Share

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

  1. Științe inginerești
  2. Științe exacte

FORMELE DE PREGĂTIRE prin doctorat sunt:

  • cu frecvență buget – pentru o perioadă de 3 ani;
  • cu frecvență cu taxă – pentru o perioadă de 3 ani;

Doctoratul are două componente:

  • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
  • Programul de cercetare științifică (anul II si III)

CONDUCĂTORII DE DOCTORAT – sunt profesori sau cercetători științifici gr.I (profesori asociați în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”) care au titlul de doctor, atestați sau reatestați de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Îndrumarea unui doctorand poate fi în cotutelă cu universități din țară și străinătate, cu condiția recunoașterii bilaterale a titlului de doctor.

Citeste si   SPITALUL MOBIL întâmpină noi PROBLEME! Marian GRIGORAȘ: „Îmi exprim MÂHNIREA față de DECLARAȚIILE făcute astăzi de dl. Maricel POPA”

CONCURSUL DE ADMITERE – se organizează anual, în luna septembrie, conform Hotărîrii Guvernului, astfel:

  1. Prima probă a concursului va consta în examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională, organizat la catedra de Limbi străine a universității noastre. În urma acestui examen, candidatul va obține un certificat cu care se va prezenta la următoarea probă.
  2. A doua probă se organizează sub forma unui colocviu pe baza unei tematici și a unei bibliografii anunțate în timp util și se susține în fața unei comisii formate din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialitățtii respective, capacitatea lor de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice.
Citeste si   VIDEO l Cea mai bogată comună din ROMÂNIA nu se dezminte! Primarul Dan NIȚĂ asigură dezvoltarea accelerată a localității MIROSLAVA și în anii următori

Elaborarea și susținerea tezei de doctorat

Elaborarea tezei de doctorat se realizează după parcurgerea Programului de pregătire universitară avansată și a Programului de cercetare științifică și trebuie să conțină elemente de originalitate specifice domeniului abordat.
Procedura legala de susținere a tezei de doctorat este menționată în actele normative amintite mai sus.

Informații suplimentare primiți trimițând un e-mail la adresa doctorat@tuiasi.ro.

Citeste si   La UAIC va fi CONSTRUIT un nou cămin STUDENȚESC


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ