În cadrul rubricii ”Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ-teritoriale și să reliefăm eforturile pe care aceștia le fac în vederea dezvoltării comunității lor.

Cum v-ati putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna Dvs?

Primar M. Gherăescu: Ne mândrim că avem pe lista monumentelor istorice din județul Iași se regăsesc trei obiective din comuna Oțeleni. Sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local, toate fiind situri arheologice.

Primar M. Gherăescu: Comuna se află în sud-vestul județului Iasi, la limita cu județul Neamț. Este străbătută de șoseaua județeană DJ280, care o leagă spre nord de Strunga (unde se termină în DN28) și spre sud-est în județul Neamț de Bâra, Stănița, înapoi în județul Iași la Dagâța și mai departe în județul Vaslui la Băcești (unde se termină în DN15D).

În ultimii 2 ani comuna Oțeleni a început să se dezvolte prin modernizarea mai multor obiective de interes local, prin:

 1. Reabilitarea și modernizarea bibliotecii și a căminului cultural din comuna Oțeleni
 2. Reablitarea și modernizare Școlii Gimnaziale Oțeleni. De asemenea, am achiziționat un microbuz școlar, am extins gardul, magazia.
 3. Totodată, în lista prioritaților a intrat și amenajarea terenului de fotbal din Oțeleni.
 4. De asemenea, am finalizat și lucrările de construcție magazie pentru depozitarea combustibilului solid la școală Hindresti
 5. Am avut și lucrări foarte urgente. Am dorit să modernizăm drumuri de interes local pentru eliminarea efectelor inundațiilor.

Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are ?

Primar M. Gherăescu:  La acest capitol lucrurile sunt destul de clare. Bugetul disponibil pentru acest an este de 4,1 mil ron. Aceasta sumă acoperă cheltuielile de  funcționare și dezvoltare suportate din bugetul local.

Avem în plan modernizare și reabilitare dispensarului uman din comuna Oțeleni – 1.487.356 lei – sursă de finanatre PNDL. Ne dorim construirea, dotarea și racordarea la utilități a dispensarului  uman din satul Hindresti – 236.238, 58 lei  – sursă de finațare buget local.

Ce lucrări / activități specifice aveți pregătire pentru această primavară ?

Primar M. Gherăescu: Am desfasurat  activitatile specifice sezonului de primavera. În comuna noastra, acordăm o importață deosebită activitaților de sezon. Printre aceste putem puncta: curățarea și îngrijirea pomilor, decolmatarea șanturilor, curățarea rigolelor, pietruirea drumurilor afectate de precipitațiile perioadei de iarnă și igienizarea strazilor.

Nu ne oprim aici însă. Ne propunem întotdeauna să fim atenți la aceste lucruri, să nu le neglijăm și să acordăm atenție fiecărui lucru, pentru că, așa cum spune și vorba”detaliile fac diferența”

Citeste si   VEȘTI BUNE pentru TINERII din comuna LESPEZI! Autoritățile locale au început demersurile pentru realizarea unei BAZE SPORTIVE

   Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare

Ne propunem alimentarea cu apă în sistem centralizat a satului Hindresti. Valoarea investitiei se ridică la 8.615.061 lei și ca sursă de finanțare menționăm PNDL.

Primar M. Gherăescu: În momentul de față avem în curs de implemenatare o serie de proiecte, printre care amintim:

 1. Ne propunem modernizarea prin asfaltare a DC 82 A  -DC 83 –  valoare 5.963.487 lei – sursă de finanatre PNDL
 2. Avem în plan modernizare și reabilitare dispensarului uman din comuna Oțeleni – 1.487.356 lei – sursă de finanatre PNDL
 3. Dorim construirea, dotarea și racordarea la utilități a dispensarului  uman din satul Hindresti – 236.238, 58 lei  – sursă de finațare buget local.
 4. Ne propunem înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Oțeleni – valoare 6.844.054, 91 lei – sursă de finanțare buget de stat
 5. Avem în plan achiziția unui buldoexcavator – valoare 312.119,50 lei  – sursă de finațare FEADR
 6. Avem în plan să construim un monument închinat eroilor din Primul Război Mondial – valoare 499.000 lei – Bugetul de stat
 7. Ne propunem construirea unei grădinițe cu o sala de grupă, împrejmuire și racord la utilități în satul Hindresti, com Oțeleni – 589.862 lei
 8. Dorim construirea și dotarea unei grădinițe cu program normal în satul Oțeleni – 1.581.714,77 lei
 9. Avem în plan construirea de podețe în com. Oțeleni – 201.559 lei cu sursă de finațare de la bugetul local.

În ceea ce privește achiziția de utiliaje lucrurile stau destul de bine. Intenționăm să achiziționăm utilaje și componente pentru utilizarea lor în interesul comunității locale și al cetățenilor din comuna noastră. Astfel, ne dorim un buldoexacator, tocator de vegetație.

Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

Primar M. Gherăescu: În ceea ce privește planul de investiție pentru anul acesta lucrurile stau cam așa: ne propunem să modernizăm drumul de interes local în comuna Oteleni. Valoarea acestui proiect se ridică la 6.824.000 lei și ca sursa de finațare menționăm că este de la bugetul local.

De asemenea, ne propunem alimentarea cu apă în sistem centralizat a satului Hindresti.  Valoarea investitiei se ridică la 8.615.061 lei și ca sursă de finanțare menționăm PNDL.

Totodată, avem în plan actualizarea PUG Oteleni – 90.000 lei. Ca sursa de finantare menționăm că este din bugetul local.

Citeste si   Specializat în “privatizările” anilor ’90, Maricel POPA „pierde” finanțările europene! Banii EUROPENI vin la pachet cu controale RIGUROASE

Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?       

Organizăm campionatul de fotbal – Cupa Oțeleniului, ediția a-2-a,  ca parte integrantă din concursul interjudețean Colinele Iașilor ce reunește multe comune de pe meleagurile Moldovei. În cadrul fazei locale au participat reprezentanți din 8 școli, atât din județul Iași cât și din Neamț. Probelele de concurs au fost atât la fotbal, cât și la atletism.

Primar M. Gherăescu: Primăria Oțeleni este o instituție care chiar se implică activ în viața comunității locale.

Încearcăm implicarea cât mai amplă în viață cetățenilor, prin acordarea unui stimulent pentru încurajarea creșterii natalității, acordarea unei prime cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie, înființarea centrului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice și cu dizabilități, prin programul CARITAS, cu finațarea de la bugetul local, scutirea persoanelor cu vârstă de peste 80 de ani și a persoanelor încadrate în grad de handicap de la plata impozitelor și taxelor locale.

Totodată, urmărim să implementăm proiecte și acțiuni prin care să educăm cetățeniii să protejeze mediul. Astfel, desfășurăm campanii de colectare a deșeurilor din locuri publice și colectarea selectivă a deșeurilor.

“Suntem voluntari în Campania Let’s do it România”

Sunt implicate atât cadrele didactice, copiii și angajații din cadrul primăriei, participând toți la acțiunile de ecologizare pe întreg cuprinsul comunei.

De asemenea, organizăm un proiect educațional care se numește ”Prietenii naturii” în parteneriat cu școala gimnazială Oțeleni, în cadrul căreia au fost plantați 1000 de pomi din care s-a format o perdea naturală de protecție pentru evitarea blocăriii drumurilor din timpul iernii.

Pentru că sănătatea trebuie să fie pe primul loc și pentru  pentru a veni în sprijinul cetățenilor din comuna noastră, datorită Clubulului Rotary s-a primit prin donație un aparat ecograf pentru dotarea dispensarului Oțeleni. Astfel, cetățenii comunei noastre vor putea beneficia de cele mai înalte standard de investigare și diagnostic medical. Mulțumim pe această cale Clubului Rotary și sperăm să păstrăm relația bună pe care o avem și să colaborăm cât mai mult timp pentru binele și bunăstarea locuitorilor comunei noastre.

 Ne puteți oferi câte va detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna Dvs pe parcursul anului?

Am beneficiat de suportul autorităților județene, ajutandu-ne să dezvoltam situația economico-socială a comunității noastre. Pe această cale ținem să le mulțumim.

Primar M. Gherăescu: Frecvent, în colaborare cu școala comunei Oțeleni, se organizează diferite activități cultural –artistice printre care amintim:

Citeste si   Comuna MOȚCA ar putea intra în CARANTINĂ! Primarul HOBINCĂ și-a luat CONCEDIU

Conferința – ”Provocările integrării Basarabiei în România Mare” – 1918. Este o conferință internațională organizată în parteniariat cu 12 comune din Republica Moldova, coordonată de Primăria Oțeleni în parteneriat cu școală gimanizală. În cadrul acesteia a fost publicat un volum de carte cu același titlu care a cuprins lucrări realizate de cadre didactice din 52 de școli de pe întreg cuprinsul țării.

Organizăm campionatul de fotbal – Cupa Oțeleniului, ediția a-2-a,  ca parte integrantă din concursul interjudețean Colinele Iașilor ce reunește multe comune de pe meleagurile Moldovei. În cadrul fazei locale au participat reprezentanți din 8 școli, atât din județul Iași cât și din Neamț. Probelele de concurs au fost atât la fotbal, cât și la atletism.

Vizita Prințului Nicolae cu ocazia donațiilor făcute pentru proiectul  “Lumina din cărți “ – Activități educaționale din cadrul proiectului Impact Stop bullying, în colaborare cu Asociația ROR și Clubul Rotary.

Sărbătoarea – Zilele satelor – ce se sărbătoresc în date diferite. Astfel, pe 28 iulie la Oțeleni – respectiv 15 august la Hindresti. Se organizează activități culturale în care au fost implicat toți fii satului, atât cei de pe plan local cât și cei veniți din alte zone de unde sunt stabiliți.

Obiceiuri și tradiții legate de obiceiurile de iarnă ce se desfășoară în  – 31 decembrie la Oțeleni, 2 ianuarie la Hindresti, manifestări culturale, cuprinzând obiceiuri din cele mai vechi timpuri din cele două localități ale comunei cu invitați  artiști de muzică populară și întâlniri ale locuitorilor celor două sate.

Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora ?

Primar M. Gherăescu: La acest capitol putem afirma că suntem mulțumiți. Relația cu autoritățile județene este una care se bazează pe respect reciproc, ajutor și înțelegere. Am beneficiat de suportul autorităților județene, ajutandu-ne să dezvoltam situația economico-socială a comunității noastre. Pe această cale ținem să le mulțumim.

Aveți un gând pentru locuitorii comunei dumneavoastră cu ocazia Sărbătorilor?

Primar M. Gherăescu: Sărbătorile Pascale reprezintă un prilej de reflecție pentru fiecare dintre noi. Suntem aproape de familiile noastre și ne bucărăm din plin de fiecare moment alături de cei dragi. Prezența lor e pentru noi un plus de fericire și pace în această perioadă sfântă. Dorim tuturor locuitorilor comunei noastre gânduri bune, să aibă parte de o sărbătoare în pace și armonie alături de cei dragi și multă sănătate.

Paște Fericit tuturor! Cristos a Înviat!

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ