Share

Săptămâna aceasta, în cadrul rubricii Pacient în Iași, am ajuns la Casa de Asigurări de Sănătate Iași pentru a discuta cu Radu Țibichi, președintele CAS, proiectele pe care le desfășoară această instituție.

DESPRE RADU ȚIBICHI

Radu ȚIBICHI a lucrat la Casa de Asigurări de Sănătate Iași din anul 1999, iar din 2005 a ocupat funcția de director executiv la Direcția pentru Relații cu Furnizorii.  Din martie 2013, ȚIBICHI a ocupat funcția de președinte interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar din luna iulie 2014 a fost numit director general.

R: Casa de Asigurări de Sănătate Iași a împlinit anul acesta 20 de ani de activitate. Cum ați caracteriza această perioadă? 

În cei 20 de ani de activitate, Casa de Asigurări de Sănătate Iași a înregistrat progrese semnificative în acoperirea nevoilor de sănătate ale populației din regiune. Dacă la debut se gestiona un buget de circa 50 de milioane de euro pentru un număr de 660 de furnizori, la ora actuală CAS Iași gestionează un buget de peste 500 de milioane de euro pentru un număr de 1170 de furnizori.

CAS rambursează concedii și indemnizații medicale și are în derulare 13 programe naționale de sănătate, finanțarea tratamentelor asigurate crescând exponențial în acest interval de două decenii. Toată această perioadă coincide cu activitatea mea în insituție și îmi doresc pentru anii ce urmează să perfecționăm activitățile din cadrul sistemului de asigurări de sănătate.

R: Care este bugetul CAS Iași pentru anul 2019 și în ce măsură se realizează execuția bugetară?

La această dată, bugetul aprobat pentru anul 2019 totalizează suma de 2.258.002,45 mii lei și estimăm că după rectificarea bugetară se va ridica la suma de 2.640.000,00 mii lei. Din fondurile existente în acest moment asigurăm finanțarea întregii activități inclusiv pentru luna noiembrie 2019, urmând ca pentru luna decembrie 2019 să fie aprobate fonduri suplimentare prin legea de rectificare bugetară.

Un aspect important îl reprezintă faptul că la nivelul județului Iași se înregistrează cheltuieli de două ori mai mari decât veniturile care se colectează, diferența fiind asigurată de CNAS prin redistribuire, având în vedere că furnizorii de servicii medicale din județul Iași deservesc întreaga populație din regiunea de Nord-Est, precum și din alte zone ale țării.

R: Câte categorii de asigurați există și cum se realizează dobândirea calității de asigurat?

În prezent, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se evidențiază categoria de asigurați cu plata contribuției (persoane care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, precum și alte categorii de venituri prevăzute de lege) și categoria de asigurați scutiți de plata contribuției:

  • copiii până la vârsta de 18 ani; tinerii între 18-26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici, studenţi, doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice;
  • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin legi speciale;
  • persoanele cu handicap; bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii; femeile însărcinate şi lăuzele;
  • persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;
  • persoanele fizice care se află în concedii medicale; persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj; persoanele fizice care beneficiază de ajutor social;
  • persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare;
  • personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte; persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni; voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare).
Citeste si   Vasilică TOMA, șoferul de la Târgu-Frumos rămâne PARLAMENTAR! Ion VĂTĂMANU l-a vrut în LEGISLATIVUL ROMÂNIEI

Statistic, există un raport de 1/3 între categoriile de asigurați contribuabili și cei scutiți la plată, justificându-se astfel veniturile mai mici comparativ cu alte state din spațiul european unde funcționează sisteme similare.

Dobândirea calității de asigurat se realizează prin gestionarea Registrul unic de evidență al asiguraților. Spre exemplificare, datele despre salariați/coasigurați sunt furnizate de către ANAF, datele despre pensionari sunt furnizate de  CNPP, datele despre elevi și studenți sunt furnizate de  instituțiile de învățământ,  etc). Persoanele care nu au venituri  și cele care înregistrează venituri sub valoarea salariului minim pe economie dobândesc calitatea de asigurat prin plata contribuției la nivelul salariului minim pe economie pentru o perioadă determinată la ANAF- AJFP Iași și sunt preluate electronic în evidențele CAS Iași sau se prezintă direct la sediul nostru pentru înregistrare în sistem.

R: În ce măsură este important ca asigurații să își cunoască drepturile și obligațiile?

Consider că buna informare a asiguraților reprezintă unul din cele mai importante elemente pentru funcționarea optimă a sistemului. Fără o informare corectă asupra drepturilor și obligațiilor ce le revin, persoanele asigurate nu pot accesa serviciile medicale de care au nevoie și pot plăti costuri suplimentare în caz de îmbolnăvire.

Un rol important în procesul de informare îl au medicii de familie dar și ceilalți furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care au obligația să afișeze la loc lizibil, la nivelul punctelor de lucru în care își desfășoară activitatea, informații privind drepturile și obligațiile asiguraților, pachetul de servicii medicale și tarifele decontate de casa de asigurări de sănătate.

Citeste si   Liceul TEORETIC de Informatică „Grigore Moisil” IAȘI - Cum ar fi ȘCOALA pe INSTAGRAM?

Pentru a crește gradul de informare a populației, CAS Iași afișează permanent toate informațiile necesare pe web-site-ul instituției www.cjasis.ro, unde sunt disponibile și servicii online de verificare a calității de asigurat, de monitorizare a fondurilor dinsponibile ș.a.m.d.

R: În general, pacienții care au nevoie de servicii medicale de bază pentru medicină dentară nu beneficiază de decontarea actului terapeutic prin CAS. De ce se întâmplă acest lucru?

Asigurații au acces la un pachet de servicii medicale de bază în medicina dentară ce cuprinde un număr de 25 de acte terapeutice. Astfel, copiii până la vârsta de 18 ani și beneficiarii legilor speciale beneficiază de suma decontată în proporție de 100%, iar persoanele peste 18 ani beneficiază de decontare în proporție de 60% sau 100% din tarif, în funcție de tipul de serviciu prestat.

În situația în care un furnizor de servicii medicale dentare a epuizat valoarea stabilită prin contract, asigurații se pot adresa altor medici aflați în relație contractuală cu CAS Iași sau se pot înscrie pe lista de servicii medicale programabile.

R: Fondurile alocate pentru îngrijirile medicale la domiciliu acoperă nevoile ieșenilor?

În ultimii doi ani, situația finanțării în domeniul serviciilor medicale de îngrijiri la domiciliu este constantă și acoperă în mare parte nevoile asiguraților. Mecanismul de finanțare a fost modificat în anul 2018 prin Contractul-cadru și normele de aplicare a acestuia, în prezent funcționând 26 de furnizori de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu în contract cu CAS Iași. Anual, în județul Iași, beneficiază de îngrijiri medicale la domiciliu circa 5000 de persoane, iar  bugetul alocat este în jur de 4.000 lei.

R: Ne puteți preciza la ce nivel se ridică plățile efectuate de CAS Iași pentru acoperirea concediilor medicale solicitate de către angajatorii din județul Iași?

Decontarea indemnizațiilor de concedii medicale reprezintă o componentă importantă a activităților CAS Iași, în ultimii doi ani volumul cererilor și sumelor decontate triplându-se. Anual, sumele decontate se ridică la 60 milioane lei, iar numărul certificatelor de concedii medicale emise este de aproximativ 162.000.

R: Câte tipuri de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate există?

Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asiguraţii sunt:
– concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
– concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
– concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
– concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
– concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

R: Referitor la asistența medicală primită de cetățenii români din afara granițelor, vă rugăm să ne spuneți dacă aceste servicii sunt decontate de CAS? În ce condiții se realizează aceste decontări?

Asistența medicală în afara țării se acordă cetățenilor romani în baza regulamentelor europene în cazul deplasării în țările membre UE și în baza acordurilor internaționale încheiate între România și alte state în cazul deplasării în țările non-UE.

Citeste si   4.902 cazuri NOI de PERSOANE infectate cu SARS – CoV - 2 la nivelul ROMÂNIEI

În funcție de scopul pentru care se deplasează o persoană, sunt acoperite servicii medicale de necesitate pe perioada rezidenței într-o țară membră în baza cardului european de asigurări de sănătate sau a formularului tip. De asemenea, există posibilitatea tratamentelor planificate în baza regulamentelor europene, respectiv formularul S2 pentru situațiile în care serviciile medicale sunt prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază decontat de către CAS Iași, dar nu se pot asigura în timp util în țară, luând în considerare starea pacientului și rezolvarea problemei medicale.

R: Ieșenii care muncesc în Uniunea Europeană și plătesc contribuții de asigurări de sănătate în țările respective pot beneficia de servicii medicale în România?

În acest domeniu funcționează principiul evitării dublei impuneri, astfel încât persoanele care muncesc și plătesc contribuții în țările UE pot beneficia de servicii medicale în România conform regulamentelor europene, similar cum cetățenii români care se deplasează în străinătate beneficiază de servicii medicale în aceste țări.

R: Cum definiți principiul “banii urmează pacientul” și cum se transpune acest principiu la Iași, unde foarte mulți pacienți din regiunea Moldovei sunt beneficiarii unor acte terapeutice desfășurate în spitalele ieșene? Ce servicii medicale sunt decontate cu preponderență în Iași?

Acest principiu nu este legiferat, însă a fost pus în discuție odată cu înființarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. Dacă în anii 1999-2003 colectarea contribuțiilor se făcea de către casele de asigurări de sănătate și existau mecanisme financiare de reglare între casele județene în funcție și de acest principiu, astăzi colectarea se realizează de către organele de specialitate ale ANAF la Fondul unic de asigurări sociale de sănătate, iar CNAS alocă prin buget caselor județene fondurile necesare acoperirii cheltuielilor în baza unor indicatori tehnici.

Așa cum am menționat mai devreme, furnizorii din județul Iași oferă servicii medicale întregii populații din regiune, în toate specialitățile medicale, la un nivel de calitate și complexitate superior și din acest motiv nevoia de finanțare este mai mare.

De asemenea, unitățile medicale din județul Iasi derulează toate programele naționale de sănătate curative, unele dintre acestea funcționând ca centre de coordonare regionale. În spitalele ieșene se tratează circa 35-40% cazuri din afara județului, iar unele unități înregistrează chiar un procent de 60-65% .


Share
DISTRIBUIȚI

1 COMENTARIU

  1. Pai daca se poate pt ca legile nu au si sanctiuni ci doar specificatii “au obligatia de a respecta legea in vigoare” IHI. Cum era marota cu marirea salariilor in baza competentei ? O,DAAAA ! Cind ii cauti sunt “pe teren”(nu stiu unde anume sa mergi sa-l gasesti – pe terenul de fotbal sau pe cel achizitionat la licitatii…) Daca-i gasesti vorbesc in doi peri daca nu-i “disciplinezi” Mereu se blameaza pensionarii ca si cum n-au bunul simt sa “dea coltul” Daca cei ce muncesc ar plati pensia mamei mele, nu ar exista pilon 2.Parintii mei (si toti pensionarii actuali, au girat statul cu incredere platind cind erau in cimpul muncii procent de 6 sau 10 % din salariu, ptr pensii.) Adica isi asigurau batrinetile dar statul folosea banii ptr cei ce erau pensionati la acel moment.Deci, eu imi platesc mie viitoarea pensie, statul platind pensionarilor care au platit cind au muncit. Dar, ministerul se numeste “al asistentei sociale”; ce treaba au pensionarii cu asistatii sociali care n-au muncit o zi si primesc 570 lei iar mama dupa 35 de ani vechime la limita de virsta si 38 de ani de cotizare (cit trebuia sa aiba barbatii la iesire la pensie) are 720 lei/luna pensie !! Care e valoarea cosului lunar pt o persoana ? – 2846 lei. E BINE ? Eu imi sunt propriul sef. DAR, voucherele de vacanta, bonurile de masa, mai era si suma ptr imbacaminte (nu echipament) la bugetari. ASTEA CE SUNT ? AJUTOR SOCIAL CE LE COMPLETEAZA SALARIILE MARITE CU 50 – 70 %. Procurori,magistrati,diplomati,politisti,etc – NU PLATESC CAS . In cite s-a impartit societatea romaneasca ? Si Acar Paun este tot mama, care nu mai revendica nimic, e comoda ptr conducatori ca nu face scandal ca vrea sau ca nu mai poate; din 720 lei isi ia medicamente, hrana- ce se poate,plati utilitati cu tot cu umflarea listelor de plata . (imbracaminte,incaltaminte,mobila,aragaz,apartament – le are de cind era de virsta mea)
    SIGUR VOM MERGE LA VOT – si-i votam pe toti.

LĂSAȚI UN MESAJ