ideall.ro

Producătorii care doresc să acceseze fondurile „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2019 ciclul II, termenul de depunere a dosarului la sediile Direcțiilor pentru Agricultură a județelor de provenineță a legumicultorilor este de 15 sepetembrie 2019.

Practic suma de 3.000 de euro plătită din bugetul de stat este primită în plus pe hectar de legumicultori având în vedere că suprafața cultivată primește și subvenția din schemele ,,de bază” 

Actele necesare pentru acest proiect sunt: cartea de identitate, copie; adeverință de la Registru Agricol privind suprafața de solar;extras de cont valabil; copie certificate de producător pentru personae fizice; copie după Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) pentru persoanele juridice.

Perioada de valorificare a tomatelor este 1 noiembrie – 20 decembrie 

Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată „Program susținere tomate, 2019” și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;
  • să obțină o producție de minimum 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției;
  • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
  • să valorifice producția în perioadele ianuarie-15 iunie inclusiv, și/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv conformro.
babyliss-romania.ro

LĂSAȚI UN MESAJ