Fermieri prezentați-vă la ANAF! Luna martie aduce cu ea o listă a obligaţiilor fiscale care trebuie îndeplinite în anumite termene-limită!

Conform calendarului oficial publicat de Agenția Națională de Administrație Fiscală (ANAF) sunt o serie de formulare pe care contribuabilii trebuie să le completeze pentru activitatea desfășurată. Iată care sunt acestea:

Marţi, 7 martie 2017

 • Formularul 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

Vineri, 10 martie 2017

 • Formular 010 – Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
 • Formular 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române
 • Formular 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
 • Formular 087 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori
 • Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole
 • Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

Miercuri, 15 martie 2017

 • Declarația intrastat pentru luna precedentă
 • Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă
 • Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă
 • Jurnalele privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă
 • Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precedentă)
 • Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă– produse energetice
 • Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice
 • Situaţiile privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă
 • Formular 204 – Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

Luni, 27 martie 2017

 • Formular 097 – Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
 • Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
 • Formular 101 – Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent
 • Formular 104 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
 • Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
 • Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă
 • Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată
 • Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
 • Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
 • Formularul 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
 • Formular 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
 • Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
 • Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice activităţii cazinourilor
 • Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. pentru jocuri loto
 • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanţă
 • Plata anticipată privind impozitul pe venit aferentă trimestrului I din anul 2017
 • Plata trimestrială a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I 2017

Joi, 30 martie 2017

 • Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Vineri, 31 martie 2017

 • Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal
 • Formular 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

Primul termen pentru plata impozitelor locale, 31 martie

31 martie este termenul-limită până la care proprietarii de terenuri,clădiri şi maşini pot să achite prima tranşă din impozitul aferent fiecăruia dintre bunurile menţionate.

LĂSAȚI UN MESAJ