Share

”University of Applied Life Sciences and Environment”

  • Cum poți controla un domeniu vital – Alimentația?
  • De la materia primă până la prelucrarea produselor alimentare, la produsul finit, controlat și expertizat!
  • De ce Agricultura sustenabilă implică multă cunoaștere, tehnologie, inovare și cercetare?
  • Cum pot milioane de oameni să fie hrăniți în vremuri de schimbări climatice?

Științele Agricole și Medicina Veterinară înseamnă Cunoaștere, Tehnologie, Inovare și Cercetare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi pregătește ingineri pentru agricultură, horticultură, biologie, ingineria şi managementul afacerilor agricole, protecția mediului, zootehnie, industria alimentară, alimentație publică și turism, biotehnologii agricole, precum și medici veterinari. Oferta academică se defineşte prin domenii de studiu cu impact profesional, facultăţi acreditate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, facilităţi şi condiţii de studiu moderne.

Păstrând tradiția, USAMV Iași este perfect conectată la actualitate, iar prin cele patru facultăți, care dispun de dotări și infrastructură la standarde internaționale, amplasate într-un campus unic, le oferă tinerilor educația modernă necesară unor viitoare cariere de succes.

De ce să alegi USAMV Iași?

Peste 30% dintre studenţi primesc burse de merit, de performanță și sociale.

A fi student la USAMV Iaşi înseamnă şi multiple posibilităţi de pregătire în afara ţării, prin mobilităţi Erasmus, plus stagii de practică în țară și în străinătate. Calitatea pregătirii şi diversitatea posibilităţilor de angajare fac posibilă inserţia absolvenţilor noştri pe piaţa muncii, atât în ferme agricole, horticole, piscicole sau de creşterea animalelor, cât şi în firme de prelucrare a produselor alimentare, în instituţii descentralizate ale statului pentru agricultură, birouri de consultanţă, firme și unități de turism, firme pentru întocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene, în cele de distribuţie a inputurilor pentru sectorul agricol şi agroalimentar şi în circumscripţii sanitar-veterinare ș.a.m.d. .

Citeste si   STUDIU: Așteptările ANTREPRENORILOR din EUROPA cu privire la anul 2021

Condiţiile de studiu pe care le oferă universitatea noastră sunt la nivel european, iar calitatea învăţământului a fost apreciată de către ARACIS prin acordarea calificativului maxim.

În prezent, cadrele didactice şi cei aproximativ 4500 de studenţi beneficiază de condiţii excelente pentru pregătirea teoretică şi practică, de săli de curs, laboratoare, seminarii, câmpuri experimentale, baze de practică proprii, laboratoare dotate cu aparatură de specialitate de ultimă generaţie, clinici veterinare, de o bibliotecă dotată cu toate facilităţile pentru informare. De asemenea, studenţii noştri se instruiesc şi îşi desăvârşesc pregătirea practică şi în atelierele de microproducție, care sunt amplasate într-o clădire modernă, care este dedicată specializărilor din cadrul Ingineriei produselor alimentare.

Facultatea de Agricultură, cu o experiență de peste 100 de ani, are șapte programe de studiu la licență: Agricultură, Exploatarea mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Ingineria și managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului şi a mediului, Biologie, Montanologie. Facultatea dispune de spaţii de învăţământ, de cercetare, centre de practică şi de instruire a studenţilor, care sunt dotate cu echipamente şi aparatură de laborator, informatică, multimedia şi acces la internet. Activitatea de instruire proprie se realizează în cadrul Staţiunii Didactice Ezăreni, județul Iași, al centrelor de practică Plaiul Şarului, Făcăieni, precum și în unităţi agricole, de industrie alimentară şi protecţia mediului de prestigiu din Regiunea de N-E a României.

Citeste si   UMF IAȘI – locul III pe podiumul universităților din ROMÂNIA

Facultatea de Horticultură are patru programe de studiu la licență: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, Biotehnologii agricole și dispune de spaţii de învăţământ proprii, câmpuri didactice, laboratoare de cercetare acreditate, toate cu dotare performantă, care contribuie la realizarea unui învățământ de calitate. Misiunea de bază a Facultăţii de Horticultură o reprezintă formarea de specialişti cu înaltă competenţă profesională în horticultură, peisagistică, ingineria mediului şi biotehnologii agricole, capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din pomicultură, viticultură, oenologie, legumicultură, floricultură, arhitectura peisajului, tehnologia produselor horticole şi ingineria mediului etc.

Facultatea de Zootehnie are patru programe de studiu la licență: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare. Facultatea de Zootehnie, în cei peste 60 de ani de experienţă, a contribuit la formarea unui număr de peste 4000 specialişti. În prezent, la Facultatea de Zootehnie sunt pregătiți specialiști în zootehnie, în domeniul turismului/agroturismului și al marketingului de profil, precum și specialiști în gestionarea aspectelor legate de calitatea și de siguranța alimentelor, etc.

Citeste si   Incidența COVID-19 a ajuns la 5,41 la MIA de locuitori în municipiul IAȘI

Facultatea de Medicină Veterinară: Medicină veterinară (în limba română şi în limba engleză), beneficiază de clinici medicale, săli de operaţie şi laboratoare, toate cu dotări de ultimă generaţie. În aceste spaţii se efectuează consultaţii şi examene de laborator pentru diagnosticul şi tratamentul bolilor animalelor, folosind aparatură modernă de specialitate. Asistența medicală în clinici este asigurată de cadrele didactice ale Facultăţii, asistate de studenţi şi doctoranzi. Totodată, Facultatea de Medicină Veterinară oferă posibilitatea şcolarizării în limba engleză, pentru candidaţi din afara României. În viitorul apropiat, la Facultatea de Medicină Veterinară va funcționa un Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară – Rovetemerg.

Detalii pe:

https://www.facebook.com/uaiasi/

http://www.uaiasi.ro/admitere/

Evenimentele prin care am trecut ne-au arătat că noi, oamenii, putem renunța la foarte multe lucruri, dar nu și la mâncare. De asemenea, ne mai relevă faptul că România, în pofida potențialului ei agricol și alimentar, este încă tributară importurilor. Împreună putem schimba această stare de fapt, iar dacă și tu te vei alătura nouă, alegând USAMV Iași, unde vei găsi tot ceea ce ai nevoie pentru a te forma ca specialist, avem certitudinea că într-o perspectivă nu foarte îndepărtată aceste lucruri vor deveni doar statistici.


Share

LĂSAȚI UN MESAJ