Share

Primar Ioan COROBUŢĂ: Primăria Lungani este o structură funcţională, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale”

În cadrul rubricii „Agenda primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ teritoriale, în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Săptămâna aceasta, ne aflăm în comuna LUNGANI şi discutăm cu primarul IOAN COROBUŢĂ.

REP: Cum v-ati putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre Comuna dvs?

Primar Ioan Corobuţă: Comuna LUNGANI este aşezată în partea de sud-vest a judeţului IAŞI, învecinându-se la est, cu orasul PODU – ILOAIEI, la vest cu comuna BRĂESTI, la nord comuna BĂLTATI şi la sud cu comunele SINESTI şi BIRA (judeţul NEAMŢ); este situată la o distanţă de 4 km de linia ferată PASCANI-IAŞI, în zona staţiei CFR SÎRCA.

Comuna are o suprafaţă administrativă de 6336 ha, din care suprafaţa agricolă – 3973 ha şi arabil – 2216 ha. Comuna LUNGANI are un numar de 4 sate: LUNGANI, GOESTI, CRUCEA si ZMEU ; localitatea de reşedinţă este LUNGANI.

Populatia comunei estimate, numară 5885 locuitori, din care 2937 bărbaţi şi 2948 femei; de etnie rromă 1889, români: 3996, număr familii: 1832 (500 familii de rromi); număr locuinţe: 1583.

“Ocupaţiile de bază ale locuitorilor comunei Lungani le constituie agricultura şi creşterea animalelor”

Religia dominantă a comunei Lungani este cea ortodoxă (99%); se cunosc orientari religioase către Biserica penticostală, într-un procent situat sub 1%, raportat la întreaga populaţie a comunei Lungani, la cetăţenii din satul Zmeu, comuna Lungani.

Mandatul  Primarului  comunei  Lungani  a  început  în luna aprilie a anului 2018, ca  urmare  a  decesului primarului, ales prin vot direct, în luna iunie 2016.

Citeste si   Începe TOAMNA cu un OUTFIT NOU! Descoperă COLECȚIILE de sezon în magazinele din PALAS

“Primarul comunei Lungani este, potrivit Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, ordonator principal de  credite.”

Primăria Lungani este o structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, consilierul primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de Specialitate al primarului.

Conducerea instituţiei este asigurată de către: Viceprimar cu atributii de Primar – COROBUȚĂ IOAN , Consilier local cu atributii de viceprimar – TIRZIU MIHAI, Secretar – ALECSA TEODORA MARILENA .

REP: Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

“Bugetul comunei Lungani pe anul 2019 este de 9.270.750 lei, din care la secţiunea de funcţionare  7.692.040 lei  şi secţiunea de dezvoltare  1.578.710 lei”.

Primar I. C.: Ponderea veniturilor o constituie sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (4.365.000 lei), iar veniturile proprii sunt în suma de 547.000 lei, la nivelul încasărilor din anul 2018.

REP: Ce lucrări/activități specifice aveți pregătire pentru această perioadă ?

Primar I. C.: În această perioadă ne pregatim pentru închiderea anului bugetar 2019, înfrumuseţarea comunei prin curăţenie drumuri, şanturi, verificarea reţelei de energie electrică şi montarea sistemului de iluminat specific pentru sărbătorile de iarnă.

“Am incheiat contracte pentru dezăpezire şi asigurarea materialului antiderapant pe drumurile comunale şi săteşti”

REP: Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

Citeste si   APARAT modern de LITOTRIȚIE EXTRACORPOREALĂ la Spitalul Clinic Dr. C. I PARHON! Investiție de 2.036.090 de lei

Primar I. C.: Proiectele pe care le avem în derulare în acest moment sunt următoarele:

  1. Finalizarea investiţiei “Construire grădiniţă pentru copii cu patru săli de grupă în satul Zmeu, comuna Lungani judeţul Iaşi” cu fonduri MDRAP, prin Programul PNDL şi pregătirea documentaţiei de receptive, în suma totală de 463.950 lei, fonduri de la Ministerul Dezvoltării;
  2. Achiziţia unui buldoexcavator, în valoare de 582.000 lei, fonduri europene, recepţionat în urmă cu doar cateva zile.
  3. Modernizare drum de exploatare Agricolă prin ADI Brăesti-Lungani, fonduri europene.
  4. Modernizare drumuri de interes local prin ADI Brăesti-Lungani, fonduri europene
  5. Urmează implementarea proiectului de construire a unui monument închinat eroilor căzuti în Primul Razboi Mondial, în suma totală de 499.000 lei, fonduri de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

De asemenea, am aprobat în cadrul Consiliului Local, proiecte pentru obiectivele:

  1.  “Modernizare drumuri de interes local în satele Lungani, Crucea, Goesti, Zmeu, comuna Lungani judeţul Iaşi”, depus pentru finanţare la FNI (Fondul Naţional pentru Investiţii)
  2. “Reabilitare drumuri de interes local, afectate în comuna Lungani, judeţul Iaşi”, depuse pentru finanţare la CNI (Compania Naţională pentru Investiţii).
REP:  Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

Primar I. C.: Referitor la investiţi, ne axăm pe:

– Construirea cladirii sediul Primariei Lungani, proiect finantat prin PNDL – MDRAP, în suma totală de 2.978.870.61;

– Realizarea “Monument comemorativ pentru eroii căzuti în primul război mondial în dealul Crucii”, în suma de 499.000, finanţat din fonduri alocate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

– Achiziţii dotări pentru Centrele de zi din satele Zmeu şi Crucea, comuna Lungani judeţul Iaşi;

Citeste si   Două CADRE DIDACTICE au fost depistate POZITIV cu COVID-19!

– Infiinţare reţea distribuire gaze naturale, în comuna Lungani (urmează să supunem aprobării Consiliului Local, studiul de fezabilitate privind reţeaua de gaze naturale, care urmează să fie depus în următoarea sesiune de proiecte pe care o va deschide Ministerul Dezvoltării)

REP: Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social?

Primar I. C.: În ce priveste activitatea socială în comuna Lungani, ne ocupă foarte mult timp. Avem două sate (Zmeu si Crucea) unde populaţia este majoritară de etnie romă şi sunt beneficiari de ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001.

Avem un numar de 327 dosare de VMG cu un nr. de 1300 persoane beneficiare de venit minim garantat/alocaţie de susţinere.

REP: Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna Dvs pe parcursul anului?

Primar I. C.: Activităţile cultural-artistice sunt mai puţine în comuna Lungani, neavând niste cămine culturale, dotate corespunzător.

Majoritatea acţiunilor sunt cele din cadrul  celor patru şcoli din comună, organizate de cadrele didactice cu elevii din aceste şcoli, îndeosebi cu prilejul zilelor de 8 martie, zilei eroilor (cântece patriotice, recitări din poeziile marilor poeţi ai ţării noastre), 1 decembrie – Ziua Naţională a României.

REP: Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora ?

Primar I. C.: Ori de câte ori am apelat la preşedintele Consiliului Judeţean, dl. Maricel Popa, sau la prefectului judeţului Iaşi, dl Marian Serbescu, am primit toate informaţiile de care am avut nevoie şi tot sprijinul, în vederea aducerii la îndeplinire a aspectelor de interes.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ