Share

În cadrul rubricii „Agenda primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Vânători și discutăm cu primarul comunei, Constantin LUPU.

REP: Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna dumneavoastră?

Primar Constantin LUPU: Actuala comună Vânători, ca unitate administrativ-teritorială, a fost înființată la data de 20 iulie 1908 sub denumirea de Stolniceni-Ghițescu, iar în 1964 în urma cererii locuitorilor, numele satului, respectiv a comunei a fost schimbat în Vânători.

În prezent, comuna Vânători are în componență satele: Vânători, Crivești, Hârtoape, Gura-Bâdiliței și Vlădnicuț, reședința fiind în satul Vânători, cu o populație de 4787 de locuitori și se întinde pe o suprafață de 5207 ha, din care 733,52 ha intravilan, iar 4473,48 ha extravilan.

Comuna Vânători este așezată în partea de nord-vest a județului Iași, având o orientare din nord spre sud-vest. Partea de nord a comunei este așezată pe versanții dealurilor Chetrosu, Chiciurea și Drehuța, continuându-se spre sud-est în depresiunea dealurilor Corhana, Chilia și Chetrosu, unde se desfășoară spre sud-vest pe o porțiune de câmpie până la confluența Pârâului Chetrosu cu  Gherghina, ce străbate întreaga comună de la nord la sud.

Partea sud-vestică a comunei este străbătută de râul Siret, care udă coastele satelor Gura-Bâdiliței și Hârtoape și care primește toate pârâurile de pe raza comunei, ce se unesc în punctul numit „Frămuleasa”.

Cadrul natural extrem de generos și poziția geografică deosebit de favorabilă reprezintă premise importante pentru a aprecia  această comună că are un potențial natural de excepție.

Cadrul natural extrem de generos și poziția geografică deosebit de favorabilă reprezintă premise importante pentru a aprecia  această comună că are un potențial natural de excepție

Satul Vânători, localitate de reședință a comunei, este așezat în partea nordică a teritoriului, pe versanții dealurilor Chicirea la nord, Preluca și Chetrosu la est, primind pe teritoriul satului ca afluenți pâraiele Saca, Bursucăria și apoi apele pârâului Gherghina ce se îndreaptă spre râul Siret după ce primește apele unui alt afluent pârâul Chetrosu, care străbate satul Crivești.

Această localitate Crivești, ce se întinde pe o lungime de cca 5 km, este străjuită pe ambele părți de coline orientate spre vest, cu un pitoresc unic prin poziția lor.

Printre dealurile ce domină împrejurimile satului prin semeția lui, se numără și dealul Corhana, de pe care se vede până departe Ceahlăul, toată întinderea spre Roman, Pașcani, și Dolhasca.

Satul Hârtoape, este al treilea sat ca mărime și este așezat în partea de sud-vest a Comunei, pe malul stâng al Siretului, într-o zona deluroasă: dealul Peteru și Pietrei la nord, Tolocilor la est și Ruginei la sud.

Citeste si   CARTE de identitate FALSĂ și bijuterii nedeclarate, CONFISCATE la FRONTIERĂ

Satul Gura-Bâdiliței este așezat în partea sudică a comunei, într-o zonă de podiș, în partea stângă a râului Siret, este străjuit în partea de sud-est de dealul Lumânărele, iar restul terenului se prezintă sub forma unui platou înclinat spre sud.

Cea mai mică localitate din comuna Vânători este Vlădnicuț, situată in partea de est a comunei  în depresiunea dealurilor Vlădnicuț, Runcului, Preluca, total acoperite de păduri.

Ca vecini, comuna Vânători are la nord și nord-vest comuna Sirețel, la vest o porțiune din comuna Lespezi, la est și sud-est comuna Todirești, la sud comuna Hărmănești, iar la sud-vest orașul Pașcani.

Orașul Pașcani fiind cel mai apropiat centru industrial, situat la aproximativ 25 km față de centrul comunei, fiind legate prin drumul județean DJ 208N, ce trece prin Lespezi, localitate ce se află la 8 km de Vânători și DJ 208 I ce trece prin Blăgești.

Principalele activități economice ale locuitorilor Comunei Vânători sunt: agricultura, construcții, comerț. Pe raza comunei funcționează un număr de 5 asociații agricole, care exploatează întreaga suprafață arabilă a comunei.

De asemenea, pe raza comunei funcționează un număr de 56 societăți comerciale, având ca obiect de activitate comerțul și prestări servicii, cele mai semnificative dintre acestea sunt: SC MOARA CRIVEȘTI SRL, construită prin fonduri europene în valoare de 2 .000.000 euro prin programul SAPARD și parcul eolian SC CATALAN SRL, construit prin fonduri europene în valoare de 2.200.000 euro.

REP: Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

Primar Constantin LUPU: Pentru anul în curs, bugetul unității administrativ teritoriale Vânători este de 17.996.740 lei. Raportându-ne la necesitățile comunei, acestea depășesc cu mult valoarea bugetului local, dar încercăm să prioritizăm investițiile în așa fel încât să ne încadrăm în alocațiile bugetare anuale.

REP: Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

Primar Constantin LUPU:

Proiectele de investiții pe care le avem în derulare sunt

 • “Lucrări de extindere, reabilitare, modernizare și dotare la Școala Gimnazială Vânători” în valoare de 2.115.950,00 lei, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, cu termen de finalizare în luna mai 2020;
 • “Lucrări de modernizare, reabilitare și dotare la Grădinița cu program normal Gura-Bâdiliței” în valoare de 1.363.893,00 lei, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, cu termen de finalizare în luna mai 2020;
 • “Înființare rețea de apă în satele Hârtoape și Gura-Bâdiliței” în valoare de 4.163.621,00 lei, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, cu termen de finalizare la data de 31.12.2020;
 • “Înființare rețea de apă în sat Vânători” în valoare de 2.054.030,00 lei, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, cu termen de finalizare la data de 31.12.2020;
 • Cu sprijinul Consiliului Județean Iași au început lucrările de reabilitare și modernizare prin asfaltare a DJ.208.N, Vânători – Lespezi, investiție în valoare de 11.142.130 lei.
Citeste si   4.724 cazuri NOI de persoane INFECTATE cu SARS – CoV - 2 pe teritoriul ROMÂNIEI

Proiectele de investiții implementate până în prezent sunt

 • “Lucrări de extindere, reabilitare, modernizare și dotare la Școala Gimnazială Crivești” în valoare de 1.840.280,00 lei finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, dat în folosință la data de 01.09.2019;
 • “Lucrări de extindere, reabilitare, modernizare și dotare la Grădinița cu program normal nr.2 Hârtoape” în valoare de 591.803,00 lei finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, dat în folosință la data de 01.09.2019;
 • “Lucrări de extindere, reabilitare, modernizare și dotare la Școala primară Vlădnicuț” în valoare de 792.567,00 lei, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, dat în folosință la data de 01.09.2019;
 • A fost achiziționat un buldoexcavator multifuncțional în valoare de 80.000 euro prin GAL Siret-Moldova – fonduri europene;
 • A fost achiziționat un autocamion 4×4, dotat cu lamă și sărăriță în valoare de 70.000 lei din fonduri proprii;
 • A fost modernizat Căminul Cultural Vânători, în valoare de 780.000 lei prin Compania Națională de Investiții;
 • Au fost executate lucrări de modernizare și reabilitare la Școala Gimnazială Hârtoape, în valoare de 1.264.213,00 lei, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1, dată în folosință;
 • A fost Reabilitat și modernizat sediul primăriei finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1, în valoare de 970.000 lei;
 • A fost implementat proiectul integrat prin AFIR Măsura 322 in valoare de 2.250.000 euro prin care au fost reabilitați și modernizați 10,5 km drumuri locale prin asfaltare, construirea Grădiniței Crivești, construirea Centrului de zi pentru persoane aflate în situații de risc Hârtoape, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural Hârtoape;
 • Au fost reabilitați și modernizați prin asfaltare 10,6 km drumuri locale în comuna Vânători prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1, în valoare de 850.000 lei;
 • Cu sprijinul Consiliului Județean Iași au fost modernizați 10 km de drum din DJ.208I în valoare de 14.406.000 lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1.
Citeste si   Sfântul DIMITRIE cel Nou: Tradiții și OBICEIURI pentru această MARE sărbătoare a ANULUI

REP: Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

Primar Constantin LUPU: Pe lângă proiectele enumerate anterior, ne-am propus următoarele planuri de investiții:

 • Construire cămin cultural în satul Crivești;
 • Construire sală de sport în satul Crivești;
 • Modernizare a 13 km de drumuri locale în comuna Vânători;
 • Înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Vânători;
 • Achiziționare teren în vederea construirii unui teren de sport în satul Crivești.

Aceste proiecte sunt în diferite faze de proiectare și avizare, urmând ca în cel mai scut timp să fie scoase la licitație pentru execuția lucrărilor.

Constantin LUPU: „Nevoile localnicilor sunt o prioritate pentru noi”

REP: Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social?

Primar Constantin LUPU: Ne implicăm în viața familiilor și a persoanelor defavorizate, acordând sprijin și îndrumare pentru a beneficia de toate serviciile de asistență sociala care li se cuvin conform legislației în vigoare și răspundem pozitiv ori de cate ori este nevoie în soluționarea problemelor cetățenilor ce țin de competența noastră.

Ne-am axat foarte mult pe dezvoltarea școlilor și ne concentrăm atenția asupra educației, deoarece școala ca și instituție influențează progresul societății si educă viitorii membri ai comunității noastre.

Continuam să ne implicăm în promovarea sportului și a unui stil de viață activ pentru copii și tineri prin construirea unor noi săli și terenuri de sport.

REP: Puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna dumneavoastră pe parcursul anului?

Primar Constantin LUPU: Cel mai recent eveniment important al comunei Vânători a fost „Hora satului” Crivești, spectacol susținut de artiști renumiți de muzica populară. Iar cu acest prilej a avut loc și inaugurarea Școlii Gimnaziale din aceeași localitate, modernizată  prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2.

REP: Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

Primar Constantin LUPU: Relația cu autoritățile județene este bazată pe colaborare și profesionalism, sprijinindu-ne în demersurile noastre ori de câte ori am solicitat acest lucru.

REP: Alte aspect pe care doriți să le menționați?

Primar Constantin LUPU: Comuna Vânători este într-o continuă schimbare, cu o evoluție îmbucurătoare, pentru că modernizarea și dezvoltarea comunității este prioritatea noastră.

REP: Domnule, Primar, va urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor adresate


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ