Share

”Bugetul Iașului este cel mai important proiect pentru comunitatatea noastră. În cadrul proiectului de buget, sunt introduse prioritățile de investiții, alocarea fondurile pe diferite domenii de interes (infrastructură, mediu, educație, sănătate, sport, cultură, transport etc.), precum și fondurile ce sunt prevăzute pentru a fi atrase de la Uniunea Europeană sau alte surse externe de finanțare.

Dl. Mihai Chirica a anunțat în ultima ședință de CL că în luna februarie va fi supus spre dezbatere și aprobare în Consiliul Local proiectul de buget pe anul 2020

Dacă va face acest lucru, încalcă legea și proiectul poate fi contestat și anulat pentru că nu a respectat toți pașii prevăzuți de lege.

Pe data de 21.01.2020 a fost încărcat pe site-ul Primăriei Iași proiectul de buget pentru anul în curs. Acest proiect nu respectă nici pe departe obligațiile legale pe care le are primarul în privința transparenței decizionale. Totodată, nu s-au respectat nici pașii prevăzuți de lege în privința consultării societății civile, constituită în asociații de afaceri sau alte domenii de interes.

Citeste si   Prefectul de ARAD, confirmat cu noul coronavirus. Care este situația cazurilor în cadrul instituției

Proiectul de buget încărcat pe site-ul Primăriei este un document cu câteva pagini de tabele din care nimeni nu înțelege nimic, fără a se preciza lista de investiții și fără a se fundamenta viziunea și modalitatea de realizare a acestuia, așa cum prevede legea.

Legea 52/2003 stabileşte ca obligație pentru autorităţile publice locale realizarea procedurilor de dezbatere a proiectului de buget înainte de a se scurge 30 de zile de la publicarea anunţului referitor la proiectul de buget, care trebuie adus la cunoștința publicului în forma sa completă:

„(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice

Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.”

Citeste si   Sărbătoare NAȚIONALĂ, de ziua OMULUI deplin al culturii ROMÂNEȘTI! 171 de ani de la nașterea lui Mihai EMINESCU

Proiectul de buget, în forma actuală, dacă va fi suspus aprobării în ședința de CL din luna februarie, este contestabil și anulabil

Un alt alineat important pentru ce anume au de făcut autorităţile publice locale în perspectiva dezbaterilor pe marginea proiectului de buget este acela care stabileşte că, atunci când actul normativ are relevanţă asupra mediului de afaceri (iar bugetul local, în mod evident, are relevanţă asupra mediului de afaceri), este obligatoriu ca anunţul să fie transmis asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii cu activitate în anumite domenii specifice:

Citeste si   Cum înțelege Direcția Silvică IAȘI să "gospodărească" fondul FORESTIER! Piatra din albia RÂULUI dusă la proprietatea lui ALEXE!?

„(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2)”.”

Fără acești doi pași legali – consultarea cetățenilor pe baza proiectului de buget în forma sa completă și consultarea asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constitutie – , proiectul de buget, în forma actuală, dacă va fi suspus aprobării în ședința de CL din luna februarie, este contestabil și anulabil.

Domnule primar Chirica, respectați legea transparenței și consultării publice în elaborarea și aprobarea bugetului local pe 2020!

Răzvan Timofciuc

Consilier local din partea PNL Iași


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ