru această zonă sunt locurile de muncă de pe raza comunei, existența unei infrastructuri (rețele de drumuri, rețele de apă și canalizare, rețele de energie electrică și gaz), unitățile de învățământ și sănătate și nu în ultimul rând, faptul că ne aflăm în imediata apropiere a municipiului Iași și faptul că centura ocolitoare a municipiului Iași se află pe teritoriul nostru, ceea ce este un avantaj pentru noi, deoarece scurtează timpul de deplasare într-un Iași tot mai aglomerat.

Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

Doresc să subliniez faptul că multe din rezultatele noastre nu ar fi fost posibile fără suportul și implicarea activă a consilierilor locali, instituțiilor subordonate, și, nu în ultimul rând a întregului aparat de specialitate al primarului.

D.N.: Încă nu cunoaștem exact sumele, acum se lucrează la buget, dar ca în fiecare an investițiile pe care ni le propunem să le realizăm, atât prin fonduri nerambursabile, cât și din bugetul propriu nu pot fi susținute doar din veniturile pe care le încasăm.

Va trebui să apelăm la împrumuturi rambursabile pe termen mediu pentru a realiza investițiile prioritare și a asigura cofinanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare.

Toate informațiile sunt publice și se află pe site-ul instituției noastre.

Ce lucrări / activități specifice aveți pregătire pentru această primăvară?

D.N.: Au reînceput lucrările pentru toate proiectele finanțate prin programele de finanțare nerambursabile, guvernamentale și bugetul local, lucrări care au fost asistate pe perioada timpului friguros: lucrări de modernizare drumuri de interes local, reabilitarea și dotarea unităților de învățământ, construcția de trotuare în comună, continuarea investițiilor din parcul industrial, modernizarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată, iluminat public, etc.

Centrala fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în energie electrică în Ciurbești, comuna Miroslava, judetul Iași

Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare

D.N.: Am vizitat mai multe administrații publice locale din Europa unde am învăţat ce însemană fondurile europene pentru dezvoltarea unei comunităţi. S-a început cu fondurile de preaderare, unde ne-am antrenat în scrierea de proiecte, fiind vorba despre sume mai mici. Ulterior, au venit fondurile de postaderare şi am început să ne dezvoltăm echipa de realizare şi implementare a proiectelor.  Drept pentru care, împreună cu specialiștii din cadrul primăriei Miroslava am realizat următoarele proiecte finanțate atât prin fonduri nerambursabile, cât și din bugetul local comunei, respectiv:

 • Centrala fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în energie electrică în Ciurbești, comuna Miroslava, judetul Iași;

 • Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc (8-15 copii), localitatea Cornești, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Modernizarea drumului comunal DC28 pe o lungime de 4 km;

 • Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local pe o lungime de 8 Km;

 • Proiectare și execuție de modernizare de străzi și de drumuri locale, localitatea Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Proiectare și execuție de modernizare a străzilor și a drumurilor locale pe o lungime de 35,949 km;

 • Lucrări de proiectare şi execuţie de modernizare de drumuri comunale pe o lungime de 26 km în comuna Miroslava, județul Iași;

 • Înființarea SC PARC INDUSTRIAL MIROSLAVA SRL;

 • Lucrări de realizare de infrastructură în Parc Industrial (căi de acces, energie electrică, gaze naturale, alimentare cu apă și rețea de canalizare);

 • Modernizarea bazei sportive Uricani;

 • Lucrări de modernizare a drumurilor de exploatație agricolă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi – Infrastructura agricolă de acces în lungime de 10.812 m în localitățile: Uricani, Voroveşti şi Proselnici, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă în localitaţile Voroveşti şi Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Lucrări de construire padoc în localitatea Balciu, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă în localităţile din comuna Miroslava, județul Iași;

 • Lucrări de extindere a sistemului de canalizare în comuna Miroslava, județul

 • Lucrări de extindere a sălii de sport corpurile III şi IV, în localitatea Miroslava, județul Iași;

 • Lucrări de modernizare strada Via Mare localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Lucrări de proiectare şi execuţie de semaforizare în comuna Miroslava:

 • Intersecţia DJ 248 cu str. DC 39 Horpaz-Ciurbeşti,

 • Intersecţia DJ 248 cu str. Principală din localitatea Valea Adâncă şi Fundac Oţelărie,

 • Intersecţia DJ 248A cu str. Anton Niţu şi str. Mihail Kogălniceanu.

 • Elaborarea proiectului tehnic şi initierea lucrării pentru investiţia: Creşterea siguranţei cetaţenilor şi prevenirea criminalitaţii prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere în comuna Miroslava, judeţul Iaşi;

 • Elaborarea proiectului tehnic şi execuţia extinderii iluminat public în localitatea Miroslavastr. Constantin Langa, Localitatea Valea Adâncă veche – str. Şcolii, localitatea Valea Adâncă Nouă- str. Bazei, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Modernizarea sistemului de iluminat public în localitatea Uricani;

 • Amenajarea cimitirului în satul Valea Adîncă, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Staţie de sortare a deşeurilor solide menajere şi biodegradabile în comuna Miroslava, județul Iași;

 • Alimentare de energie electrică din incinta SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL, sat Brătuleni, comuna Miroslava.

Citeste si   Au fost desemnați doi IERARHI candidati pentru slujirea de Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Principalele proiecte aflate în implementare în diverse stadii de lucru, finanțate atât prin fonduri nerambursabile, cât și din bugetul local comunei, respectiv:

 • Lucrări de proiectare şi de execuţie sens giratoriu în zona Delphi, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Lucrări de proiectare şi de execuție trotuare și rigole în localitățile Miroslava, Horpaz și Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași – etapa I;

 • Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Miroslava în lungime de 6,259 km – Măsura 7.2. PNDR;

 • Modernizarea şi reabilitarea corpurilor de clădire Şcoala Mică şi Şcoala Mare din cadrul Grupului Şcolar Agricol Mihail Kogălniceanu Miroslava – Măsura 7.2. PNDR;

 • Extinderea rețelei de canalizare în satele Valea Ursului, Vorovești, Brătuleni, Uricani, Găureni, Miroslava, Ciurbești 17,113 km – Măsura 7.2. PNDR;

 • Extinderea rețelei electrice şi reţea de iluminat public în comuna Miroslava, judeţul Iaşi;

 • Reabilitare, modernizare şi recompartimentare Școala Gimnazială “Miron Barnovschi” Uricani – corp Gradiniță, localitatea Uricani prin PNDL;

 • Extinderea și modernizarea școlii primare, localitatea Ciurbești, comuna Miroslava, județul Iași – finanțare prin PNDL;

 • Modernizarea școlii primare, localitatea Proselnici, comuna Miroslava, județul Iași – finanțare PNDL;

 • Modernizarea școlii cu program normal, localitatea Horpaz – PNDL II;

 • Înființarea rețelei de colectare ape uzate în localitatea Proselnici, comuna Miroslava, județul Iași – finanțare prin PNDL;

 • Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale “Colonel Constantin Langa” Miroslava, localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași – finanțare prin PNDL;

 • Extinderea grădiniței și construirea creșei în cadrul Școlii “Colonel Constantin Langa” Miroslava, localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași – finanțare prin PNDL;

 • Modernizarea bazei sportive în incinta Liceului Agricol “M. Kogălniceanu” Miroslava, județul Iași-finanțare PNDL.

Doresc să subliniez faptul că multe din rezultatele noastre nu ar fi fost posibile fără suportul și implicarea activă a consilierilor locali, instituțiilor subordonate, și, nu în ultimul rând a întregului aparat de specialitate al primarului.

Împreună am făcut o echipă a cărei principală preocupare a fost și rămâne îmbunătățirea standardului de viață a cetățenilor din comuna Miroslava, județul Iași.

Citeste si   IMPAS major pentru PSD! Pentru prima dată în 30 de ani NU s-a găsit un CANDIDAT cu ȘANSE pentru Primăria IAȘI

Ce investiții plănuiți pentru următorii ani?

D.N.: Vom urma pașii stabiliți prin strategia noastră de dezvoltare durabilă și nu ne vom opri doar aici. S-au depus cereri de finanțare la diverși finanțatori, așteptăm evaluarea și suntem optimiști, sau se lucrează la documentații pentru urmatoarele proiecte de investiții:

 • Dezvoltarea parcului industrial din Miroslava – Parcul II și Parcul III – deoarece Parcul I are grad de ocupare 100%;

 • Realizarea rețelei de utilități pentru loturile concesionate în localitatea Cornești, comuna Miroslava, județul Iaşi;

 • Restaurarea şi consolidarea monumentului istoric Palatul Sturdza în localitatea Miroslava,judeţul Iaşi;

 • Construirea sălii de sport, localitatea Corneşti, comuna Miroslava, judeţul Iaşi;

 • Construirea sălii de sport, localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Reabilitarea, modernizarea și dotarea aşezamântului cultural din localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul Iaşi;

 • Consolidarea străzii Iazului localitatea Horpaz, comuna Miroslava, judeţul Iaşi – finanțare CNI;

La nivel local sunt înfiintate două centre de zi, respectiv Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, sat Cornești, comuna Miroslava, judetul Iași și Centrul de zi pentru copii Cornești. Ambele funcționează în satul Cornești, unul cu o capacitate de 20 de locuri și unul cu 30 de locuri.

 • Modernizarea parcurilor de joacă din curtea școlilor și în zonele special amenajate;

 • Construirea sediului primărie în comuna Miroslava, județul Iași;

 • Înfiinţarea transportului public local în comuna Miroslava, județul Iași;

 • Locuinţe sociale în regim de închiriere D+P+2E+M, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Locuinţe pentru tineri în vederea închirierii D+P+2E+M, localitatea Valea Ursului, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Realizarea parcului comunal – Amenajare Peisagistică.

 • Anvelopări clădiri publice şi sociale în localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Bazin de înot olimpic în comuna Miroslava, județul Iași;

 • Construirea căminului cultural/centru cultural în în comuna Miroslava, județul Iași;

 • Construirea Complexului Sportiv în comuna Miroslava, județul Iași;

 • Patinoar artificial în comuna Miroslava, județul Iași;

 • Construirea unui spital multidisciplinar pe raza comunei Miroslava, județul Iași;

 • Centru rezidențial pentru persone vârsnice în Uricani și Ciurbești, comuna Miroslava, județul Iași;

 • Amenajarea bazei sportive în localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași (sistem irigație, însamințare gazon, tribune, teren fotbal, teren tenis, vestiare, iluminat nocturnă, parcari);

 • Înființare incubator de afaceri MIROSLAVA START UP în zona industrială Miroslava.

Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

D.N.: Prioritățile comunei noastre, așa cum au reieșit din audiențele susținute și urmare a vizitelor de lucru în cele 13 sate s-au concretizat într-un Program de investiții centrat pe modernizarea infrastructurii rurale, dezvoltarea activităților și investițiilor din zona parcului industrial și multe altele.

Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social?

D.N.: Serviciul Public de Asistenţă Socială din Comuna Miroslava a fost înfiinţat în anul 2007 în baza H.C.L. nr. 101/29.09.2006.

Obiectul de activitate al acestui serviciu public este de a identifica şi soluționa problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecției copilului şi familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a altor personae aflate în nevoie.

Asistenţa socială exprimă orientarea politicilor publice către cetăţenii vulnerabili a unei societăţi. Investiţia oricărei forme de guvernământ în sistemul de protecţie socială şi în serviciile sociale este important pentru a ne asigura că problemele sociale existente nu vor avea consecinţe din ce în ce mai grave asupra unor pături din ce în ce mai largi de populaţie.

La nivel local sunt înfiintate două centre de zi, respectiv Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, sat Cornești, comuna Miroslava, judetul Iași și Centrul de zi pentru copii Cornești. Ambele funcționează în satul Cornești, unul cu o capacitate de 20 de locuri și unul cu 30 de locuri.

Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna Dvs. pe parcursul anului?

D.N.: Centrul de Informare Turistică din comuna Miroslava, județul Iași a fost înființat în cadrul proiectului “Construire centru de informare turistică, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”, finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Anul 2018 pentru Centrul de Informare Turistică, comuna Miroslava, județul Iași a însemnat o activitate susţinută de promovare a obiectivelor turistice din comună, dar și o soluţie eficientă de atragere a publicului larg spre cultură. Au fost multe acţiuni, dar vom trece în revistă câteva dintre cele mai reprezentative:

 • Participarea Comunei Miroslava la ediția de primăvară a Târgului de Turism al României 2018, în perioada 22 – 25 februarie desfășurat în București, la Romexpo;

 • Găzduirea în ziua de 26 februarie, în sala mare de ședințe a primăriei Miroslava a evenimentului de prezentare a cărților jurnalistului Grigore Cartianu, aflat într-un turneu național de promovare;

 • În luna martie Centrul de Informare Turistică a găzduit o expoziție de mărțisoare hand – made realizate de elevi ai Școlii Gimnaziale „Colonel Constantin Langa din Miroslava“, Școala din Cornești și elevii Liceului Agricol Mihail Kogălniceanu din Miroslava;

 • În luna martie, Primăria Comunei Miroslava a participat la finala competiției „Sate Culturale ale României – 2018“, ediția a V-a unde a ocupat locul II. În anul 2016 și 2017 Miroslava s-a clasat pe locul I. Evenimentul a fost organizat de Asociația „Cele mai frumoase sate din România“ în parteneriat cu CJ Bacău și s-a desfășurat la Muzeul de Științele Naturii „Ion Borcea“ din Bacău;

 • Dintre satele comunei Miroslava care s-au remarcat și anul acesta continuând tradiția organizării de sărbători locale trebuie să menționăm „Zilelor Satului Ciurbești“ care au ajuns la cea de a XII-a ediție în luna iunie 2018 și satul Uricani unde anul acesta pe data de 15 august la 562 de ani de atestare documentară, Asociația Culturală „Fiii Satului Uricani“ a organizat cea de a X-a ediție a Întâlniri Fiilor Satului;

 • Din agenda culturală a anului 2018 nu au lipsit nici spectacole de teatru. Astfel în parteneriat cu Ateneul Tătărași, în data de 1 iunie, de ziua lor, copiii din satele Miroslavei au vizionat spectacolul de teatru „Aventuri cu D-l Goe“ susținut în aer liber de echipa de actori profesioniști ai Ateneului pe scena amplasată în centrul comunei, spectacol care s-a bucurat de o participare peste așteptări;

 • Pe 14 iulie, Sala de Sport din comuna Miroslava a fost gazda spectacolului de teatru Anul Z3RO. Evenimentul organizat de Atelierul lui Geppetto în parteneriat cu Primăria Miroslava care face parte din proiectul History Village Tour realizat și dedicat Centenarului Marii Uniri;

 • Primăria Miroslava a păstrat tradiția de a organiza „Ziua iei la Miroslava“, astfel în plină vară, la data de 24 iunie, centrul comunei s-a umplut de joc și voie bună la cea de a doua ediție a acestui eveniment a cărui principal obiectiv este de a păstra tradiția portului popular românesc autentic încurajând miroslăvenii și nu numai să se înscrie la concursul inedit „Ii de ieri și de azi“.

 • Cea de-a VI-a ediție a „Zilelor Turismului la Miroslava“ a fost organizată în luna septembrie și s-a bucurat de prezența unui număr impresionant de participanți atât din comuna Miroslava cât și din municipiul Iași și localitățile învecinate. Manifestarea face parte dintr-un proiect mai amplu demarat în urmă cu cinci ani: „Promovarea produselor turistice natural și antropice din comuna Miroslava, județul Iași prin acțiuni integrate de marketing si comunicare“ implementat de Primaria Miroslava, proiect ce se află în perioada de sustenabilitate.

 • Nici evenimentele cinematografice nu au lipsit anul acesta la Miroslava, astfel, sub denumirea „Seri de film la Casa Sturdza“, în perioada 22-26 octombrie, la Palatul Sturdza din Miroslava, situat în curtea Liceului Agricol a avut loc vizionarea de cinci filme istorice românești, în cinci seri consecutive, cu tematica specifică perioadei interbelice, urmate de prelegeri, discuții și dezbateri la care au fost invitați istorici, sociologi, profesori universitari.

Citeste si   LEGEA care interzice referirea la IDENTITATEA de GEN în unitățile de învățământ a fost CONTESTATĂ! Ce spun unitățile de învățământ IEȘENE

Evenimentul a fost dedicat Centenarului Marii Uniri și a avut ca obiectiv principal transpunerea participanților în epoca Primului Război Mondial prin arta cinematografică, (respectiv vizionare de filme) urmărind drame personale sau colective, percepții diferite din epocă asupra începerii războiului, gradul de conștientizare al societății față de epoca trăită.

 • Momentul împlinirii a o sută de ani de la Marea Unire din 1918 a găsit comuna Miroslava pe 1 decembrie pregătită de sărbătoare. Sub denumirea „1 Decembrie 2018 – O sută de ani de țară“, manifestările prilejuite de acest eveniment și organizate la Sala de Sport, au fost variate de la momente artistice susținute de elevii școlilor din comună, la depuneri de coroane, slujbă TeDeum de mulțumire făcută de un sobor de preoți din parohiile Miroslavei, la spectacolul de muzică patriotică „Țara mea cântă“ susținut de ansamblul vocal – instrumental „Armonia Lucis“ condus de dirijorul Dragoș Mihai Cohal și culminând cu un spectacol de muzică popular și dans susținut de interpreta Beatrice Duca și ansamblul de dansuri populare „Hora Moldovei“.

În anul 2009 s-a înființat ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ȘTIINȚA MIROSLAVA, asociație care are ca obiect principal de activitate fotbalul pentru seniori. Echipa de fotbal Știința Miroslava a reușit în anul 2017 să promoveze din liga a III-a în liga a II-a a fotbalului românesc. În cadrul asociației mai activează la nivel de juniori o echipă de handbal fete și 4 echipe de fotbal junior băieți.

Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

D.N.: În general, colaborăm bine cu autoritățile publice locale, județene și centrale.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ