Share

În cadrul rubricii ”Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrative-teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Jurnaliștii publicației noastre vor ajunge în toate comunele ieșene pentru a realiza o radiografie a modului în care primarii reușesc să absoarbă fonduri guvernamentale și europene în comunitățile pe care le administrează.

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Ungheni și discutăm cu primarul comunei, domnul  Iulian MARCU.

REP: Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna Dvs?

Primar Iulian MARCU: Comuna Ungheni este situată în partea estică a judeţului Iaşi şi în partea estică a municipiului Iaşi. Aceasta se învecinează:

 • la nord – cu teritoriul comunei Golăeşti;
 • la vest – cu teritoriul comunei Holboca;
 • la sud – cu teritoriul comunei Ţuţora;
 • la est – cu Republica Moldova.

Comuna Ungheni se compune din 4 (patru) sate componente astfel: BOSIA; COADA STÂNCII; MÂNZĂTEȘTI; UNGHENI, sate care se situează la distanțe cuprinse între 3-5 km, față de centrul comunei.

Cele 4 vetre de sat sunt dezvoltate în general de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră.

Centrul politico-administrativ al comunei  Ungheni, este localitatea  Bosia.

Precum și celelalte localităţi ale teritoriului administrativ, Ungheni face parte din localităţile rurale situate în zona de deplasare de 30 min. faţă de municipiul Iaşi, având cu acesta relaţii de subordonare pe linie administrativă.

Legătura cu cel mai important centru din judeţ – municipiul Iaşi, este asigurată pe traseul rutier DJ 289 A, distanţa faţă de acesta fiind de aproximativ 15 Km.

Suprafață totala a comunei este de 4614 ha echivalent a 46,14 km.

Relieful este format din o parte de dealuri, pe care sunt situate satele Mânzătești și Coada Stâncii și o parte de șes, cu lunca Jijiei și a Prutului pe care sunt înșirate celelalte două sate.

Suprafața solului e formată din aluviuni de natura argilo-nisipoasă, la șes și argilo-calcaroasă, în majoritate lutos, pe dealuri. Caracteristicile solului pe șes este bogăția în materii fertile, iar la o parte din dealuri, în regiunea Coada Stâncii este instabilitatea, care a dat naștere la dese alunecări.

Terenurile arabile de pe șes sunt proprii culturii tuturor plantelor agricole: grâu, porumb, cartofi, floarea soarelui și în special zarzavaturilor. Dealurile sunt proprii culturilor de păioase – orz, ovăz – și leguminoase – mazăre și linte. În regiunea dealurilor sunt vii și livezi de pomi.

Apele de suprafață constituie caracteristica teritoriului comunei. Pe lângă apele curgătoare ale Prutului și ale Jijiei, există un număr de bălți, alimentate din apele meteorice și revărsarea apelor curgătoare, fiind o regiune de șes cu altitudine de 30m. Stratul de apă freatică se află la 5-6 m adâncime.

Citeste si   Bugetarii comunei TIGĂNAȘI pleacă în VACANȚE de lux mascate, PLĂTITE din bani PUBLICI

Comuna este situată într-o regiune cu climă temperată, condițiile climatice fiind favorabile dezvoltării agriculturii: presiunea atmosferică, cantitățile de precipitații și temperaturile aerului permit cultivarea cerealelor, legumelor și pomilor fructiferi.

Religia dominantă în comună este creștin-ortodoxă. Viața religioasă este desăvârșită prin existența a patru biserici ortodoxe. Învățământul primar și gimnazial este susținut prin două școli primare (în satele Ungheni și Coada Stâcii) și două școli gimnaziale (în satele Bosia și Mânzătști). Pentru copiii preșcolari sunt patru grădinițe, câte una în fiecare sat.

Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are ?

I.M.: Bugetul comunei Ungheni este constituit din sume defalcate de la bugetul de stat si din venituri proprii de la persoane fizice si persoanele juridice (SC-uri,PF,II,etc.).Veniturile proprii ale comunei sunt mici în raport cu nevoile comunei.

Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

I.M.: În ultima perioadă au fost finalizate o serie de proiecte de investiții, după cum urmează:

 1. a) Reabilitare, modernizare și dotare Școală primară Ungheni;
 2. b) Reabilitare, modernizare și dotare Școală primară Mânzătești;
 3. c) Construirea unui teren de sport în satul Mânzătești;
 4. d) Construire sediul primariei Ungheni;
 5. e) Achiziție buldoexcavator;
 6. f) Modernizare drumuri de exploatații agricole;
 7. g) Construire unei grădinițe în satul Mânzătești;
 8. h) Reabilitare corp C și D la școala Mânzătești.

  Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții) ?

  I.M.: În perioada următoare se vor demara lucrările la următoarele obiective de investiții:

  1. a) Modernizare drumuri sătești ;
  2. b) Construire parc de joacă în satul Ungheni și satul Mânzătești;
  3. c) Extindere iluminat public în comuna Ungheni ;
  4. d) Un alt proiect important ce se află pe lista de priorități a primăriei Ungheni îl reprezintă „Amenajarea terenului de sport din comuna Ungheni, județul Iași”, proiectul va fi finanțat din fonduri europene. Contractul de finanțare între comuna Ungheni și AFIR a fost deja semnat.

  Pentru acest proiect suntem în procedură de obținere a autorizației de construire și imediat ce o vom obține, vom demara lucrările. Acestea sunt estimate în luna august. Totodată, proiectul va fi finalizat în luna martie, anul 2020.

  Necesitatea realizării acestui obiectiv face parte din strategia primăriei pentru perioada 2016 – 2020, prin componenta de dezvoltare a unităților de învățământ de pe raza comunei Ungheni.

  Susținerea primăriei, materializată la nivelul proiectelor administrative, vine să completeze eforturile cadrelor didactice din unitățile de învățământ aflate pe raza comunei Ungheni.

  Eforturile cadrelor didactice din Ungheni și rezultatele copiilor la învățătură nu trec neobservate. Calitatea de primar mă obligă să le ofer acestor copii și profesorilor care se ocupă de educația lor, cele mai bune condiții sub aspect administrativ. Sportul este și el o componentă importantă în dezvoltarea armonioasă a tinerelor generații. Amenajarea terenului de sport era o necesitate. 

  Pentru proiectul Reabilitare și dotare Școala Primară Coada Stâncii suntem în faza de obținere a unor avize. În toamna acestui an vor demara lucrările privind modernizarea în comunitate a acestui corp de școală. Lucrările vor fi finalizate în 2020.

  Proiectul se derulează prin Programul  național de Dezvoltare Locală, are o valoare de 1.220.00 cu TVA, presupune 5,4 km direcția de apă, două stații de pompare, o stație de  clorinare, acest proiect va deservi în jur de 100 de locuințe.

  e) Primar Iulian MARCU: Un nou proiect aflat în derulare vizează reabilitarea și modernizarea Școlii Primare Coada Stâncii. Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației publice în sumă totală de 698.044,00 de lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Școlii Primare Coada Stâncii, comuna Ungheni, județul Iași” în baza Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației publice nr.522/2016, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și a sumelor alocate pentru județul Iași în perioada 2016-2019, cu modificările și completările anterioare.Pentru proiectul Reabilitare și dotare Școala Primară Coada Stâncii suntem în faza de obținere a unor avize. În toamna acestui an vor demara lucrările privind modernizarea în comunitate a acestui corp de școală. Lucrările vor fi finalizate în 2020.

  Proiectul se derulează prin Programul  național de Dezvoltare Locală, are o valoare de 1.220.00 cu TVA, presupune 5,4 km direcția de apă, două stații de pompare, o stație de  clorinare, acest proiect va deservi în jur de 100 de locuințe.

  f) În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în satul Mînzătești, din comuna Ungheni, județul Iași, s-a alocat o finanțare din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în suma totală de 1.290.176.00 lei pentru realizarea fondului de investiții ,,Extinderea rețelei de apă în asatul Mînzătești, comuna Ungheni, județul Iași”.

Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?

I.M.: În cadrul primăriei Ungheni avem compartiment de asistență socială pentru activități de prestații sociale și servicii sociale – beneficiari  ai VMG, persoane cu dezabilități, bătrâni etc.

Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna Dvs pe parcursul anului?

I.M.: S-a depus la Compania Națională de Investiții CNI proiectul pentru construirea unui Camin Cultural în comuna Ungheni. Sperăm ca în perioada următoare să semnăm contractual de finanțare.

La nivelul comunei Ungheni avem o chipă de fotbal-Voința Bosia. Beneficiem de o bază sportivă modernă dotată corespunzător pentru desfășurarea competițiilor sportive în cele mai bune condiții.

Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora ?

I.M.: Relațiile cu Consiliul Județean și Instituția Prefectului – jud. Iași este una din cele mai bune. Problema cea mai acută o prezintă starea foarte proastă a drumului DJ 249A-Iași –Ungheni în lungime de 15,9 km. Din discuțiile avute cu reprezentanții CJI, cu Direcția de drumuri județene și cu Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră, documentația privind modernizarea drumului DJ 249 A a fost depusă pentru finanțare în data de 21.05.2018 și a trecut de 2 faze de evaluare,  iar după faza a 3-a de evaluare se va trece la semnarea  contractului de finanțare, urmând scoaterea la licitație pentru execuția acestei investiții.

,,Cea mai mare problemă a comunei pe care o avem în momentul de față este drumul județean 249 A, care parcurge teritoriul comunei Holboca și teritoriul comunei Ungheni în lungime de 15,9 km. Acest drum a fost depus de către Direcția de Dezvoltare a Drumurilor Județene în luna mai 2018 la Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliere pentru modernizare integrală.

A parcurs două etape de evaluare, acum urmează etapa a treia de evaluare care probabil va dura undeva până în luna septembrie – octombrie. După semnarea contractului de dezvoltare investiția va fi scoasă la licitație și sperăm noi ca în cel mai scurt timp, undeva din păcate la jumătatea anului 2020 vor începe lucrările de reabilitare a acestui drum”, a mai completat Iulian MARCU, primaru comunei Ungheni.

Domnule Primar, vă urăm mult success și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor adresate


Share
DISTRIBUIȚI
Redactor-Șef al Ziarului Buna Dimineața Iași. Experiență în domeniul administrației publice atât la nivelul instituțiilor publice de pe raza municipiului Iași cât și a UAT-urilor care își desfășoară activitatea la nivel județean! CONTACT: 0771.324.701 email: office.bunadimineataiasi@gmail.com sau office@bunadimineataiasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ