Share

Vineri, 10 ianuarie 2020, Şcoala Gimnazială “George Coşbuc” Iaşi a organizat conferința de ȋnchidere a proiectului Erasmus+ KA1 – Educația outdoor – un pas spre educația pentru dezvoltare durabilă

Scopul acestui eveniment a fost diseminarea rezultatelor proiectului, respectiv prezentarea şi promovarea de exemple de bună practică a educației de tip outdoor ȋn activitățile cu elevii.

La conferință au participat peste 40 de cadre didactice din județul Iaşi, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, de la toate ariile curriculare.

Evenimentul a fost deschis de către directorul şcolii, prof. Viorica Momiță, care a prezentat ȋn linii mari activitățile de succes ale unității școlare

De asemenea, directorul adjunct, prof. Nicoleta Dăriescu, a menționat despre interesul manifestat de cadrele didactice de a se perfecționa continuu pentru a oferi o educație de calitate elevilor şcolii.

Invitatul special al conferinței a fost doamna inspector şcolar pentru proiecte educaționale, profesor Gabriela Conea, care apreciază ȋntreaga activitate a şcolii. Despre proiectul Erasmus+ menționează că e un exemplu de succes ȋn ceea ce priveşte implementarea unui proiect european atât pentru şcolile din județul Iaşi, cât şi pentru şcolile din ȋntreaga țară.

Tema proiectului a fost foarte bine aleasă, cursurile de perfecționare au fost de calitate, iar diseminarea şi valorizarea rezultatelor a fost atât ȋn beneficiul cadrelor didactice participante la mobilitățile din străinătate, cât şi ȋn beneficiul altor cadre didactice din şcoală şi din județ. Toate acestea, evident, sunt ȋn beneficiul elevilor care fie au avut parte, fie vor avea parte de lecții desfăşurate ȋn natură.

Profesorul coordonator, doamna Petronela Doina Coşug, prezintă proiectul Educația outdoor – un pas spre educația pentru dezvoltare durabilă. pornind de la nevoile identificate la nivelul şcolii, ȋnainte de scrierea proiectului, şi continuând cu activitățile din perioada de implementare, până la ultima lună din proiect, decembrie 2019.

La activitățile proiectului au contribuit cu succes profesorii participanți la cele 12 mobilități aprobate: prof. ȋnv. preşcolar Claudia Bunduc, prof. ȋnv. primar Petronela Doina Coşug, prof. ȋnv. primar Nicoleta Dăriescu, prof. ȋnv. primar Petronela Pȋnzariu, prof. Gina Chiriac, prof. Ana Lazăr, prof. Viorica Momiță, prof. Ionela Raba şi prof. Ana-Maria Samson.

Ulterior, ȋn cadrul conferinței sunt prezentate activitățile de mobilitate din cele trei fluxuri desfăşurate ȋn Finlanda, Gibraltar şi Portugalia

Se menționează faptul că acestă oportunitate de a participa la un stagiu de perfecționare ȋn străinătate, alături de profesori din alte țări din Uniunea Europeană, constituie numeroase avantaje care vor fi fructificate ȋn viitoare proiecte de parteneriat.

Doamna profesor Petronela Doina Coşug menționeză că profesorii participanți la activitățile de mobilitate au ținut lecții cu elevii la diferite discipline, ȋn grădina şcolii noastre. Acestea au fost ȋnregistrate şi pot fi prezentate ca exemple de bună practică ȋn ceea ce priveşte aplicarea metodei de educație de tip outdoor ȋn activitatea didactică. Ca un produs al proiectului a fost realizat şi un ghid ce cuprinde lecțiile desfăşurate ȋn natură.

Ȋn partea a doua a conferinței s-au desfăşurat, ȋn grădina şcolii, workshop-uri cu profesorii participanți la activitatea de ȋnchidere a proiectului. Cadrele didactice ce au participat la cursurile de formare din străinătate au organizat numeroase jocuri care pot fi implementate cu succes la clasă de către orice cadru didactic, indiferent de specializare.

Această conferință reprezintă un eveniment de succes pentru Școala Gimnazială “George Coşbuc”, deoarece s-au  prezentat atât avantajele implementării unui proiect european Erasmus+, cât şi valorificarea rezultatelor prin oferirea de exemple de bună practică, dar şi prin implicarea profesorilor ȋn exerciții concrete de joc.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ