Share

Din anul școlar 2017-2018, elevii nemțeni ar putea opta pentru învățământul profesional dual după ce termină cele zece clase obligatorii. Cursurile se vor organiza numai la cererea agenților economici.

Acest tip de educație, introdus parțial din 2012, este diferit față de învățământul profesional de doi sau trei ani, care se organizează la sfârșitul clasei a VIII-a, respectiv a IX-a. Unul dintre elementele specifice sistemului dual este faptul că se organizează în baza unui contract de muncă încheiat între agentul economic și fiecare elev.

Până la 30 noiembrie un comitet de lucru va elabora și înainta spre legiferare prin hotărâre de guvern, modificări ale legislației conexe acestui domeniu.

Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, sistemul dual presupune ca autoritățile din sistemul de educație să asigurare pregătirea teoretică tehnică în cadrul școlii una, două zile de studiu pe săptămână, în timp ce angajatorul trebuie să organizeze formarea practică, la locul de muncă 3-4 zile pe săptămână. Ambii parteneri asigură resursele umane și financiare pentru pregătirea elevilor.

Învățământul dual oferă absolvenților posibilitatea de a intra pe piața muncii și, în același timp, de a continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare. Astfel, și absolvenții din seriile anterioare – care au părăsit sistemul de educație după absolvirea celor zece clase obligatorii – au posibilitatea de a continua pregătirea.

„Pe traiectoria profesională care putea să ofere numai posibilitatea nivelului trei de calificare, adică muncitor calificat, venim cu două etaje: nivelul de calificare 4 – tehnician și nivelul de calificare 5 – tehnician specialist“, a explicat ministrul educației.

Subiectul a fost dezbătut, recent, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din Piatra Neamț.

Unde și-au dat întâlnire reprezentanți ai autorităților locale, ai inspectoratelor școlare, camerelor de comerț, industrie și agricultură, ale agențiilor județene de ocupare a forței de muncă, ale agenților economici, precum și ale sindicatelor și patronatelor din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Participanții și-au exprimat clar părerea că sistemul dual de formare profesională este o soluție și o necesitate pentru situația actuală a economiei și că implementarea acestuia va duce la ridicarea nivelului de calitate al pregătirii profesionale, a competențelor absolvenților, va îmbunătăți inserția acestora pe piața forței de muncă.


Share
DISTRIBUIȚI
Buna dimineata Iasi isi asuma datoria primordiala de a relata adevarul, indiferent de consecintele ce le-ar putea avea asupra sa, obligatie ce decurge din dreptul constitutional al publicului de a fi corect informat!

LĂSAȚI UN MESAJ