“Am atras și în acest an fonduri importante pentru modernizarea infrastructurii rutiere, medicale și culturale, dar și pentru dezvoltarea de servicii și facilități care aduc beneficii comunităților locale. Totodată, au fost începute lucrările la o parte dintre obiectivele pentru care au fost obținute fonduri europene. Anul 2019 vine cu noi provocări pentru echipa de la Consiliul Județean, deoarece ne dorim să realizăm într-o proporție cât mai mare proiectele începute și să atragem noi fonduri pentru Iași ”, a afirmat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean.

Rep: Domnule Președinte, iată că sărbătorile de iarnă ne bat la ușă și doar câteva zile ne despart de trecerea în noul an. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați oferit posibilitatea, ca în acest context, al finalului de an, să realizăm împreună un interviu aflat sub conotațiile unui bilanț al activității desfășurate de către Consiliul Județean Iași în decursul anului 2018. Cu bunăvoința dumneavoastră, vom încerca să aflăm pentru cititorii Ziarului “Buna Dimineața Iași” și nu doar, care sunt planurile instituției pe care o conduceți pentru anul 2019.

Așadar, să începem cu prima întrebare:

1. Care este situația clădirii de pe Strada Vasile Alecsandri, restaurată cu fonduri europene

         Clădirea monument istoric care a găzduit Chestura de Poliție și în care a funcționat Revista “Viața românească” va deveni “Casa Muzeelor”. Investiția pentru proiectul “Consolidare, refuncționalizare și mansardare clădire monument istoric – Strada Vasile Alecsandri” va fi de 16,5 milioane de lei. Fondul European de Dezvoltare Regională va asigura 13 milioane de lei, iar bugetul de stat,  2 milioane de lei.

         În noul muzeu vor fi amenajate încăperi destinate primelor tipărituri care vor cuprinde colecții de cărți vechi și proiecții video, o sală a alfabetului unde vor fi expuse documente în care va putea fi observată tranziția de la slovele chirilice la caracterele latine și Sala “Dacia Literară”. Totodată, vizitatorii vor putea admira expoziții dedicate scriitorilor Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă și I.L. Caragiale. Noul muzeu va cuprinde și o zonă dedicată Pogromului.

Odată cu inaugurarea instituției culturale vor fi create 20 de noi locuri de muncă. Monumentul istoric are o suprafață totală de 3988 metri pătrați.

         Până acum, Consiliul Județean a decontat din fondurile proprii lucrări de peste opt milioane de lei pentru restaurarea imobilului. Zidurile clădirii au fost restaurate, iar șarpanta din lemn a fost înlocuită cu una metalică, respectându-se astfel standardele de rezistență și stabilitate.  Prin accesarea de fonduri europene se vor finaliza lucrările la structura clădirii, vor fi realizate elementele de arhitectură și amenajarea interioară a imobilului.

Muzeul “Sfântul Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” va fi redat circuitului turistic în a doua jumătate a anului viitor.

2. În ce stadiu sunteți cu restaurarea Muzeelor “Vasile Pogor” și “Sfântul Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, în curs de restaurare

          Contractele de restaurare a celor două monumente istorice au fost semnate în acest an.

  •  Muzeul “Sfântul Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” va fi redat circuitului turistic în a doua jumătate a anului viitor. Pentru restaurarea monumentului istoric vor fi investite 3,6 milioane de lei, fonduri nerambursabile. Constructorul va asigura garanția lucrărilor pentru o perioadă de cinci ani.

         Zidurile muzeului vor fi reabilitate, atât la interior cât și la exterior, deoarece piatra aflată în structura acestora se macină și se deteriorează, rezultând un praf care se depune pe exponate. Ușile exterioare din lemn de stejar vor fi restaurare, iar ferestrele vor fi înlocuite.

         Instalația termică va fi refăcută complet, clădirea fiind acum deservită de o centrală termică veche, electrică, incompatibilă cu necesitățile unui spațiu muzeal amplu care adăpostește valori de patrimoniu. Toate vitrinele expoziționale vor fi înlocuite.

         Va fi schimbată și instalația electrică, asigurând astfel respectarea normativelor, dar și punerea în valoare a obiectivului cultural.   Investiția prevede și realizarea rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilități.

        Constructorul va realiza proiectul respectând principiile restaurării, sub supravegherea unei persoane atestate în lucrări de refacere a monumentelor istorice. În apropierea monumentului istoric va fi montat un panou informativ pe care va fi prezentat istoricul clădirii, scris și în limbajul Braille.

  • Pentru restaurarea Muzeului “Vasile Pogor”, Consiliul Județean a semnat un contract de finanțare cu o valoare de 6,5 milioane de lei, termenul de realizare a lucrărilor fiind de 2 ani.

         Monumentul istoric prezintă zone afectate de infiltrațiile de apă, de aceea se va interveni atât la fundația clădirii, cât și la pereți, acoperiș și jgheaburi. Ușile vor fi restaurate, tâmplăria ferestrelor și elementele din lemn degradate vor fi înlocuite. Totodată, instalațiile sanitare, termice și electrice vor fi înlocuite.

         Spațiile din podul clădirii vor fi recompartimentate, aici urmând să funcționeze o sală destinată evenimentelor. Proiectul prevede și amplasarea unui lift pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități în toate încăperile muzeale.

         Trotuarele vor fi refăcute și vor fi realizate rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. Parcul va fi reamenajat și va fi creată o zonă destinată spectacolelor în aer liber. În curte, va fi montat un panou informativ pe care va fi prezentat istoricul clădirii, scris și în limbajul Braille. Constructorul va asigura garanția lucrărilor pentru o perioadă de cinci ani.

         Se estimează că, după redeschiderea muzeului, în primul an de funcționare, numărul vizitatorilor va crește cu 20 la sută.

      Cele două muzee sunt restaurate cu fonduri accesate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării urbane.

3.  Tot anul acesta Consiliul Județean a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a șase blocuri încadrate în clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public. În ce fază vă aflați cu aceste demersuri?

         Într-adevăr, Consiliul Județean Iași a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a șase blocuri încadrate în clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public.

        În prima fază, a fost alocată suma necesară pentru proiectarea lucrărilor de investiții,  1,2 milioane de lei.

      MDRAP a inclus în Programul de acțiuni pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului 522/ 12.07.2018, următoarele blocuri de locuințe:

 Blocul  A1 de pe Șoseaua Națională nr. 184, cu 90 de apartamente, construit în anul 1965;

Blocul A2 de pe Șoseaua Națională nr.182, cu 90 de apartamente, construit în anul 1965;

Blocul C1, de pe Șoseaua Națională nr.186, cu 40 de apartamente, construit în anul 1963;

Blocul C2, de pe Șoseaua Națională nr.188, cu 40 de apartamente, construit în anul 1963;

Blocul C3, de pe Șoseaua Națională nr.190, cu 40 de apartamente, construit în anul 1965;

Blocul C4, de pe Șoseaua Națională nr.192, cu 40 de apartamente, construit în anul 1965

         Pentru decontarea fondurilor, Consiliul Județean  trebuie să transmită o solicitare către Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, însoțită de o serie de documente necesar a fi puse la dispoziție de Consiliul Local: sinteza documentației de avizare a lucrărilor, proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execuție, procesul verbal de admitere a recepției documentației tehnic-economice privind proiectarea lucrărilor de consolidare și copii ale facturilor emise și nedecontate.

4. Știm că prin ADIS, ați demarat un proiect de gestiunare a activității de colectare și transport a deșeurilor în județul Iași. Ce detalii ne puteți oferi în acest sens?

         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate (ADIS), ai cărei membri sunt Consiliul Județean și cele 98 de primării din județul Iași, a semnat contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor în județul Iași. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de cinci ani, valoarea acestuia fiind de 64 619 343 lei fără TVA. Anual, operatorul va plăti Consiliului Județean o redevență de 183 000 de lei.

“Țara noastră este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește colectarea selectivă, de aceea acest pas este unul important pentru  județul nostru și este nevoie atât de implicarea autorităților locale cât și a fiecărui locuitor. Ne dorim să creștem standarul de viață al populației și să îmbunătățim calitatea mediului, iar acest lucru îl putem face doar printr-un sistem de management al deșeurilor foarte bine pus la punct”, a afirmat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași.

Operatorul va asigura aceste servicii în cele 93 de comune, în municipiul Pașcani și orașele Târgu Frumos, Podu Iloaiei și Hârlău. Numărul beneficiarilor este de aproape 500 000, dintre care 425 000 locuiesc în mediul rural, aici numărul gospodăriilor individuale fiind de peste 130.000.

    Se estimează că, anual, vor fi colectate aproximativ 62 000 de tone de deșeuri menajere. Cea mai mare cantitate, 49 000 de tone, va fi strânsă în recipiente separate și va fi transportată la stația de tratare mecano-biologică Țuțora. Alte 12 000 de tone, produse reciclabile, vor fi procesate la stația de sortare.

         La punctele de colectare vor exista trei tipuri de containere, cu o capacitate de 1 100 de litri fiecare. Cele galbene vor fi destinate ambalajelor și produselor din plastic și metal, în recipientele albastre va fi aruncată hârtia, iar sticla va fi colectată în containere verzi.

         În mediul urban,  în zona blocurilor, deșeurile menajere vor fi strânse în pubele de 240 de litri, în 428 de puncte de colectare, iar la case, atât în orașe cât și în sate, colectarea se va face individual, în europubele de 120 de litri.

5. Să trecem la un alt subiect de interes maxim pentru cetățenii județului IAȘI: infrastructura rutieră! Ce eforturi administrative a făcut Consiliul județean în acest sens

         În acest an, au început lucrările de modernizare a cinci drumuri județene care au primit finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II. În total, Consiliul Județean a primit 182 milioane de lei pentru modernizarea a șapte drumuri județene.

  • Pe DJ 281C este în curs de reabilitare un tronson de 25 kilometri, de la intersecția cu DN 28A (Blăgești)-Todirești -Coasta Măgurii-Cotnari- DN 28B (Cotnari), investiția fiind de 44 milioane de lei. Vor fi amenajați și 7400 de metri pătrați de trotuare, precum și căile de acces la proprietăți. Totodată, vor fi modernizate șase stații de autobuz aflate pe DJ 281C. Constructorul va monta 29 de podețe, 1600 de metri liniari de parapet metalic flexibil și va realiza semnalizarea rutieră. Lucrările trebuie terminate în 18 luni, și vor fi garantate de executant pentru o perioadă de trei ani.
  • DJ 207M: intersecție DN 28(E583) – Al.I.Cuza va fi modernizat pe o lungime de 6,2 kilometri, costurile fiind de 11,6 milioane de lei. Proiectul prevede și pavarea a 9200 de metri pătrați de trotuare, amenajarea intrărilor la proprietăți, a 7200 de metri liniari de șanțuri și 2400 de metri liniari de rigole carosabile. 32 de drumuri laterale vor fi asfaltate pe o lungime de 15 metri. Semnalizarea rutieră va fi refăcută în totalitate. Constructorul va face reparații podului de pe râul Mihailă, aflat pe acest drum.
  • Pentru modernizarea a 2,6 kilomeri de pe DJ 248A, pe tronsonul cuprins între intersecția cu DC 73 Griești până la limita cu județul Vaslui, a fost semnat un contract de lucrări cu o valoare de 2,9 milioane de lei. Proiectul mai prevede  montarea a 12 podețe tubulare și construirea a 4600 de metri liniari de șanțuri. Constructorul trebuie să amenajeze și parcarea aflată pe acest tronson de drum, să monteze indicatoare rutiere noi și să refacă marcajele.
  • Tronsonul de 9,2 kilometri de pe DJ 280B Târgu Frumos-Cucuteni. Va fi reabilitat contra sumei de 11,7 milioane de lei. Pe lângă lucrările de modernizare, se vor mai construi 3000 de metri liniari de rigole betonate, 1900 de metri liniari de rigole carosabile și 6900 de metri liniari de șanțuri. 2900 de metri pătrați de trotuare vor fi amenajați cu pavele și, pe acest tronson, vor fi montate peste 100 de podețe. Semnalizarea rutieră va fi refăcută integral.
  • Pe DJ 281 Spinoasa-Belcești vor fi modernizați 1,7 kilometri, valoarea contractului de lucrări fiind de 2,2 milioane de lei.Pentru colectarea și evaluarea apelor pluviale, vor fi construiți 800 de metri liniați de șanțuri și se vor monta opt podețe. Pe acest drum vor fi montate indicatoare noi și semnalizarea rutieră va fi refăcută.
  • Licitația pentru modernizarea DJ 246 limită județul Vaslui-Tufeștii de Sus-Scânteia-intersecție DJ 248-Șcheia-Drăgușeni-Ipatele-Țibănești este în derulare. Vor fi reabilitați 36 de kilometri, valoarea estimată a contractului de lucrări fiind de aproximativ 51 milioane de lei. Proiectul prevede și modernizarea a două poduri de pe acest tronson, construirea unui pod nou și montarea a peste 900 de podețe. Pentru a asigura scurgerea apelor pluviale, vor fi construiți 44 kilometri de șanțuri și 12 kilometri de rigole.

Lucrările trebuie terminate în 18 de luni de la emiterea ordinului de începere de către DJADP, iar constructorul va asigura garanția pentru o perioadă de trei ani. Termenul de depunere a ofertelor în Sistemul Electronic de Achiziții Publice este 4 februarie 2019.

Maricel POPA: Spitalele din județul Iași au recuperat 7 milioane de euro în 2018. Cea mai mare sumă a fost decontată pentru Spitalul Clinic de Urgență ”Nicolae Oblu”, din subordinea Consiliului Județean, aproape  6 milioane de euro. 

6. SANĂTATEA IEȘEANĂ. Ce eforturi au fost depuse în vederea modernizării sistemului de sănătate din Iași în 2019? Ce planuri există pentru 2019?

     Consiliul Județean a fost desemnat de către Ministerul Sănătății coordonator al proiectelor privind recuperarea sumelor alocate de spitalele ieșene în perioada 2014-2017. Au fost decontate fondurile investite în unitățile de primire a urgențelor pentru achiziția de echipamente, aparatură medicală, lucrări de reabilitare, extindere și modernizare.

Suma de 7 milioane de euro a fost recuperată în cadrul Axei Prioritare- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, prin proiectul “Îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de urgență”, cu o valoare de 7,1 milioane de euro.

         Cea mai mare sumă a fost decontată pentru Spitalul Clinic de Urgență ”Nicolae Oblu”, din subordinea Consiliului Județean, aproape  6 milioane de euro.  Pentru investițiile de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” a fost înapoiată suma de 750 000 de euro, pentru Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon” s-au primit 300 000 euro, iar Spitalul Municipal de Urgență Pașcani a recuperat 540 000 euro.

  • Spitalul de Neurochirurgie, dotat cu un aparat RMN ultramodern

Spitalul de Neurochirurgie are un nou aparat de rezonanță magnetică nucleară, cu o putere de 1,5 Tesla.

         După ce va fi montat, RMN-ul va fi folosit pentru diagnosticarea pacienților din toată zona Moldovei, care ajung la Spitalul de Neurochirurgie din Iași și au nevoie de astfel de explorări.

”Dotarea cu acest aparat reprezintă în primul rând un câștig pentru pacienți, dar și pentru medici. În ultimii doi ani și Consiliul Județean a alocat fonduri importante acestei unități medicale, astfel că acum dispune de cea mai modernă sală de operație în domeniul neurochirurgiei din sud-estul Europei”, a afirmat președintele Consiliului Județean, Maricel Popa. 

Costul noului echipament RMN este de 600.000 de euro. Contractul de achiziție a fost semnat de Ministerul Sănătății  și Banca Mondială în baza unui contract prin care, la nivel național, au fost cumpărate echipamente computer tomograf, aparate de rezonanță magnetică  și sisteme informatice (tehnologie medicală de imagistică utilizată pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN).

7. Iașul, prin poziționarea sa geografică joacă un rol important în geopolitica zonală, pe frontiera de Est a UE! Cunoaștem că anul acesta, CJ Iași a depus spre finanțare proiecte transfrontaliere în valoare de 27 milioane de euro. Ce vizează acestea?

         În luna mai a acestui an, Consiliul Județean a depus 15 proiecte în valoare totală de 27 milioane de euro în vederea obținerii finanțării prin Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Acestea vor fi implementate în parteneriat cu raioane din Republica Moldova.

    Investițiile propuse vizează reabilitarea și promovarea de obiective culturale, modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea de spitale, achiziționarea de aparatură medicală performantă, dar și colaborări în domeniul cercetării.

         Proiectul “Călător pe meridiane culturale” are o valoare totală de 1,7 milioane de euro și va fi implementat în parteneriat cu Raionul Fălești. Consiliul Județean va restaura și va promova turistic Muzeul “Ion Creangă”, ansamblu din care face parte și Bojdeuca.

         „Educație și cultură fără frontiere” va fi implementat în parteneriat cu Raionul Fălești. Valoarea totală a proiectului este de 1,6 milioane de euro. Muzeul “Mihai Eminescu”  din parcul Copou va fi restaurat și consolidat, tâmplăria va fi înlocuită, iar instalațiile electrice, sanitare și termice vor fi refăcute.

         Prin proiectul „Circuit turistic internațional de promovare a patrimoniului cultural-istoric”,  care va fi derulat în parteneriat cu Raionul Strășeni, Casa Memorială “Constantin Negruzzi” va fi restaurată. Conacul familiei Negruzzi are nevoie de înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalațiilor electrice, sanitare și termice. Proiectul are o valoare totală de 1,5 milioane de euro.

         Se încearcă totodată reabilitarea Stăreției din cadrul Mănăstirii Golia prin proiectul „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin valorificarea tradiției, culturii și monumentelor în regiunea transfrontalieră Ungheni, Republica Moldova- Iași, România”. Monumentul istoric necesită restaurarea ușilor și înlocuirea tâmplăriei ferestrelor, refacerea trotuarelor și a rigolelor, reabilitarea beciului, refacerea aleilor de acces și înlocuirea totală a instalațiilor termice, electrice și sanitare. Valoarea totală a proiectului este de 1,7 milioane de euro.

         Proiectul „Endomanet – Endometriosis Management Network” va fi derulat la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” și Spitalul Raional Fălești. Parteneriatul presupune dotarea cu aparatura necesară și formarea unei echipe de experți pentru diagnosticarea și tratarea endometriozei, o afecțiune întâlnită la 10 procente din populația feminină. Investiția estimată este de 1,6 milioane de euro.

         „Transheart for children – Transfrontalier platform for children with heart diseases” va fi derulat în parteneriat cu Raionul Strășeni. Secția de cardiologie din cadrul Spitalului de Copii “Sfânta Maria” va fi dotată cu aparatură performantă. Valoarea totală a proiectului este de 1,5 milioane de euro.

         Prin proiectul „Together for health”, care va fi derulat în parteneriat cu Raionul Telenești,  cu o valoare totală de 1,9 milioane de euro, clădirea monument istoric în care funcționează Secția Pașcanu a Spitalului de Pneumoftiziologie va fi consolidată și reabilitată. Această secție urmează să fie dotată cu echipamente, tehnică și aparatură medicală de ultimă generație  prin proiectul  ”Reabilitarea și modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași în vederea îmbunătățirii, tratării și detectării de caz a tuberculozei”. Astfel, se urmărește asigurarea serviciilor de prevenire, depistare și tratare a tuberculozei. Valoarea  totală a acestuia este de 6,4 milioane de euro.

         „Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași, România și Raionul Sângerei, Republica Moldova”– În județul Iași va fi modernizat un tronson de 4 kilometri de pe DJ 249A, cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni. Investiția totală va fi de 2,3 milioane de euro.

       „Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din Județul Iași și Raionul Leova”- Consiliul Județean va moderniza DJ 249A, pe o lungime de 9 kilometri, între localitățile Holboca și Bosia. Valoarea estimată a proiectului este de 2,3 milione de euro.

“Improving citizens longevity and quality of life in Iași-Sîngerei crossborder region through providing innovative health care services” – pentru Spitalul de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Vodă” va fi achiziționat un mamograf digital de înaltă performanță. Valoarea estimată este de1,4 milioane de euro.

           Proiectul “Cercetarea și promovarea generării de înaltă eficiență prin trigenerare, bazate pe utilizarea resurselor regenerabile solare pentru obținerea energiei electrice, termice și a frigului, inclusiv achiziția echipamentului” va fi implementat în parteneriat cu Institutul de Energetică al Academiei de Științe din Republica Moldova și Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași. Bugetul este de aproape 200.000 de euro.

           Va fi dezvoltat un sistem fotovoltaic de înaltă eficiență pentru generarea energiei electrice, a apei fierbinți și a frigului.

           Trei dintre proiecte au fost depuse de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, valoarea acestora fiind de aproximativ 3 milioane de euro.

         “Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor comune de urgență în zona transfrontalieră“ are un buget de 325.000 de euro și va fi implementat în parteneriat cu Raionul Ungheni. Proiectul vizează sprijinirea acțiunilor comune între România și Republica Moldova pentru prevenirea efectelor fenomenelor naturale.

         Proiectul Rubikedu start up school”are o valoare de 371 447 euro și va fi derulat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Chișinău, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR N-E) și Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău. Va fi organizat un curs autorizat de ADR N-E pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 180 de studenți (60 din Iași, 60 din Bacău și 60 din Rep. Moldova).

         “Îmbunătățirea capabilităților de comunicații bazate pe tic în zona transfrontalieră nord-est-republica moldova” are o valoare de 2,2 milioane de euro și va fi dezvoltat în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova.

Proiectul va contribui la îmbunătățirea infrastructurii pentru dezvoltarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor (TIC) în zona Iași – Botoșani – Vaslui – Republica Moldova.

8. Sunteți reprezentantul partidului social-democrat! Presupun că latura socială este o componentă importantă a programului Dvs de guvernare locală! Ce programe sociale a desfasurat Consiliul Județean Iași anul acesta? 

          În acest an, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a semnat două contracte de finanțare în valoare totală de aproximativ 3 milioane de euro pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar

         „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare” este un proiect care va contribui la creşterea gradului de participare la învăţământul preşcolar a unui număr de 235 de copii cu vârste între 3 și 5 ani și reducerea şi prevenirea abandonului şcolar prin măsuri integrate pentru 945 de elevi din clasele primare și gimnaziale.

         Activitățile vor fi organizate  în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 Bălteni, (județul Vaslui), Școala Mihai Eminescu Lipova, Colegiul Naţional Ferdinand I (județul Bacău), Școala Gimnazială Prisăcani, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu“, Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” și Școala Gimnazială „Elena Cuza“ (din județul Iași).

         Pentru școlarii și preșcolarii din comunele Lipova și Șipote vor fi achiziționate două microbuze școlare, elevii din Bălteni vor beneficia de programe tip școală după școală, iar pentru 1180 de copii va fi organizată o școală mobilă. Totodată, sunt prevăzute o serie de investiții în școlile din localitățile Șipote, Bălteni și Lipova. Activitățile se vor derula pe o perioadă de 36 luni, cu un buget de 6,4 milioane lei.

         Proiectul “PACT – Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare  din județele Botoșani și Suceava” vizează creșterea gradului de școlarizare a 530 de copii cu vârste între 3 și 5 ani și prevenirea abandonului școlar pentru 1955 de elevi din clasele primare și gimnaziale.

         Vor fi organizate tabere și activități bazate pe voluntariat pentru a facilita accesul la activități de educație non-formală pentru 1736 de elevi din comunitățile vizate de proiect. Pentru transportul copiilor din Liteni, județul Suceava, va fi achiziționat un microbuz. Școlile gimnaziale Cordăreni, Stăuceni și Liceul Tehnologic Coțușca din Botoșani, precum și Școala Rotunda și Liceul Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu” din Suceava vor fi dotate cu echipamente IT, mobilier și materialele educaționale. Școlile din localitățile Corni (Botoșani) și Rotunda vor fi renovate. Perioada de derulare a proiectului este de 36 de luni, iar bugetul este de 6,5 milioane lei.

         “Aceste proiecte vin cu o abordare integrată, având în centru școlarul și profesorul, adică resursa umană, cel mai de preț capital. Pe lângă investițiile care vor fi făcute în infrastructura educațională, școlarii vor primi burse lunare, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte și vor participa la activități extracurriculare, la care copiii din mediul rural au acces mai greu”, a precizat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean și președintele EURONEST.

         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fost înființată în anul 2008 de Consiliile Județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui în vederea implemetării de proiecte de interes comun pentru județele asociate și pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est.

Rep: Va mulțumim încă o dată domnule Președinte pentru răspunsurile oferite și pentru timpul acordat! Vă urăm să aveți puterea și înțelepciunea de a le realiza toți ce v-ați propun pentru județul nostru în 2019!

Maricel POPA, Președintele Consiliului Județean Iași: Vă mulțumesc în egală măsură! Un gând bun pentru toți cei care citesc aceste rânduri! Să ne întărească și să ne ajute Dumnezeu. Un an 2019 excelent vă doresc tuturor!

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ