ideall.ro

Comuna Movileni organizează o licitație publică în vederea concesionării mai multor suprafețe de teren

COMUNA MOVILENI, cu sediul in sat Movileni, str. Sperantei nr.40, comuna Movileni, judetul Iasi, cod fiscal: 4540410, cont deschis la Trezoreria Iasi, tel./fax:297777,297878 (tel. si fax), e-mail secretar@primariamovileni.ro, persoana de contact: Ancuta Carmen, organizeaza licitatie publica  in vederea concesionarii :

–  suprafetei de 798,00 mp.  situat in intravilanul satului Larga Jijia ,comuna Movileni, T.63/1-parcela P.504/3/16, proprietate privata a comunei Movileni, judetul Iasi,-in vederea construirii imobil si anexe gospodaresti.

– suprafetei de 798,00 mp.  situat in intravilanul satului Larga Jijia ,comuna Movileni, T.63/1-parcela P.504/3/17, proprietate privata a comunei Movileni, judetul Iasi-. in vederea construirii imobil si anexe gospodaresti.

sensodays.ro

–   suprafetei de 798,00 mp.  situat in intravilanul satului Larga Jijia ,comuna Movileni, T.63/1-parcela P.504/3/18, proprietate privata a comunei Movileni, judetul Iasi-. in vederea construirii imobil si anexe gospodaresti.

–  suprafetei de 798,00 mp.  situat in intravilanul satului Larga Jijia ,comuna Movileni, T.63/1-parcela P.504/3/19, proprietate privata a comunei Movileni, judetul Iasi-. in vederea construirii imobil si anexe gospodaresti.

– suprafetei de 754,00 mp.  situat in intravilanul satului Larga Jijia ,comuna Movileni, T40 parcela A.315/7/1/5/2, proprietate privata a comunei Movileni, judetul Iasi. -. in vederea construirii imobil si anexe gospodaresti.

suprafetei de 360,00 mp situat in intravilanul satului Iepureni ,comuna Movileni, T37 parcela A.12, proprietate privata a comunei Movileni, judetul Iasi – in vederea construirii imobil si anexe gospodaresti.

– suprafetei de 330,00 mp. ,teren intravilan situat in sat Movileni, comuna Movileni, T.5 -parcela Cc 45/2, proprietate privata a comunei Movileni, judetul Iasi, in vederea  contruirii anexelor gospodaresti.

Caietul de sarcini se poate procura in perioada 19.07.2019 – 07.08.2019

Caietul de sarcini se poate procura in perioada 19.07.2019 – 07.08.2019, intre orele: 08,00 – 16,00, de la secretariatul Primariei comunei Movileni, contra sumei de 50 lei. Data limita de solicitare a clarificarilor: 08.08.2019, ora 12,00. Data  limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 09.08.2019, ora 16,00. Depunerea ofertelor se face la sediul Primariei comunei Movileni din satul Movileni, str. Sperantei, nr.40, judetul Iasi, pana la data de 12.08.2019, ora 10,00. Numar exemplare depunere oferta: 1(unu) exemplar.  Data  desfasurarii licitatiei publice: 12.08.2019, ora 12,00, sala mare de sedinte din cadrul Primariei comunei Movileni.” Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600. Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 18.07.2019.

babyliss-romania.ro

LĂSAȚI UN MESAJ