Share

În atenția Ministrului Sănătății, Nelu Tătaru și Agenției Naționale de Integritate

Cineva nu doreste sa vada cazul flagrant si semnalat din 08.02.2020 in presa cat si prin sesizari la organele abilitate, insemnand Ministerul Sanatatii si Agentia Nationala de Integritate.
Avand in vedere termenele scurte din lege si faptul ca au trecut 80 de zile de la momentul aducerii la cunostinta domnului Dr. Serban Turliuc, se pare ca cineva uita sa isi indeplineasca fisa postului si atributiile directe priviind rezolvarea situatiei de mai jos.
In data de 14 februarie a fost solicitat Ministerului Sanatatii, condus la aceea vreme de Victor Costache sa revoce mandatul de presedinte al Consiliului de Administratie datorita conflictului de interese si incompatibilitatii.
Mai multe info link!
Rezultatul? Managerul a fost destituit pentru ca nu a respectat ordinele superiorului ierarhic? Iar dr. Serban Turliuc taie si spanzura nerespectand legile in vigoare. 

Avand in vedere legislatia din Romania in atentia Ministrului Sanatatii, Nelu Tataru și Agentiei Naționale de Integritate

Conform legii 95/2006 reactualizata si republicata avem articolul: 
Art 182 (3) Membrii comitetului director, șefii de secție, șefii de laboratoare sau șefii de servicii medicale nu mai pot desfășura nicio altă funcție de conducere prin cumul de funcții.
Art 184 – (4) La numirea în funcție, șefii de secție, de laborator sau de serviciu vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatori specifici de performanță.

Contractul de administrare poate fi prelungit și poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanță

Pe perioada existenței contractului de administrare, eventualul contract de muncă încheiat cu o altă instituție publică din domeniul sanitar se suspendă. Conținutul contractului și metodologia de încheiere a acestuia se vor stabili prin ordin al ministrului sănătății publice.
Dacă șeful de secție selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.

(1) Persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator sau de serviciu și membrii consiliului consultativ, au obligația de a depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute la art. 180, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății Publice sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie.

Citeste si   PREMII la CONCURSUL național de TIC pentru ELEVII Liceului Special MOLDOVA TÂRGU FRUMOS

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

(3) Declarațiile se afișează pe site-ul spitalului.

Conform Ordinul nr. 1374/2016 pentru stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public

Managerul interimar are următoarele obligații în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese:

a) depune, în condițiile legii, declarație de avere, declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilități, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie;

b) actualizează declarațiile prevăzute la lit. a) ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților;

c) răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului. 

Avand in vedere cele precizate mai sus conform legii este interzis ce face domnul dr. Serban Turliuc, el avand un cumul de functii atat sef de sectie cat si presedinte consiliul de administratie.
In acelasi timp putem remarca ca atat Dr. Serban Turliuc cat si managerul interimar Adrian Bogdan Saramet sunt preocupati cu alte probleme decat cele prevazute de lege si anume sa depune declaratiile corespunzatoare la mai bine de 60 de zile de cand a venit la Institutul de Psihiatrie Socola Iasi, mai mult el este direct raspunzator pentru publicarea tututor declaratiile pe site-ul Institutiei care o conduce. Oare ce ascund cei doi fata de Agentia Nationala de Integritate din moment ce omit cu buna stiinta sa aplice legea.
Conform siteului integritate.eu al Agentiei Nationale de Integritate gasim explicatia priviind diferenta din conflictul de interese si incompatibilitatea

DIFERENŢA ÎNTRE CONFLICTE DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢI:

Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifestă atât în sistemul administrativ, cât şi în mass-media, este confuzia care se creează între conflictul de interese şi incompatibilităţi.
Dacă, pentru existenţa unui conflict de interese persoanele publice trebuie să ia o decizie care să influenţeze un interes personal, pentru a se afla într-o situaţie de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul că exercită concomitent două sau mai multe funcţii al căror cumul este interzis de lege.
Domnul doctor se pare ca isi doreste cumul de functii cat si de contraventii, el regasindu-se in ambele situatii indiferent de situatie.
Serban Turliuc ca presedinte al Consiliului de Administratie, aproba bugetul Sectie II Femei unde sef de sectie este Dr. Serban Turliuc.
Daca el nu ia nici o decizie indiferent de subiect si voteaza nici pentru nici contra, tot este un cumul de functii si este incompatibilitate.

Situaţiile în care un funcţionar public se află în conflict de interese sunt specificate în articolul 79, cartea I, titlul IV, capitolul I din Legea nr. 161/2003

Acesta apare atunci când:
– este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
– participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
– interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
În situaţia în care există un conflict de interese, funcţionarul este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.
Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. Încălcarea dispoziţiilor poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
În cazurile menţionate anterior, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.

Domnule Dr. Nelu Tataru, Ministrul al Sanatatii, doriti sa puneti in legalitatea cele mentionate mai sus si sa luati masurile care se impun?

Au trecut 80 de zile din momentul cand i s-a adus la cunostinta domnului dr. Serban Turliuc ca este in conflict de interese si incompatibilitate.nelu-tataru:-inca-nu-am-urcat-acea-panta,-mai-avem-doua-saptamani.-vom-mai-avea-decese
Conform Legii nr. 188/1999 ce prevede în articolul 101, modalităţile de destituire a funcţionarilor publici din funcţie. Astfel, destituirea se face prin act administrativ de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri:
– pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave;
– dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. Actul administrativ se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă anterior datei destituirii din funcţia publică

Share
DISTRIBUIȚI
Redactor-Șef al Ziarului Buna Dimineața Iași. Experiență în domeniul administrației publice atât la nivelul instituțiilor publice de pe raza municipiului Iași cât și a UAT-urilor care își desfășoară activitatea la nivel județean! CONTACT: 0771.324.701 email: office.bunadimineataiasi@gmail.com sau office@bunadimineataiasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ