Calendarul desfășurării concursurilor pe posturi didactice 2018 – 2019

Concurs ăentru ocuparea posturilor didactice la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 457/2011cu completările şi modificările ulterioare) Publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a nr. 1395 din 05.12.2018, în perioada 05 decembrie 2018 – 20 ianuarie 2019 are loc înscrierea candidaților, în timp ce consursul se va desfășura în perioada 05 februarie 2019 – 07 februarie 2019

Dosarul de concurs va fi depus personal la Registratura universităţii sau transmis prin poştă la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Prorectoratul Didactic si Asigurarea Calităţii str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi.

Program Registratură: luni – vineri:  08.00 – 15.00

Date despre concurs găsiți la  http://didactic.rectorat.tuiasi.ro/ – Cadre didactice şi la http://jobs.edu.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ