Share

 

În unitățile școlare din municipiu va avea loc în perioada 27 mai – 12 iunie 2020 înscrierea online a elevilor din clasa a IV-a, în clasa a V-a

 Procesul de înscriere se va realiza online, iar în cazul în care numărul de elevi înscrişi depăşeşte numărul de locuri, va fi organizată şi o etapă de selecţie, la aceeaşi dată în toate unităţile implicate.

Inspectoratul Școlar Județean Iași nu are atribuții în organizarea selecției elevilor de clasa a IV-a pentru înscrierea în clasa a V-a, această responsabilitate fiind exclusiv a unităților școlare, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 139/6 –  Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în următoarele situaţii: a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite; b) pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice; c) pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de cunoaştere a limbii respective, respectiv  Art. 139/7 – (7) ”, au menţionat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi pentru reporterii ziarului Bună Dimineața Iași.

ISJ IAȘI: ”Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internațională”.

Pentru anul acesta, în contextul pandemiei de coronavirus, unitățile școlare au obligația de a respecta și prevederile oficiale din adresa M.E.C. nr. 29852/22.05.2020

”În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe a limbii respective.

Pentru anul acesta, în contextul pandemiei de coronavirus, unitățile școlare au obligația de a respecta și prevederile oficiale din adresa M.E.C. nr. 29852/22.05.2020, referitoare la calendarul realizării noilor formațiuni de studiu, (26-30 iunie 2020), precum și la aplicarea normelor igienico-sanitare și de siguranță/securitate, în vigoare, pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, pentru toți candidații și toate cadrele didactice care participă la acest process”, au mai adăugat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi pentru reporterii ziarului Bună Dimineața Iași.

 Înscrierea și probele de admitere în clasa a V-a se susțin în conformitate cu regulamentul/procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probei de admitere la clasa a V-a, elaborat/e la nivelul unității de învățământ care organizează examinarea elevilor înscriși.

Se pot obține informații detaliate și lămuriri suplimentare (formatul înscrierii, modele de cerere, lista actelor necesare, programe, regulamente, modele de teste)  de la colegiile naționale și liceele care pot organiza selecție/testare, în condițiile descrise anterior:

Citeste si   Vești bune pentru ELEVII din Coada Stâncii! REABILITAREA și MODERNIZAREA școlii va fi FINALIZATĂ la sfârșitul acestui AN

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași (tel. 0232 210510, www.colegiulnegruzzi.ro), Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași (tel. 0232 211826, www.liis.ro), Colegiul Național Iași (tel. 0232 214036, www.colegiulnationaliasi.ro), Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași (tel. 0232 215746, http://lme.is.edu.ro/), Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași (tel. 0232 234272, www.racovita.ro), Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași (tel. 0232 264470, cngi.is.edu.ro), Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași (tel. 0332 418760, www.lvais.ro), Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași (tel. 0232 233970, www.ltdc.ro), Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași (tel.0232272904, www.alicuzaiasi.ro).

Citeste si   La USAMV IAȘI sunt studiate plantele ORNAMENTALE ce ar putea fi folosite în INFRASTRUCTURA urbană VERDE


Share

LĂSAȚI UN MESAJ