Asociația GAL „Codrii Pașcanilor” sprijină dezvoltarea localitaților rurale acționând asupra potentialilor beneficiari

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” Nr. contract de finanțare: C19401201011612411126/29.12.2016 Beneficiar: Asociatia Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor Asociația Grupului de Acțiune Locală “Codrii Pașcanilor”, cu sediul în comuna Moțca, str. DN28A, judetul Iași, e-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com, site: http://galcodriipascanilor.ro este compusă din 5 comune: Moțca, Tătăruși, Miroslovești, Stolniceni – Prăjescu si Cristești.

Prin activitatea sa, Asociația GAL „Codrii Pașcanilor” sprijină dezvoltarea localitaților rurale acționând asupra potentialilor beneficiari pentru informarea acestora privind oportunitățile de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), acordarea de sprijin privind elaborarea, selectarea si finanțarea proiectelor.

Asociația Grupului de Acțiune Locală “Codrii Pașcanilor” va primi în perioada urmatoare proiecte pentru:

Măsura lansată prin apelul de selecție: M01 – Actiuni de informare si instruire în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” – (M01/1A).

Data lansării apelului de selecție: 22.07.2019

Tipuri de beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin masura M01 sunt:

Beneficiarii directi pentru acest tip de proiect pot fi entități publice sau private (inclusiv ONG) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și, după caz, prestează servicii de organizare a activităților de informare, diseminare, schimb de experiență etc. în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: proiectele se depun până la data de 02.09.2019 ora 12:00 la sediul GAL Codrii Pașcanilor, din comuna Moțca, județul Iași Str. DN28A, cod postal 707345, județul Iași *(în incinta caminului cultural, etaj 1).

Fondul nerambursabil disponibil pentru masura M01 este de 10.000,00 euro, suma totală alocată acestei sesiuni pentru Măsura M01 este de 10.000,00 euro, iar valoarea maximă nerambursabila a unui proiect nu va putea depăși 10.000,00 euro.

Informații detaliate privind accesarea si derularea măsurii M01 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M01 – Actiuni de informare si instruire în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”, postat pe pagina de internet a Asociației: http://www.galcodriipascanilor.ro

Informatiile detaliate aferente măsurii M01 sunt disponibile in format electronic si/sau pe suport de hârtie la sediul Asociatiei GAL.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Tel: 0786701498 / 0760259220, e-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ