Share

În perioada 01-31.08.2020 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat controale în domeniul relaţiilor de muncă și în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cele mai mari deficiențe au fost constatate în domeniul relațiilor de muncă

Cele mai mari deficiențe au fost constatate în domeniul relațiilor de muncă. Astfel inspectorii ITM au identificat următoarele nereguli: neîncheierea în formă scrisă a contractelor de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, precum și nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară.

În perioada 01-31.08.2020 activitatea noastră a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2020, unde am efectuat controale în domeniul relațiilor de muncă cât și în domeniul securității și sănătății de muncă.

Principalele neconformități constatate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară,  nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă și nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal”, a declarat inspector șef ITM Suceava, Romeo BUTNARIU, pentru Ziarul „Bună Dimineața Suceava”.

În domeniul securității și sănătății în muncă s-au găsit de asemenea deficiențe în ceea ce privește nepurtarea măștii pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS COV2, nereactualizarea Documentului privind protecția împotriva exploziilor, lipsa mijloacelor de protecție colectivă în zonele cu risc de cădere în gol a lucrătorilor cât și neasigurarea căilor de circulație pe șantier.

De asemenea, inspectorul șef ITM Suceava, Romeo BUTNARIU mai declară că în domeniul construcțiilor angajatorul nu verifica, în mod constant, utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție (EIP), nu sunt luate măsuri suficiente astfel încât la intrarea în unitate să se asigure triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

Iar în domeniul HoReCa nu este păstrată distanța de minim 2 m între mesele amplasate pe terase.


Share
Citeste si   Au fost emise Ordine ale Prefectului Județului SUCEAVA, privind CONVOCAREA consilierilor locali declarați aleși la data de 27 septembrie 2020
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ