Share

În atenția debitorilor care înregistrează obligații bugetare restante provenind din nerespectarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

Urmare a apariției Ordonanţei nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale și a Ordinului președintelui ANOFM nr. 728/25.11.2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,

AJOFM IAȘI informează persoanele fizice și juridice debitoare, care la data de 31.12.2018 inclusiv, înregistrează obligații bugetare restante individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența contabila a AJOFM Iași în vederea recuperării, că ANOFM, prin entităţile publice subordonate cu personalitate juridică (AJOFM), acordă următoarele facilităţi fiscale:

Citeste si   Medic din prima linie: Nu știm încă cine și de ce dezvoltă forma gravă de COVID. Poate fi oricare dintre noi!

amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii Fişei de calcul/Deciziei, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM IAȘI conform art. 28 alin. (1) din ordonanţă;

anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 se realizează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii

– toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

Citeste si   Distribuția pe județe a cazurilor de Covid-19. Unde sunt cele mai ridicate rate de infectare

– sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Debitorii isi pot exprima intentia de a beneficia de amânarea/anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonantei, prin depunerea unei notificări/cereri de anulare a accesoriilor la registratura AJOFM Iași sau comunicate prin poștă, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Citeste si   Președintele Poloniei, Andrzej Duda, are Covid-19. Țara a intrat în ”zona roșie”

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa doamnei Enachi Aurelia, sef birou administrare buget sau domnului Țucă Nicolae, consilier superior control,indeplinirea masurilor asiguratorii si executarea silita a debitelor, la sediul AJOFM Iași din str. Cucu, nr. 1, Iași, la tel: 0232/254577, prin fax: 0232/264682, de luni până joi între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ