Share

În cadrul rubricii „Agenda primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Stolniceni-Prăjescu și discutăm cu primarul comunei, Costel HUGIANU.

REP: Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna dumneavoastră?

Primar Costel HUGIANU: Stolniceni-Prăjescu este o comună aşezată în centrul Moldovei, în partea de vest a judeţului Iaşi, între râurile Moldova şi Siret și este formată din localitățile Stolniceni-Prăjescu, Cozmeşti, Brăteşti. Pe teritoriul acestor localități funcționează 3 grădinițe, 4 școli.

De asemenea există și o serie de monumente istorice precum: Biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului” din Stolniceni-Prăjescu și biserica de lemn „Sfântul Gheorghe” (1810), ambele monumente fiind clasificate și incluse pe lista monumentelor istorice, de interes local și clasificate ca monumente de arhitectură.

REP: Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

„Din nefericire, necesitățile comunei sunt mult peste bugetul local, acesta nu este suficient pentru a putea susține investiţiile planificate”

C.H: Bugetul pe anul în curs este de 15 679 800 lei. Încercăm să ne pregătim bugetul din timp astfel încât atunci când propunem proiectele să ne putea da seama dacă activitățile pot fi realizate și care este costul acestora, astfel încât să ducem la capăt obiectivele pe care ni le propunem.

Din nefericire, necesitățile comunei sunt mult peste bugetul local, acesta nu este suficient de mare pentru a putea susține investiţiile planificate, de aceea apelăm la fondurile comunitare nerambursabile al căror obiectiv este, tocmai, armonizarea economico-socială cu standardele Uniunii Europene şi reducerea disparităţilor economice şi sociale existente.

Deşi nevoile sunt multe, am reuşit să accesăm finanţări atât guvernamentale cât şi din fonduri europene şi avem speranţa să mai primim finanţări şi în continuare. Astfel am obținut finanțare prin: Programul National de Dezvoltare Locala PNDL în valoare de 3.327.500 lei, Fondul Social European în valoare de 628.000 lei și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în valoare de 2.499.600 lei.

R: Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare?

„Ne-am preocupat în permanenţă să întocmim proiecte şi cereri de finanţare şi să le şi depunem în vederea obţinerii finanţărilor”

C.H: Am înţeles încă de la începutul activităţii faptul că fără proiecte şi documente nu poţi primi finanţare pentru investiţiile necesare într-o comunitate. Astfel că ne-am preocupat în permanenţă să întocmim proiecte şi cereri de finanţare şi să le şi depunem în vederea obţinerii finanţărilor pentru diferite lucrări şi investiţii de care avem nevoie.

Citeste si   132 de CLASE din județul IAȘI au suspendat a cursurilor ȘCOLARE organizate în MODALITATEA ”faţă în faţă"

Proiecte în curs de desfășurare

– achiziţionarea unei centrale termice la căminul din satul Brăteşti, deoarece încălzirea cu centrală termică reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de încălzire a locuinţei, iar pentru o buna desfășurare a activităților pe tot parcursul anului în cadrul caminului este nevoie de căldură și lumină;

construire teren de sport în sat Brăteşti prin care să se ofere posibilitatea tinerilor să își dezvolte abilitățile sportive și să poată exersa;

reabilitarea căminului cultural din satul Cozmeşti;

reabilitarea căminului cultural din satul Brăteşti;

reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes comunal ;

extinderea reţelei de alimentare cu apa şi canalizare în satul Cozmeşti. Am apelat la implementarea acestui proiect deoarece alimentarea cu apă potabilă din sistemul centralizat scade riscul de îmbolnăvire al populaţiei, calitatea apei fiind permanent verificată.

Protecţia mediului înconjurător este un alt aspect ce nu trebuie neglijat, iar alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat contribuie din plin la acest aspect.;

sistem alimentare cu gaze naturale;

centrul multifuncțional Stolniceni finanțat prin proiectul ACTIV;

modernizarea iluminatului public;

– Cu sprijinul Consiliului Județean au fost modernizaţi 14 km de drum din DJ208-O și    DJ208-L;

– implementarea proiectului A.C.T.I.V –ACŢIUNI COMUNITARE PENTRU TOŢI – INCLUZIUNE PENTRU VIITOR, în parteneriat cu Caritas Iaşi, Gipsy Eye și Școala cu clasele I-VIII Cozmeşti;

reabilitarea Şcolii cu clasele I-IV Brăteşti Vale precum și reabilitarea Şcolii cu clasele V-VIII Brăteşti Deal.

Proiecte finalizate

Pe lângă proiectele în curs de implementare avem și o serie de proiecte care au fost finalizate cu succes:

– Căminul din satul Cozmești;

– Terenul de sport din satul Cozmești;

– Reabilitarea școlii din Cozmești;

– Modernizarea drumului de exploatare;

– Podețe de acces pentru exploatarea agricolă;

– Construirea de adăpătoare;

– Sistem de supraveghere video în comună;

Citeste si   CUM funcționează finanțările neoficiale ale partidelor? Speța viitorului deputat Marius MINEA rămas dator cu 230 000 euro la anturajul PNL IAȘI!

– Modernizare DC108 în satul Brăteşti;

– Dotare cu lama de deszăpezire; utilaj de împrăştiere a materialului antiderapant IMUG; Basculantă 6×6, care ne ajută la diverse acţiuni în folosul comunităţii, şi la acţiuni de deszăpezire în timpul iernii.

R: Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

Planuri de investiții

C.H: Avem în pregătire următoarele planuri de investiţie:

–           Reabilitarea dispensarelor umane în satul Stolniceni-Prăjescu şi satul Brăteşti;

–           Construirea unei săli de sport în satul Stolniceni-Prăjescu;

–           Extinderea reţelei de apă şi canalizare Brăteşti-Stolniceni-Prăjescu-Cozmeşti;

–           Modernizare prin asfaltare a 15 km de drum în satele Stolniceni-Prăjescu şi Cozmeşti;

–           Înfiinţarea unui sistem de alimentare cu gaz metan în comună.

REP: Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social?

„Bunăstarea localnicilor este un factor cheie în dezvoltarea comunității, de aceea încercăm să venim cu soluții prin care să rezolvăm eventualele probleme”

C.H: Primăria se implică în viaţa familiilor și a persoanelor defavorizate prin acordarea de sprijin şi îndrumare pentru a putea beneficia de toate serviciile de asistenţă socială. Conform legislaţiei în vigoare, răspundem pozitiv tuturor cererilor de soluţionarea a problemelor cetăţenilor, probleme ale cărei complexitate ţin de competenţa noastră.

Fiecare caz semnalat este evaluat în funcție de trei dimensiuni: bunăstarea materială, accesul la educație de calitate și starea de sănătate fizică, psihică sau emoțională, precum și respectarea legii pentru a oferi o instrumentare corectă a cazurilor aduse la cunoștință. O serie dintre activitățile întreprinse de primăria Stolniceni în vederea sprijinirii comunității sunt:

 – Acordarea unei prime cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie;

– Se oferă îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice prin Proiectul ACTIV;

– Se susțin financiar parohiile de pe raza comunei;

Se scutesc de la bugetul local persoanele cu grad de handicap;

– S-au pus la dispoziţie controale oftalmologice pentru persoane defavorizate, prin intermediul proiectului ACTIV;

– Se urmărește implementarea de proiecte şi acţiuni pentru educarea cetăţenilor în scopul protejării mediului înconjurător precum: acţiuni de plantare de puieţi, acţiuni anuale de ecologizare;

– S-au pus la dispoziție spații pentru caravanele medicale ce au oferit controale oftalmologice gratuite persoanelor defavorizate, acțiune implementată prin intermediul proiectului ACTIV;

Citeste si   ADMINISTRATORII de firme vor fi OBLIGAȚI să urmeze cursuri de ANTREPRENORIAT dacă nu au studii ECONOMICE

– Am desfășurat o serie de acțiuni în vederea promovării unui stil de viață sănătos;

Program de after-school, implementat prin cadrul proiectului ACTIV,  în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Cozmeşti, Gipsy- Eye, şi Caritas Iaşi;

– Prin intermediul centrului multifuncțional asigurăm controale stomatologice cât și alte servicii medicale în vederea îmbunătățirii calității sănătății rurale;

– Prin proiectul ACTIV urmează să  fie reabilitate câteva locuințe din comună;

– Organizăm întâlniri pentru fermierii din comuna, în cadrul cărora primesc informații de interes agricol;

– Oferim spațiu pentru organizarea de burse pentru locuri de muncă;

– Prin proiectul ACTIV se oferă cursuri de formare profesionala, consiliere juridică,  consiliere antreprenorială și tot prin proiectul ACTIV, s-au finanțat și planuri de afacere care au trecut de proba de selecție.

R: Puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna dumneavoastră pe parcursul anului?

„Activităţile cultural-artistice sunt elementele-cheie care oferă personifică și înfrumusețează o comună”

C.H: Activităţile cultural-artistice și sportive care se desfăşoară pe raza comunei noastre sunt legate de evenimente naţionale sau locale. Din activităţile cultural-artistice desfășurate până în prezent amintim:

Dezvelirea bustului lui Matei Millo, actor și autor dramatic român, născut în satul Stolniceni-Prăjescu, la 204 ani de la naşterea sa cu ocazia Centenarului;

Zilele comunei Stolniceni-Prăjescu;

– Teatru de păpuși cu ocazia zilei de 1 Iunie;

Tabăra de vară organizată de ATOR (Asociaţia Tineretului Ortodox Român, filiala Brăteşti);

Depunere de coroane cu ocazia Zilei Eroilor;

Datini și obiceiuri de iarnă;

– Festivităţi cu ocazia Zilei Naţionale a României;

Grupul Junii Siretului, care participă la diverse festivităţi;

– Ca activități sportive: participarea anuală la Campionatul județean de fotbal a echipei Siretul cât și  participarea anuală la Cupa României;

– Campanii sociale de sprijin a familiilor defavorizate;

Festivități organizate cu ocazia zilei de 8 martie, “Ziua femeii”;

Gala micilor talente;

R: Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

C.H: Cu autoritățile județene putem spune că avem o relație bazată pe colaborare.

Domnule, Primar, va urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor adresate.


Share
DISTRIBUIȚI
Redactor-Șef al Ziarului Buna Dimineața Iași. Experiență în domeniul administrației publice atât la nivelul instituțiilor publice de pe raza municipiului Iași cât și a UAT-urilor care își desfășoară activitatea la nivel județean! CONTACT: 0771.324.701 email: office.bunadimineataiasi@gmail.com sau office@bunadimineataiasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ