În această săptămână în cadrul rubricii “Interviul Săptămânii ” discutăm cu doamna director de la AJOFM, Gabriela Vasilache, despre piaţa forţei de muncă actuală din judeţul nostru, strategii privind reducerea ratei şomajului precum şi despre ce tendinţe există în acest moment pe piaţa muncii.

Cum ați descrie, în general, piața forței de muncă în județul Iași, în momentul  actual?

Este binecunoscut faptul că piața muncii este într-o dinamică permanentă, deci, nici piața forței de muncă ieșene nu face excepție. Analizele făcute de AJOFM Iași, în calitatea sa de instituție publică a statului implicată în ocuparea forței de muncă, confirmă trendul descendent a ratei șomajului înregistrată la nivelul județului Iași în ultimii 2 ani ( de la 4,7% la 3,05%) și tendința de polarizare a acesteia în jurul valorii de 3% în anul 2019.

Este de reținut faptul că, rata șomajului de 3,05% înregistrată la 31.12.2018, reprezintă cea mai mică rată din ultimii 20 ani, având drept consecință însă, resimțirea de către angajatori a lipsei forței de muncă, indiferent de nivelul calificării.

Pentru înregistrarea în evidențele AJOFM, se depun: copii după actul de identitate, actele de studii sau de calificare și adeverința medicală, din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau că are eventuale restricții medicale.

Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă?

Modernizarea AJOFM a început ca o necesitate, resimțită îndeosebi, după integrarea țării noastre în UE și a devenit o prioritate a serviciului public de ocupare. Diminuarea birocrației excesive, solicitată de clienții noștri, șomeri și angajatori, constituie o permanentă preocupare.

Astfel, numărul documentelor solicitate pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă a fost diminuat considerabil și reglementat de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, prin normele de aplicare.

Pentru înregistrarea în evidențele AJOFM, se depun: copii după actul de identitate, actele de studii sau de calificare și adeverința medicală, din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau că are eventuale restricții medicale.

Anual, circa 800 de șomeri înregistrați sunt absolvenți ai programelor de formare profesională organizate de AJOFM  și mai mult de 60% dintre aceștia reușesc să dobândească statutul de salariați în 4-6 luni de la absolvire. 

În ce măsură sunt căutați absolvenții de învățământ superior pe piața forței de muncă din județul nostru și care sunt cele mai căutate domenii? Credeți că universitățile din Iași își armonizează în mod eficient oferta educațională cu cererea de pe piață forței de muncă?

Să nu uităm că orașul Iași este unul dintre cele mai importante centre universitare din țară, o adevărată pepinieră de forță de muncă, din păcate nu numai pentru județul nostru. În prezent, o prioritate absolută, conștientizată, discutată și analizată în toate statele UE și la toate nivelurile o constituie încadrarea în muncă a tinerilor. La nivelul județului Iași, unele facultăți și-au dezvoltat de câțiva ani programe de studii care să crească șansele de angajare ale studenților în contextul actualei piețe a muncii: IT-ul este cel mai atractiv domeniu din software, urmat de retail și domeniul serviciilor.

Știm că există oportunitatea cursurilor de recalificare. Ce feedback au acestea și în ce măsură sunt interesați cei care caută un loc de muncă de ele?

Încercăm să valorificăm la maximum potențialul nostru uman de pe piața muncii, activând și înzestrând toate grupele de vârstă cu competențe adecvate. La nivelul județului Iași punem un accent deosebit pe activitatea de formare profesională pentru adulți și organizăm programe de calificare, recalificare și perfecționare  numai în meseriile cerute de angajatorii ieșeni. Toate cursurile organizate pentru șomeri prin Centrul Propriu de Formare Profesională sunt gratuite și punem accentul pe formarea abilităților practice în cadrul stagiilor desfășurate la angajatorii parteneri.

Anual, circa 800 de șomeri înregistrați sunt absolvenți ai programelor de formare profesională organizate de AJOFM  și mai mult de 60% dintre aceștia reușesc să dobândească statutul de salariați în 4-6 luni de la absolvire.

Ce strategie există la nivel de județ privind reducerea ratei șomajului?

În acest moment, legislația în domeniul ocupării din România conține mai multe tipuri de reglementări menite să faciliteze și să promoveze integrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, îndeosebi a grupurilor considerate vulnerabile pe piața muncii.

Bazele au fost puse, iar AJOFM Iași are rolul de catalizator, prin implicarea sa activă în punerea în practică a inițiativelor legislative. Mă refer aici la pachetul de măsuri practice și realizabile, cu impact imediat în creșterea ocupării la nivelul județului IAȘI, respectiv subvenționarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj: a programelor de stagiatură pentru absolvenții de învățământ superior, a programelor de ucenicie, a programelor de internship organizate de angajatorii ieșeni, a locurilor de muncă create pentru persoanele cu vârstă peste 45 ani, a șomerilor de lungă durată, a tinerilor NEETS și exemplele pot continua. Bineînțeles, suma acordată lunar pentru un angajat din categoriile enumerate nu este de neglijat, aceasta fiind de 2250 lei lunar, începând din 2018.

Pe lângă subvențiile pentru angajatori,  AJOFM Iași acordă stimulente financiare și șomerilor înregistrați pentru a-i motiva în căutarea și ocuparea unui loc de muncă.

Cum îi ajutați pe cei care vor să muncească în străinătate? Ne puteți oferi o statistică referitoare la numărul celor care reușesc să plece prin intermediul AJOFM?

EURES reprezintă o rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene și a fost creată pentru facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Spațiului European și Elveția. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare în cadrul acestei rețele sunt sindicatele, organizațiile patronale și alți actori implicați în piața muncii.

În cadrul fiecărei agenții teritoriale de ocupare (AJOFM) își desfășoară activitatea un consilier Eures care oferă gratuit o serie de servicii menite să informeze, să îndrume și să furnizeze sfaturi potențialilor lucrători mobili cu privire la oportunitățile de a lucra în UE/SEE cât și despre condițiile de muncă și de viață din spațiul european, să ajute angajatorii dornici să recruteze lucrători din alte țări ale SEE.

În practică, EURES furnizează serviciile prin intermediul portalului și prin rețeaua umană de aproximativ 1000 de consilieri EURES care sunt zilnic în contact cu solicitanții de locuri de muncă și cu angajatorii din întreaga Europă.

Consilierul EURES monitorizează doar numărul de contacte individuale cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și cu angajatorii, atât din propria țară cât și din altă țară membră EURES.

Rețeaua este coordonată de Comisia Europeană. Procentual, câți ieșeni au accesat un loc de muncă prin intermediul AJOFM în anul precedent?

Rețeaua poate fi accesată gratuit de orice persoană, oricând, iar informațiile oferite sunt foarte clare și specifice pe fiecare stat membru UE. Rolul consilierului Eures din AJOFM este de a oferi informații și asistență, de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesibilitatea, rapiditatea și eficiență demersurilor de sprijinire a cetățenilor doritori de mobilitate. Comisia Europeană, prin rețeaua EURES nu și-a propus cuantificarea numărului de contracte, ci doar informarea corectă și promptă a cetățenilor.

La nivelul județului Iași, consilerul Eures acordă zilnic asistență nu numai șomerilor înregistrați, ci tuturor celor care solicită sprijin.

Intenționăm, de asemenea, ca în prima decadă a lunii mai să organizăm un seminar de informare pentru studenți, având ca tematică oferta de programe de stagii, burse, joburi, condiții de muncă și viață în țările membre UE, cu invitați din Germania, specialiști în domeniul ocupării.

Ce acțiuni intenționați să desfășurați în perioada următoare?

AJOFM Iași întreprinde permanent acțiuni de mediatizare a măsurilor care vizează creșterea gradului de ocupare și implicit, scăderea șomajului la nivelul județului Iași.

Chiar în perioada imediat următoare, respectiv în data de 12.04.2019 vom fi organizatorii unui eveniment important pentru piața muncii – „Bursa generală a locurilor de muncă”. Putem afirma, fără lipsă de modestie, că această acțiune inițiată de noi încă din anul 2005, este un exemplu de bună practică ce a fost preluat în timp, aproape de toți actorii sociali existenți pe piața muncii: asociații studențești, fundații, angajatori, universități.

S-a dovedit a fi una din cele mai eficiente acțiuni de recrutare a forței de muncă, într-un cadru non-formal. Și în acest an, bursa generală a locurilor de muncă va fi organizată atât în municipiul Iași, la Casă de Cultură a Studenților – sala Foaier, cât și în municipiul Pașcani, la Casă de Cultură „ Mihail Sadoveanu” în intervalul orar 9,30-13,30.

Intenționăm, de asemenea, ca în prima decadă a lunii mai să organizăm un seminar de informare pentru studenți, având ca tematică oferta de programe de stagii, burse, joburi, condiții de muncă și viață în țările membre UE, cu invitați din Germania, specialiști în domeniul ocupării.

Mediul digital e în plină expasiune și e evident că trendul pe piață muncii se îndreaptă în această direcție. Ce planuri referitoare la acest aspect are AJOFM?

Dacă până acum 3-4 ani în România se vorbea mai mult conceptual referitor la acest subiect, în prezent „digitalizarea” și „impactul digitalizarii asupra pieței muncii” au devenit realități, reprezentând o nouă etapă de dezvoltare prin care trece omenirea, căreia nu ne putem opune.

Să știți că serviciul public de ocupare este „bine ancorat la realitate” și conștient de misiunea sa în etapa despre care se vorbește tot mai mult „ cea de-a patra revoluție industrială”.

Comisia Europeană a adoptat în 2015 o strategie privind piață unică digitală pentru Europa, strategie care obligatoriu, va trebui adaptată și implementată și în România, ca țară membră UE. AJOFM va avea un rol central în a informa cetățenii despre noile direcții care transformă piață muncii și domeniile care necesită recalificarea. Este adevărat că suntem mai mult în etapă de dezbateri, dar serviciul public de ocupare (AJOFM) are și măsuri concrete: sprijinirea mobilității, subvenționarea uceniciei la locul de muncă, a programelor de reconversie profesională, a promovării inițiativelor ce vizează învățarea de-a lungul întregii vieți.

Însă, în tot acest proces, credem că parteneriatul social (patronate-sindicate-instituții publice) va deveni piatra de temelie a întregului set de măsuri și inițiative pentru a contracara impactul digitalizarii asupra pieței muncii.

LĂSAȚI UN MESAJ