Municipalitatea ieșeană va semna în curând contractul de finanțare cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est în vederea obţinerii de fonduri europene pentru proiectul „Consolidare şi reabilitare Muzeul de Istorie Naturală – Corp A”

În ședința Consiliului Local din data de 10 august aleșii au aprobat indicatorii tehnico – economici ai proiectului „Consolidare şi reabilitare Muzeu de Istorie Naturală – Corp A”, fiind de acord și cu aprobarea bugetului acestui proiect, în cuantum de 13.312.194 de lei, cu TVA.

Municipiul Iaşi a depus în anul 2016 cererea de finanţare pentru acest proiect în vederea obţinerii unei finanţări cu fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”

Prin Hotărârea Consiliului Local 368 / 2016 s-au aprobat Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, indicatorii tehnico – economici, proiectul şi bugetul aferent proiectului. Întrucât pe 30 iulie 2018 Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est a iniţiat etapa precontractuală pentru acest proiect s-a impus revizuirea bugetului proiectului, a surselor de finanţare şi implicit contribuţia proprie a Municipiului Iaşi la proiect, precum şi a indicatorilor tehnico-economici.

Conform datelor din referatul de specialitate, durata de realizare a proiectului este de 31 de luni, din care 24 de luni reprezintă perioada executării lucrărilor.

Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi a fost înfiinţat în 4 februarie 1834, fiind primul de acest fel din Principatele Române. Instituţia muzeală deţine peste 300.000 de exemplare din colecţiile de insecte, moluşte, amfibieni, reptile, păsări, minerale şi plante.

Interiorul clădirii care va fi reabilitată este compus din biblioteca Societăţii de Medici şi Naturalişti, sala de conferinţe a Societăţii de Medici şi Naturalişti, trei săli cu expoziţii de mamifere, două săli adăpostind colecţii ştiinţifice, o sală cu expoziţie de păsări, o sală cu expoziţie de nevertebrate inferioare, o sală cu expoziţie de nevertebrate şi insecte, o sală cu expoziţie mineralogie – paleontologie şi sala cu caracter istoric „Alexandru Ioan Cuza”.

 

LĂSAȚI UN MESAJ