Art. 1 – (1) Începând cu data de 18.05.2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul țăriipe o durată de 30 de zile.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea HotărâriiComitetului Național pentru Situații de Urgență nr.24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stăriide alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situațieiepidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.(3) Actele emise în temeiul Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgențănr.24/2020 rămân aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, în ceeace privește măsurile propuse, până la adoptarea actelor în temeiul Legii nr.55/2020 privind unelemăsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Art. 2 – Măsurile de prevenire și control al infecțiilor, condițiile concrete de aplicare șidestinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sauurmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă, sunt prevăzute în:a) Anexa nr. 1 – „Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns”;b) Anexa nr. 2 – „Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților”;c) Anexa nr. 3 – „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc”.Art. 3 – În aplicarea dispozițiilor art. 71din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completărileulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MinisteruluiAfacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantuluiacțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, încadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.Art. 4 – Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexelenr. 1-3 este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenireași combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Art. 5 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Art. 6 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN

Citeste si   Nelu Tătaru: „ Evoluția este îmbucurătoare, de la faza de platou s-a trecut în panta descendentă”
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ