Autoritatea administrativă nu poate și nu are dreptul, în putere proprie și neargumentat să inițieze sau să aprobe derogări de la regimul urbanistic instituit tot de către autoritate prin PUG, doar pentru că are această competenţă

Consilierul local PNL Iași, Răzvan TIMOFCIUC, cere prefectului, Marian ȘERBESCU, anularea unui certificat de urbanism și autorizație de construcție, adoptate flagrant și fără să respecte normele legale.

”Faptul că Certificatul de Urbanism 864 / 27.03.2019 și a Autorizatia de constructie 896 / 20.08.2019 au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a mai multor norme legale imperative expuse în cele ce urmează, vă solicităm, prin prezenta, să vă exercitați atribuția de control al legalității actelor administrative ale organelor administrației publice locale și să efectuați demersurile necesare anulării Certificatului de Urbanism 864 / 27.03.2019 și a Autorizatiei de construcție 896 / 20.08.2019.

Referitor la imobilul din Str. Smârdan 53-55 + Barbu Lăutaru f.n. – investitori Timofte Gheorghe și Cornelia din Țibănești, jud. Iași , bloc S+P+4E, vă solicităm, prin prezenta, să efectuați demersurile necesare anulării următoarelor acte urbanistice eliberate cu încălcarea normelor legale imperative în materie:

  • Certificatul de Urbanism 864 / 27.03.2019
  • Autorizația de construcție 896 / 20.08.2019”, se arată în cererea consilierului local.
Citeste si   VEȘTI BUNE pentru TINERII din comuna LESPEZI! Autoritățile locale au început demersurile pentru realizarea unei BAZE SPORTIVE

Prin formularea „PUG Iasi în curs de actualizare” se induce solicitantului aprobarea ca are voie să se folosească la întocmirea oricărui act urbanistic, de PUG-ul NEAPROBAT încă la nivelul municipiului Iași.

Legislația în vigoare nu permite să se folosească în prezent pentru emiterea unor acte, legi sau documente ce urmează a fi aprobate într-un viitor. Nu se pot emite acte de urbanism pe existenta ipotetică a unui PUG ireal care nu a fost aprobat niciodată în Consiliul Local Iași.

Orice demers legal cu privire la edificarea unei construcții se sprijină pe existenta unui drept real asupra terenului. Ori in lipsa acestui drept real toate actele subsecvente sunt lovite de nulitate

Astfel, nu se poate lua în calcul suprafața „măsurată” (fără acte) de 1810 mp față de 1697 mp existenți în actul de proprietate și în toate documentele de emitere a PUZ (HCL 234/2016) și AC inițială nr. 345 din 27.04.2017.

Citeste si   "Culisele puterii". Miron Mitrea: Cu cât vor crește pensiile, din toamnă

Prin emiterea CU 864/2019 si AC 896/2019 a fost incalcat Ordinul nr. 839/2009 – norme de aplicare a Legii nr. 50/1991 care prevede la art.13, alin.1, ”Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii: (1) Potrivit prevederilor art. 1 şi ale art. 2 alin. (2) din Lege, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza şi cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în condiţiile Legii, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, legal aprobate, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, avizele/acordurile exprimate, precum şi, după caz, prin punctele de vedere/actele administrative ale autorităţilor pentru protecţia mediului competente.

Citeste si   Specializat în “privatizările” anilor ’90, Maricel POPA „pierde” finanțările europene! Banii EUROPENI vin la pachet cu controale RIGUROASE

Prin emiterea CU 864/20 19 si AC 896/2019 a fost încălcat și Ordinul nr. 839/2009 care la ART. 32 preve de ca: ( Certificatul de urbanism se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), iar pentru investiţiile care depăşesc lim ita unei unităţi administrativ teritoriale se poate întocmi şi pe baza planurilo de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii şi, în lipsă, în conformitate cu regulile cadru stabilite prin Regulamentul General de Urb anism (R.G.U.).

CU 864/2019 a fost emis cu încălcarea documentaţiilor de urbani sm PUG și PUZ
imobilul fiind autorizat a fi construit cu 5 nivele supraterane:P+4E!

DISTRIBUIȚI
Redactor-Șef al Ziarului Buna Dimineața Iași. Experiență în domeniul administrației publice atât la nivelul instituțiilor publice de pe raza municipiului Iași cât și a UAT-urilor care își desfășoară activitatea la nivel județean! CONTACT: 0771.324.701 email: office.bunadimineataiasi@gmail.com sau office@bunadimineataiasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ