Unul dintre obiectivele Primăriei Municipiului Iași, acela de proiectare a lucrărilor de reabilitare a esplanadei Palatului Culturii, a primit o singură ofertă. Societatea care a făcut oferta este Artca SRL și aparține lui Ionel Oancea, fostul arhitect-șef al Iașului. Valoarea estimată a contractului ajunge la circa 252.000 lei, fără TVA.

Rezolvarea problemelor și găsirea de soluții

Dacă Primăria Municipiului Iași și Artca SRL vor ajunge la un acord, atunci firma va trebui să rezolve sau să propună soluții pentru următoarele aspecte:

  • reamenajarea spaţiilor verzi, amenajări peisagistice, alei pietonale și obiectele de mobilier urban cu păstrarea şi crearea unor importante zone de vegetaţie;
  • amenajarea acceselor rutiere pentru trafic ocazional (aprovizionare, intervenţii etc);
  • organizarea iluminatului funcțional şi ambiental al traseelor şi punctelor de interes; instalarea unui sistem Wi-Fi în spațiile publice;
  • instalarea unui sistem de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
  • monumentele și vestigiile istorice să fie dotate cu tehnologie iBeacon, care va transmite informaţii despre acestea prin bluetooth;
  • identificarea spaţiilor cu potenţial comercial estival din zonă şi posibilitatea organizării de spectacole în aer liber;
  • realizarea unui sistem pentru evacuarea apelor pluviale atât în zona esplanadei Palatului Culturii, cât şi în cea din spatele monumentului;
  • realizarea unui sistem de afişaj pentru informaţii descriptive despre monumentele de arhitectură din zonă; integrarea armonioasă a soluției propuse în contextul urbanistic al Palatului Culturii; analizarea posibilității construirii unei parcări subterane în zonă etc

Obligațiile firmei câștigătoare

Printre studiile și documentele pe care firma câștigătoare va trebui să le realizeze se numără Planul Urbanistic pentru Zona Construită Protejată și studiul de fezabilitate, documentația aferentă Hotărârilor de Consiliu Local pentru cele două acte menționate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construire, proiectul tehnic pentru autorizarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuție, documentația tehnică pentru organizarea execuției etc

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ