Share

În urma Dreptului la Replică, trimis de Institutul de Psihiatrie Socola Iași pe mail-ul redacției Ziarului ”Bună Dimineața Iași”, pentru articolul publicat în dată de 19.11.2020, dorim să aducem la cunoștința unele neconcordanțe sau fapte omise în răspunsul oferit publicației Ziarului ”Bună Dimineața Iași”.

Având în vedere că documentul trimis pe adresa redacției este un sofism foarte bun am considerat că ar fi bine să ne fie clarificate câteva aspecte.

Vom analiza aliniatele din Dreptul la Replică trimis de către Institutul de Psihiatrie Socola Iași și o să explicăm din punct de vedere legal, deontologic și moral în TREI părți.

Partea A II -A pentru argumentele de LEGALITATE care acuză deciziile CONDUCERII Institutului SOCOLA

”În ceea ce privește, organizarea concursului pentru ocuparea funcției de medic șef secție în cadrul Secției Clinice Psihiatrie VII Acuți, acesta se poate realiza în condițiile OUG 186/2020, publicată în Monitorul OFICIAL în dată de 28.10.2020, care, la articolul 7, spune ,, Articolul 11 din Legea nr. 55/2020 privind măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins :

Art. 11

Pe durata stării de alertă, posturile vacanțe sau temporar vacanțe din cadrul Ministerului Sănătățîi și unităților aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcționari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului și în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, și criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice.

Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății se face prin ordin al ministrului sănătății și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la dată încetării stării de alertă. Numirea în cadrul unităților aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătății se face prin act administrativ al conducătorului instituției sau al unității angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcții, și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la dată încetării stării de alertă”, se mai arată în dreptul la replică a  Institutul de Psihiatrie Socola Iași.

Postul de șef secție NU SE POATE scoate la concurs pentru că tocmai articolul de lege invocat de dumneavoastră interzice, oferă în schimb posibilitatea de numire a unei persoane care îndeplinește criteriile funcției respective.

Citeste si   Rata de infectare cu SARS-COV2 în județul IAȘI! 7 localități se află în SCENARIUL ROȘU

Căutând pe site-ul socola.eu, am aflat că șef secție este Prof. Dr. Roxana Chiriță, fost Director Medical până la dată de 30 aprilie 2020. Începând cu dată de 1 Mai a revenit pe postul de Șef Secție Clinică VII Acuți. Analizând legislația din 2014 când a dat examen ultima dată dna prof și legislația curentă. Se pare că sunteți dezinformat grav de către juristul dumneavoastră cu privire la drepturile și contractul de administrare al dnei profesor din 2014.

În ordinul 1406 emis de Ministerul Sănătății din România, disponibil la adresa http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/02/ordin-1406.pdf, articolul 3, se arată: ”În secţiile clinice universitare funcţia de şef de secţie se ocupă de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu avizul autorităţii în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică. Rezultă faptul că ar trebui că în statul de funcții actual să figureze în dreptul postului de medic șef secție al doamnei profesor la dată de 30.04.2020 UMF (având în vedere faptul că are nevoie de recomandarea senatului sau a consiliului profesor) / Director Medical Suspendat/ Temporar vacant”

Pe site-ul vechi al institutului figurează dr. Alexandra Boloș – medic primar șef secție VII Acuți. Analizând Hotărârea nr. 1058/2014 privind înființarea Institutului de Psihiatrie “Socola” Iași prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie “Socola” Iași, din dată de 3 decembrie 2014 la articolul 5 se specifică:

”Personalul din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Socola” Iași se preia de către Institutul de Psihiatrie “Socola” Iași, cu păstrarea drepturilor și a salariilor avute la dată intrării în vigoare a prezenței hotărâri, potrivit prevederilor legale în vigoare”.

Având în vedere că dr. Alexandra Boloș a susținut examenul/numirea în funcție în 2014 iar pe parcursul anilor 2014-2015 a fost director medical interimar sau șef de secție (cât a fost Conf. Dr. Șerban Turliuc, Director Medical interimar începând cu luna iunie 2015) și analizând Codul Civil va rugăm să ne spuneți când s-au împlinit cei trei ani de mandat câștigați în 2014 de doamna profesor pentru a putea afirmă faptul că a expirat mandatul?

Citeste si   Costel ALEXE continuă numirile POLITICE! Și-a angajat FINA fără concurs la Palatul CULTURII

Situația este identică cu cea a lui Vasile Cepoi de DSP Iași

În perioada aprilie 2009 – ianuarie 2012 a fost director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Iași, apoi s-a suspendat din funcție pe durata mandatelor de la ANMCS, iar acum a revenit la DSP Iași până în 2021 când îi expiră mandatul. Analizând informațiile de mai sus decizia dumneavoastră privind Hotărârea Nr.88 are anumite aspecte ce se încadrează la Art. 246 – Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor.

Fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin această cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

Conducerea Institutului Socola Iași a îndeplinit în mod defectuos și ați lezat interesele de drept obținute printr-o hotărâre de guvern, scrie negru pe alb nu că insinuăm sau interpretăm noi eronat. 

”De asemenea în cazul Dr. Cesara Botezatu, șef secție interimar al Secției Psihiatrie VIII Acuți, facem precizarea că acesteia nu i-a expirat perioada de interimat pentru a se putea organiza concurs pentru șefia secției.

Așadar, publicarea articolului constituie un demers prin care se aduce atingere uneia dintre cele mai importante valori ale vieții sociale, protejate de legislația internă și de cea la nivel european prin reglementări cu caracter de principiu, și anume dreptul la demnitate, Orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale. Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane.

În articolul publicat nu poate fi vorba de prezentarea unui adevăr obiectiv cât timp nici măcar nu s-a încercat publicarea unor informații credibile a căror autenticitate să fi fost verificată cel puțîn prin solicitarea unui punct de vedere din partea conducerii Institutului.

Mai mult, la adresa DBI00127, trimisă în după amiază zilei de 18.11.2020, nu s-a așteptat termenul legal pentru furnizarea unui răspuns, fapt care denotă, dacă mai era nevoie, caracterul rău-voitor al articolului. În plus în articolul menționat a fost dată o interpretare proprie a unor articole de lege al căror conținut este cât se poate de clar și nu suportă denaturări de genul celor prezentate de dumneavoastră pe www.bunadimineataiasi.ro”, se mai arată în Dreptul la Replică dat de către Institut.

Cum se poate să nu fi expirat mandatul Dr. Cezara Botezatu având în vedere faptul că a fost numită la finalul lunii martie în locul domului Dr. Radu Andrei (am publicat articol în dată de 31.03.2020 și am anunțat că dr. Radu Andrei care a fost hărțuit pentru că nu a vrut să semneze extrasul raportului de garda din dată de 19.03.2020 a fost silit să plece la Secția Exterioară Bârnova, articolul se intitulează ”Socola ar putea ajunge SUCEAVA II”, angajații reclamă și desfacerea ABUZIVĂ a contractelor de muncă de către Managerul SARAMET, scris de I. Marcu)?

Citeste si   Utilaje DONATE în scop didactic STUDENȚILOR de la USAMV IAȘI

Va rugăm să ne specificați cum calculați dumneavoastră lunile, dacă pentru dr. Dania Radu ați acordat mandat de 6 luni interimar, pentru profesorul numit interimar la Șefia Secției VII Acuți în dată de 30 aprilie a expirat deja mandatul (având în vedere faptul că mai are după calculele noastre cel puțin 20 de luni din mandatul obținut în 2014), iar pentru Cezara Botezatu numită la finalul lunii martie nu a expirat mandatul? Aveți calendare diferite în funcție de numele persoanei sau se aplică calendarul oficial al României ?

Nu ne puteți acuză că am adus atingere demnității nici unei persoane din conducerea Institutului, ci am semnalizat derapajele flagrante dovedite cu documente emise și semnate de Conducerea Institutului care încalcă atât Codul Civil cât și Codul Penal. Mai mult repetați greșeală din Hotărârea Nr. 88, ne acuzați că nu am cerut un punct de vedere, că mai apoi să afirmați că nu am așteptat răspunsul la solicitarea noastră. Ori nu am cerut, ori nu am așteptat răspunsul solicitat?

Referitor la acuzația că nu am cerut răspuns, va rog să ne indicați răspunsurile oferite de dumneavoastră la numeroasele întrebări și drepturi la replică din lunile martie, aprilie, mai etc.

Referitor la interpretarea dată de noi articolelor de lege nu poate fi vorba de o interpretare greșită atâta vreme cât noi am semnalat și publicat cu cel puțin 7 luni înaintea răspunsului oferit de dumneavoastră exact articolele de lege invocate de dumneavoastră.

Nu puteți afirmă faptul că am făcut cu rea voință articolul din dată de 19.11.2020 atâta timp cât dumneavoastră și Institutul dumneavoastră funcționează după legile și interpretările rău voitoare ale consilierului juridic Corneliu Prepeliță și nu după legile care guvernează în acest moment.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ