În cadrul rubricii “Agenda Primarului” ne propunem să venim în spirijinul unităților administrativ-teritoriale și să reliefăm eforturile pe care acestea le fac în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelulul județului Iași.

Săptămâna aceasta ne aflam în comuna ȘIPOTE și discutam cu PUIU CONSTANTIN, primarul comunei.

Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna Dvs?

Primar Constantin Puiu: Şipote, o aşezare foarte veche şi cu un nume frumos, care există de când s-a întemeiat Moldova ca stat, este situată în partea de N-E a României, în nordul judeţului Iaşi, la circa 50 km de municipiul Iași, situată  geografic  în Câmpia colinară a Jijiei, unitate naturală cunoscută în literatură geografică și sub numele de Depresiunea Jijia- Bahlui.

Religia este majoritar ortodoxă, aproximativ 95 %, pe teritoriul comunei fiind un număr de 6 biserici ortodoxe și una catolică.

Teritoriul comunei are în componentă sa mai multe sate, răspândite atât pe dreapta, cât și pe stânga văii Miletinului – Iazu Vechi, Șipote, Mitoc, Halceni, în bazinele unor afluenți ai Miletinului – Iazu Nou, sau pe versanții săi și la contactul acestora cu șesul Chiscareni.

Activități specifice zonei: agricultură, creșterea animalelor, prestări servicii către populaţie, comerţ, prelucrarea laptelui, apicultură.

Prin accesare de fonduri europene administratorii societăților au achiziționat utilaje agricole performanțe.

Locuitorii Comunei Șipote s-au implicat și în accesarea de fonduri europene, momentan fiind în desfășurare un număr de 4 proiecte cu fonduri europene, respectiv un proiect pe măsura 112 și trei proiecte pe măsura 1141.

Totodată a fost depus în cursul acestui an un proiect pe submăsura 6.1 sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Constantin Puiu: Suntem mândri că în cadrul comunității noastre, instituții precum Primăria Șipote, Căminul Cultural Șipote, Școlile Gimnaziale Șipote, Chișcăreni, Hălceni și Iazu Nou împreună cu cetățenii s-au unit pentru a  ajuta la dezvoltarea și valorificarea culturii locale.

Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are ?

Primar Constantin Puiu: Având în vedere faptul că momentan se lurează la buget, iar sumele care ne vor fi alocate încă nu se cunosc cu certitudine, investițiile pe care ni le propunem să le realizăm atât prin fonduri nerambursabile cât și din bugetul propriu, nu pot fi susținute doar din veniturile pe care le încasăm, va trebui să apelăm la împrumuturi rambursabile pe termen mediu pentru realizarea investițiilor prioritare și care a sigură cofinanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare.

Ce lucrări / activități specifice aveți pregătire pentru această primavară?

Primar Constantin Puiu:

 • Întreținere drumuri și pietruire;
 • Lucrări de modernizare a pieții;
 • Construcții de împrejmuire a cimitirelor cu gard;
 • Lucrări de întreținere a șanțurilor și podurillor și podețelor;
 • Întreținere spații verzi;
 • Lucrări de modernizare și reabilitare la Școala Chișcăreni;

Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

Primăria a susținut și facilitat accesul persoanelor identificate fără acte de identitate prin transportul gratuit la S.P.C.E.P.Hirlau, de asemenea a acordat sprijin părinților care au solictat înregistrarea tardivă a actelor de naștere pentru  copii.

 • Reabilitarea și modernizare Școlii Gimnaziale Chișcăreni, Com. Șipote, Jud. Iași cu o valoare de 243.255.1,00 lei, Contract prin PNDL numărul 2586/23.03.2018 având termen de finalizare în anul 2020;
 • Modernizarea sediului Primărie în Comuna Șipote, având o valoare de 554.841,31 lei prin PNDR contract numărul 1920074X220012401919, finalizare în anul 2020;
 • Extinderea sistemului de canalizare în Comuna Șipote în satele Chișcăreni și Iazul Nou, având o valoare de 555.847.561 lei, prin PNDR, contract numărul CO72OAN00021712400232/17.05.2018, termen de finalizare 2020.

Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

 • Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural Chișcăreni;
 • Modernizarea drumurilor din Comuna Șipote în lungime de 8,5 Km;
 • Modernizarea drumurilor de interes local din Comuna Șipote în lungime de 7,9 Km;
 • Înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în Comuna Șipote;
 • Modernizarea și reabilitarea dispensarului uman din Comuna Șipote;

  Menționăm că aceste proiecte sunt în curs de implementare.

Rep: Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?

Activitățile  cultural – artistice din comunitatea Șipote sunt  printre  manifestările prioritare, care au drept scop valorificarea și dezvoltarea atitudinii  și percepției cetățenilor ( mai  ales  al tineretului) față de  educație și artă, față de tradiție și față  de schimbările societății contemporane  culturale.

Primar Constantin Puiu: Realizarea ansamblului de măsuri care vizează protecţia socială prin programe, servicii de protejare a persoanelor, grupurilor sociale aflate în dificultate şi a celorlalte măsuri menite să îmbunătăţească această categorie de persoane, este urmărită şi implementată de către persoanele angajate în cadrul compartimentului de asistenţă socială, prin strictă colaborare cu primarul comunei.

Astfel, permanent se urmărește identificarea copiilor și familiilor aflate în dificultate, persoanelor vârstnice fără susținători legali cu risc de marginalizare socială, persoanelor cu handicap, copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, persoanelor fără adăpost și altor persoane aflate în risc social pentru ca  aceste categorii să obțină condițiile necesare unei vieți decente și dezvoltarea propriilor capacități și competențe.

Primăria prin compartimentul de asistență socială a adus la cunoștință  persoanelor interesate tipurile de prestații sociale de care pot beneficia pe o perioada determinată  cum ar fi alocații de stat, alocații pentru susținerea familiei, ajutoare sociale, indemnizații și facilități, ajutoare pentru încălzirea locuinței și a informat și consiliat cetățenii cu privire la modalitățile de acordare, criterii, cuantum, documentele necesare în vederea obținerii unui anumit tip de prestații și a pus la dispoziția acestora tipizatele prevăzute de legislație și a acordat sprijinul necesar completării lor.

În urmă identificării persoanelor aflate în situație de risc de marginalizare socială s-au efectuat anchete sociale la domiciliu, persoanelor singure/familiilor care au îndeplinit criteriile de acordare li s-au întocmit dosare pentru  acordarea de prestații sociale: ajutor social, alocații pentru suținerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece. S-au instrumentat dosarele beneficiarilor prin completarea cu actele necesare, efectuarea de anchete sociale semestriale.

Primăria a susținut și facilitat accesul persoanelor identificate fără acte de identitate prin transportul gratuit la S.P.C.E.P. Hirlau, de asemenea a acordat sprijin părinților care au solictat înregistrarea tardivă a actelor de naștere pentru  copii.

În vederea îmbunătățirii condițiilor de viață primăria  în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Iași  prin proiectul “ O casă și o familie pentru fiecare copil” a susținut racordarea la rețeaua de apă curentă,modernizarea, reabilitarea și extinderea locuințelor, dotarea cu aparatură electrocasnică și mobilier în vederea prevenirii abandonului precum și reintegrării în familii a copiilor ocrotiți în sistemul de protecție.

Acest demers de a fi în contact permanent cu cetăţeanul, a condus la eliminarea multor probleme, prin oferirea de soluţii autorizate de lege, creând astfel o încredere în administraţia locală şi un real suport în soluţionarea problemelor.

Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna Dvs pe parcursul anului?

Suntem mândri că în cadrul  comunității noastre, instituțiile ( Primăria Șipote, Căminul Cultural Șipote, Școlile Gimnaziale Șipote, Chișcăreni, Hălceni și Iazu Nou) și cetățenii s-au  unit pentru a  ajuta la  dezvoltarea  și valorificarea culturii  locale.

Primar Constantin Puiu: Activitățile  cultural – artistice din comunitatea Șipote sunt  printre  manifestările prioritare, care au drept scop valorificarea și dezvoltarea atitudinii  și percepției cetățenilor (mai  ales  al tineretului) față de  educație și artă, față de tradiție și față  de schimbările societății contemporane  culturale.

În comună avem  ca  centru  cultural, Căminul  Șipote unde sunt  organizate o  gamă  largă de  manifestări și activități din cele  mai  diverse. Astfel, la Căminul Cultural, sunt deja formate grupe de voluntari, teatru, dans, muzică, artă plastică, ateliere de lucru manual, și engleză, implicate intens în diverse proiecte culturale.

Avem deja  formate: un cerc de artă plastică, un grup vocal, dar și de  dans ȘIPOTE și o trupă de teatru MOFTANGII, ce au  adus  deja premii importante pentru  comunitatea  noastră

Toate cele 4 grupe sunt coordonate de referentul cultural Lavinia Răileanu, iar  atelierele de  engleză, lucru  manual sau alte  activități  educaționale au  fost  coordonate  de volunatarii  sau partenerii Căminului Cultural: prof. Marian Liliana, prof. Anca Liuță, prof. Gabriela Muscalu, prof. Alexandra Iftimiciuc, bibliotecar Monica  Babă, voluntar Diana Ciobanu, voluntar Andreea Ilași.

Partenerii Căminului Cultural Șipote sunt; Biblioteca Șipote, Școala Gimnazială Șipote, Școala Gimnazială Iazu Nou, Școala Gimnazială Chișcăreni și Școala Gimnazială Hălceni.

Pe  lângă activitățile desfășurate  constant  în cadrul Căminului Cultural Șipote și în școlile  din  localitate, ne  putem mândri/bucura o  dată  pe  an, la  una dintre  cele  mai  importante și frumoase  zile de  sărbătoare  de  la  noi, și anume ’’ Ziua  comunei Șipote – Întâlnire  cu  fiii satului! ’’

Este ziua când  întreaga  noastră  comunitate se  reînâlnește și sărbătorește prin bucate  alese, cântece, dansuri și  voie  bună. Tot  atunci  sunt  premiați cetățenii ce au  adus  onoare  și inspirație comunei  noastre.

Dacă la Căminul Cultural activitățile sunt îndreptate  spre   zona  artistică  și  culturală, la  școli  remarcăm  implicarea  lor în evenimentele  sportive precum handbal și fotbal.

Dintre  cele  mai  importante manifestări  cultural-tradiționale și spirituale  sunt cele  organizate în timpul sărbătorilor  de  iarnă. Tinerii sub îndrumarea părinților  sau  a  bunicilor se  pregătesc cu multă seriozitate pentru  obiceiuri, precum: căiuții, capra, ursul, banda lui Coroi, urături, colinde  etc.

Suntem mândri că în cadrul comunității noastre, instituții precum Primăria Șipote, Căminul Cultural Șipote, Școlile Gimnaziale Șipote, Chișcăreni, Hălceni și Iazu Nou împreună cu cetățenii s-au unit pentru a  ajuta la  dezvoltarea și valorificarea culturii locale.

Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

Primar Constantin Puiu: Menționăm că avem o colaborare foarte bună atât cu autoritățile județene cât și cu Președintele Consiliului Județean Maricel Popa.

Domnule Primar, vă urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor adresate.

LĂSAȚI UN MESAJ