CONCURS PRIMĂRIA LEȚCANI

Primăria Comunei Lețcani organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul Prămăriei Comunei Lețcani.

Posturi vacante
– Personal Contractual:
1) 1 post referent gradul I, studii medii în cadrul compartimentului de asistență socială
Vechime: 5 ani
2) 1 post asistent medical în cadrul compartimentului de asistență medicală- nivelul studiilor -M
Vechime: nu este cazul

Examenul va avea loc în data de 25.06.2019, începând cu ora 10:00 – proba scrisă, iar
interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Lețcani, județul lași.

Dosarul de concurs se poate depune la secretariatul Primăriei Lețcani în perioada
22.05.2019- 12.06.2019, ora 10:00. Pentru informații legate de concurs puteți suna la numărul de telefon: 0746054914.

LĂSAȚI UN MESAJ