Proiecte de peste 2.300.000 de lei vor fi implementate pe parcursul anului

#rISeUP!, conceptul câștigător care a adus titlul la Iași Capitala Tineretului din România . Împreună cu titulatura de Capitala Tineretului din România, Iașiul va intra în posesia premiului în valoare de 50.000 de euro, oferit de Banca Comercială Română, co-inițiator al programului național Capitala Tineretului din România. Mandatul noii Capitale a Tineretului își va produce efectele în perioada 2 mai 2019 – 1 mai 2020.

În calitate de Capitala Tineretului din România, Iașul își dorește să poată antrena tinerii, organizațiile de tineret și întreaga comunitate ieșeană într-un amplu proces de dezvoltare urbană. #rISeUP! urmărește dezvoltarea unor legături sustenabile între organizațiile de tineret și administrația publică locală, alături de crearea unui cadru propice unde structurile de tineret și inițiativele îndreptate către tineri să poată coaliza, astfel încât eficiența și impactul lor asupra comunității să fie sporite.

Actualmente, în municipiul Iași trăiesc peste 351.000 de locuitori, dintre care aproape jumătate sunt copii și tineri cu vârste cuprinse între 0 și 35 de ani. În procesul de pregătire al candidaturii am organizat o serie de întâlniri cu mediul academic și cu cel privat, dar și o serie de consultări între ONG-urile din oraș, cu participarea a peste 600 de elevi din liceele ieșene. Urmare a acestor întrevederi am indentificat un interes autentic și o dorință semnificativă de implicare din partea celor prezenți.

În acest context, prin programul “Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020” ne dorim să punem, împreună, bazele unei colaborări sustenabile și durabile între structurile de tineret, autoritățile publice locale și mediul de afaceri din județ. Astfel, toate proiectele care se vor derula sub umbrela conceptului #rISeUP! sunt menite să creeze cadrul ideal unde domeniile de interes pentru tineri să devină domenii relevante pentru și partenerii noștri instituționali și cei din mediul privat”, au declarat reprezentanții Municipiului Iași.

Priectul are idei mărețe, iar ca obiective îți propune să realizeze 

⦁ 7 cartiere ieşene vor avea identitate proprie prin intermediul unei campanii de branding;
⦁ Vor fi realizate 10 întâlniri de lucru între centrele urbane din zona Nord-Est pentru realizarea unei strategii comune de dezvoltare a sectorului de tineret;
⦁ Un program de revitalizare a spaţiilor urbane din 7 cartiere ieşene va fi implementat;
⦁ 5 campusuri studenţeşti vor fi dotate cu spaţii multifuncţionale adresate studenţilor;
⦁ 10 campusuri şcolare vor fi dotate cu spaţii multifuncţionale;
⦁ Va fi realizată o campanie de responsabilizare civică adresată tinerilor ieşeni;
⦁ Vor fi implicaţi 30.000 de tineri în acţiuni de protejare a mediului înconjurător;
⦁ 2.000 de elevi şi tineri aparţinând mediilor vulnerabile din zona metropolitană a municipiului Iași vor avea acces la produsele culturale existente în Iaşi;
⦁ Va fi realizată o platformă ⦁ #CulturISe – instrument digital de centralizare a tuturor produselor culturale din Iaşi;
⦁ 500 de tineri NEET vor fi implicaţi în programe de pregătire profesională;
⦁ Va fi stabilit un mecanism de monitorizare şi eficientizare a alocării fondurilor destinate activităţilor de tineret din partea instituţiilor publice din Iaşi;
⦁ Vor fi 40 de ONG-uri implicate într-o campanie de tipul ”ComON café!”;
⦁ 3000 de tineri voluntari vor fi implicaţi în implementarea programului „Iaşi – Capitala Tineretului din România 2019 – 2020”;
⦁ Vor fi realizate 3.500 de activităţi dedicate tinerilor;
⦁ Vor fi desfăşurate 1.000 de evenimente sub egida ICTR 2019-2020;
⦁ Va fi realizată o campanie de informare cu privire la modalităţile de implicare în activităţile de voluntariat şi iniţiativele societăţii civile;
⦁ un cadru de interacţiune dinamică va fi creat pentru tinerii care îşi doresc dezvoltarea unei afaceri în domeniul industriilor creative;
⦁ 10 lucrători de tineret vor fi formaţi;
⦁ 8 acţiuni şi proiecte vor fi implementate în parteneriat cu Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş.

Programul Capitala Tineretului din România este inițiat și coordonat de Comisia de Guvernanță pentru titlul de Capitala Tineretului din România – Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ