Share

În urma Dreptului la Replică, trimis de Institutul de Psihiatrie Socola Iași pe mail-ul redacției Ziarului ”Bună Dimineața Iași”, pentru articolul publicat în dată de 19.11.2020, dorim să aducem la cunoștința unele neconcordanțe sau fapte omise în răspunsul oferit publicației Ziarului ”Bună Dimineața Iași”.

Având în vedere că documentul trimis pe adresa redacției este un sofism foarte bun am considerat că ar fi bine să ne fie clarificate câteva aspecte.

Vom analiza aliniatele din Dreptul la Replică trimis de către Institutul de Psihiatrie Socola Iași și o să explicăm din punct de vedere legal, deontologic și moral.

”În urmă parcurgerii articolului ,, Cine împarte, parte își face la Socola ! Cum a împărțit posturile de conducere troica TURLIUC, PREPELIȚă, SARAMET “, publicat în dată de 19.11.2020 pe www.bunadimineataiasi.ro și semnat I. Marcu, am constatat că acesta conține informații greșite, prezentate cu rea credință, menite să discrediteze conducerea Institutului de Psihiatrie Socola Iași, dar și Institutul de Psihiatrie Socola Iași.

Informațiile sunt prezentate tendențios și în lipsa publicării concomitent a unui punct de vedere din partea Institutului sunt contrazise de articolele de lege în vigoare la această dată, fapt care ne arată că suntem în prezența unui încălcări grave a normelor deontologiei profesionale, așa cum sunt ele prezentate în Codul Deontologic al ziaristului, adoptat de Clubul Român de Presă și de Codul Deontologic al Jurnalistului, elaborat de organizațiile membre în Conveția Organizațiilor de Media.

În privința afirmațiilor făcute în articolul menționat, arătăm că aceastea au fost prezentate într-un mod voit eronat, fapt care demonstrează că susținerile din cuprinsul articolului au un caracter tendențios și sunt prezentate cu rea – credință, în scopul defăimării Institutului și a conducerii acestuia, urmărindu-se prezentarea Institutului și a conducerii acestuia într-o lumina negativă. Afirmațiile defăimătoare făcute în articol nu corespund realității și depășesc limitele libertății de exprimare”, se arată în dreptul la replică a  Institutul de Psihiatrie Socola Iași

Referitor la aceste aliniate, dorim să specificam faptul că am adresat numeroase adrese Institutului de Psihiatrie Socola Iași în urma articolelor prezentate de noi și NU am primit răspuns sau am primit răspunsuri evazive. Am considerat faptul că nu doriți să comentați fapte și dovezile prezentate de noi de-a lungul timpului în articolele noastre.

Nu am discreditat niciodată Institutul de Psihiatrie Socola Iași, dimpotrivă am susținut fiecare acțiune care ne-a fost prezentată sau la care am fost invitați să relatam. Nerespectarea legii în vigoare, eludarea și interpretarea legilor după dorința domnului jurist Corneliu Prepeliță aduce în sine un deserviciu Institutului de Psihiatrie Socola Iași. Noi presă, avem dreptul constituțional de a trage un semnal de alarmă când legile nu se respectă, de a sancționa derapajele legale ale Instituțiilor Statului Român.

”Astfel, conform articolului 13 din ORDINUL nr. 1384 din 4 noiembrie 2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, managerul ,,deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioada de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă nici un candidat în termenul legal”.

De asemenea, conform art 185, aliniatul 5, din LEgea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății La numirea în funcție, șefii de secție, de laborator și de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați.

Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situația neîndeplinirii indicatorilor de performanță asumați poate înceta înainte de termen. Dacă șeful de secție, de laborator sau de serviciu medical selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile de la apariția acestora. În caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept”, se mai arată în dreptul la replică a  Institutul de Psihiatrie Socola Iași

Conform unor interpretări făcute pe baza art. 1550 alin. (2) C. civ., în doctrina recentă s-a afirmat că „există trei moduri de operare a rezoluțiunii: prin hotărâre judecătorească, în acest ultim caz nefiind însă exclus dreptul de opțiune al creditorului, care se exercită într-o formă specială, iar nu în formă declarației unilaterale de rezoluțiune”.

În concordanță cu această opinie, a prins contur ideea că „rezoluțiunea contractului poate opera printr-unul din următoarele cazuri: pe cale judiciară, prin declarație unilaterală a creditorului obligației neexecutate și în mod automat, fără intervenția instanței, conform pactului comisoriu și a cazurilor anume prevăzute de lege”.

”Așadar, având în vedere cele mai sus menționate, precum și faptul că dna dr. Dorina Donciu a îndeplinit vârstă legală de pensionare, la Secția Psihiatrie I Acuți din cadrul Institutului de Psihiatrie ,,Socola” Iași a fost numită șef secție interimar dna dr. Dania Radu, cu respectarea tuturor normelor în vigoare”, se mai arată în dreptul la replică a  Institutul de Psihiatrie Socola Iași

Pentru DR. Dorina Donciu faptul că a împlinit vârstă de pensionare nu este un motiv pentru a fi demisă de la Șefia Secției Psihiatrie 1 Acuți, pentru că în spitalele publice, profesorii universitari, medicii membri titulari sau corespondenți ai Academiei de Științe Medicale sau ai Academiei Române, medicii primari doctori în științe medicale pot ocupă funcţii de şef de secţie și după vârsta de 65 de ani, dar numai până la vârsta de 70 de ani, cu aprobarea managerului, avizul Consiliului de Administrație al spitalului și avizul anual eliberat de Biroul Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România . Va rugăm să ne specificați ce lege sau articol de lege interzice să I se prelungească mandatul că șef de secție pentru că noi nu am găsit.

De asemenea, facem mențiunea că la ședința din dată de 30.10.2020 a Consiliului de Administrație al Institutului de Psihiatrie Socola Iași, ședință în care s-au avizat prelungirea mandatelor contractelor de administrare ale șefilor de secții și numirea unui șef de secție din cadrul Secției Psihiatrie 1 Acuți în persoană dr. Dania Radu, medic primar psihiatrie, domnul conf dr. Șerban Turliuc, membru în Consiliul de Administrație, NU A VOTAT!

Faptul că nu a votat dr. Șerban Turliuc în cadrul CA-ului din dată de 30.10.2020, nu are nici o relevanță pentru că conform celor scrise mai sus de DUMNEAVOASTRĂ ȘI CONSILIERUL JURIDIC CORNELIU PREPELIȚĂ art 185. aliniatul 5, contractul de administrare este reziliat de plin drept dacă în termen de 30 de zile nu își rezolva motivele de incompatibilitate și conflicte de interese.

Conform legii, a fost prelungit și votat un contract ce trebuie să fie reziliat, iar noi am atras atenția încă din dată de 25 aprilie 2020 în articolulANGAJAȚII Socola IAȘI: ”Adrian ȘARAMET aplică legea SOCOLEI și nu pățește nimic pentru INCOMPATIBILITATEA președintelui CĂ și șef de secție, Șerban TURLIUC”, disponibile pe site-ul nostru www.bunadimineataiasi.ro. asupra faptului că este în conflict de interese și incompatibil dr. Șerban Turliuc.

Atașăm prinț screen-uri ale articolului publicat în urmă cu 7 LUNI DE ZILE în dată de 25 aprilie 2020.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ