În contextul apropierii alegerilor europarlamentare, dar și a vizitei Papei FRANCISC la IAȘI, l-am invitat la interviurile Bună Dimineața Iași pe Prefectul județului Iași, Marian ȘERBESCU

Bună ziua domnule Prefect, bine ați venit la Interviurile Bună Dimineața Iași. Am dori ca pe parcursul acestui interviu să ne oferiți ultimele informații despre pregătirile organizatorice efectuate de instituția pe care o conduceți, în contextul apropierii alegerilor europarlamentare și a vizitei papale la Iași. Prin urmare:

Cum se pregătește în această perioadă Prefectura Iași pentru alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai?

Așa cum am spus, dotarea tehnico-materială a secțiilor de votare este atributul autorității locale, rolul prefectului fiind acela de a sprijini acțiunile efectuate în acest sens. Totodată, am stabilit deja componența a patru echipe care vor verifica prin sondaj secții de vot din 36 de comune și orașe, în sâmbăta dinaintea alegerilor. Și nu este vorba de o acțiune formală – la precedentul exercițiu democratic, referendumul privitor la definirea familiei, au existat deficiențe în organizarea unor secții care au trebuit remediate în ultima zi.

Evident, în această perioadă, Instituția Prefectului are ca activitate prioritară asigurarea bunei organizări și a corectitudinii celor două scrutinuri de pe 26 mai, alegerile pentru Parlamentul European și referendumul convocat de președintele României. Practic, majoritatea angajațior instituției fac parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Județean. Conform legii, prefectul este președintele Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor și a referendumului, calitate în care îndeplinește numeroase atribuții, unele dintre ele alături de autoritățile locale și județene sau de alte instituții. E vorba de asigurarea sediilor și dotării secțiilor de votare, a informaticienilor necesari pentru supravegherea bunei funcționări a sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral, de instruirea primarilor și secretarilor cu privire la sarcinile ce le revin, instruirea președinților birourilor secțiilor de votare, transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și buletinelor de vot necesare. Nu în ultimul rând, prefectul este cel care asigură, prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, menținerea ordinii publice la secțiile de votare până la finalizarea procesului electoral. În fine, după acest moment, prin intermediul instituției noastre va fi asigurată plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale, a operatorilor de calculator, ale personalului structurilor MAI și a celorlalte persoane implicate în organizarea alegerilor și referendumului.

Ce măsuri aveți în vedere pentru organizarea secțiilor de votare?

Așa cum am spus, dotarea tehnico-materială a secțiilor de votare este atributul autorității locale, rolul prefectului fiind acela de a sprijini acțiunile efectuate în acest sens. Totodată, am stabilit deja componența a patru echipe care vor verifica prin sondaj secții de vot din 36 de comune și orașe, în sâmbăta dinaintea alegerilor. Și nu este vorba de o acțiune formală – la precedentul exercițiu democratic, referendumul privitor la definirea familiei, au existat deficiențe în organizarea unor secții care au trebuit remediate în ultima zi.

În ce fel instruiți informaticienii din secțiile de votare?

În privința informaticienilor necesari bunei desfășurări a procesului electoral, cel mai important rol revine Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Autoritățile locale propun, STS evaluează, iar prefectul desemnează acești informaticieni, într-un număr suficient pentru a putea interveni prompt oricând este necesar. Reglementările legale stabilesc obligativitatea existenței a cel puțin un informatician în fiecare comună, cel puțin doi în fiecare oraș și cel puțin trei în fiecare municipiu. Având în vedere și faptul că dotarea tehnică a comunelor diferă, STS răspunde direct de asigurarea terminalelor informatice necesare, ca și a serviciilor de telefonie specială și de comunicații din birourile electorale. De asemenea, tot STS asigură funcționarea Centrului de suport tehnic care asigură asistența tehnică solicitată de operatorii de calculator din secțiile de votare.

Cine asigură baza materială pentru organizarea alegerilor?

Instituția Prefectului nu este propriu-zis organizatoarea acestei vizite. Sanctitatea Sa vine în România în primul rând pentru a se întâlni cu credincioșii romano-catolici și greco-catolici. Principala componentă a vizitei este deci una pastorală și, firesc, de organizarea vizitei la Iași se ocupă Episcopia Romano-Catolică. Dat fiind faptul că la Iași sunt așteptate foarte multe persoane care să participe la această vizită istorică, se impune și prezența, alături de organizatori, a unor instituții ale statului.

Acest aspect este reglementat de hotărârea de Guvern 100/2019, privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Pe scurt, este vorba de o sumă totală de 252,73 milioane de lei, repartizată către Ministerul Afacerilor Interne, Secretariatul General al Guvernului, Autorității Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale. Din suma totală, 152 milioane de lei sunt gestionați de către instituțiile prefectului din țară, deci o medie de aproximativ 3,7 milioane de lei pentru fiecare județ. Bineînțeles, pentru reducerea pe cât posibil a cheltuielilor necesare, materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare bună vor fi reutilizate.

Referitor la referendum, ce sarcini concrete are Prefectura?

Din punct de vedere strict tehnic, procedurile și atribuțiile Prefecturii în ce privește referendumul sunt similare celor existente în cazul alegerilor, de care am vorbit mai sus. Pe ansamblu totuși, este de menționat că ne așteptăm la un proces electoral mai dificil decât de exemplu, cel precedent, cu referendumul privind definirea familiei. Pe 26 mai vor exista trei buletine de vot distincte, cu trei urne distincte și cu un sistem de monitorizare foarte strict. Sperăm că toți președinții, locțiitorii și membrii birourilor secțiilor de vot să înțeleagă importanța acestor scutinuri și să-și îndeplinească atribuțiile cu respectarea strictă a legii astfel încât pe parcursul votului să nu fie înregistrate probleme majore.

Având în vedere vizita papei știm că Prefectura împreună cu Biserica Catolică se ocupă de organizarea evenimentului. Ce sarcini punctuale revin Prefecturii?

Instituția Prefectului nu este propriu-zis organizatoarea acestei vizite. Sanctitatea Sa vine în România în primul rând pentru a se întâlni cu credincioșii romano-catolici și greco-catolici. Principala componentă a vizitei este deci una pastorală și, firesc, de organizarea vizitei la Iași se ocupă Episcopia Romano-Catolică. Dat fiind faptul că la Iași sunt așteptate foarte multe persoane care să participe la această vizită istorică, se impune și prezența, alături de organizatori, a unor instituții ale statului. Ca reprezentant al Guvernului în teritoriu și ca garant al ordinii și liniștii publice, prefectul coordonează, alături de aceste structuri, măsurile de securitate adoptate pentru ca vizita Sanctității Sale să se desfășoare fără niciun fel de incident. Și la această vizită, structurile Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie și vor avea grijă ca totul să se desfășoară la un nivel impus statutul Iașului.

Ce măsuri ia Prefectura pentru a întâmpina incidente în secțiile de votare? Ce face concret în caz de incidente?

Instituțile direct responsabile pentru menținerea ordinii pe parcursul desfășurării procesului electoral sunt structurile locale ale MAI și Biroul Electoral Județean. Trebuie spus că, în interiorul secției de votare și în imediata apropiere a acesteia, președintele secției este suveran. El ia deciziile imediate, el anunță Biroul Electoral Județean în cazul apariției unor probleme, el este cel care solicită intervenția forțelor de ordine. Structurile Ministerului Afacerilor Interne se vor afla în duminica votului în stare de alertă, fiind pregătite să intervină oricând ar fi necesar. Fiecare secție de vot va fi păzită în ziua votului de angajați ai MAI.

Care e cea mai dificila problemă cu care v-ați confruntat în calitate de prefect?

Nu știu dacă putem vorbi neapărat de probleme dificile. Lucrez în administrația publică de peste două decenii, iar în ultimii 7 ani am lucrat în cadrul Prefecturii, deci sunt familiarizat cu problemele care pot apărea și procedurile necesare de aplicat în cazul apariției acestora. Fără îndoială însă, există multe situații care solicită o atenție sporită și, mai ales, promptitudine în reacții. Oricât de bună ar fi dotarea tehnică a unei instituții și oricât de perfecționate ar fi procedurile, factorul uman rămâne esențial, iar prezența fizică în mijlocul evenimentelor este de natură să stimuleze eficiența acestuia. Acest lucru se vede mai ales în cazul situațiilor de urgență cum au fost incendiul de la Institutul de Boli Cardiovasculare, cel de la școala din Ciurea, intervențiile pentru deszăpezirea drumurilor și alte probleme de această natură.

Sunteţi mulţumit de felul în care funcţionează instituţiile deconcentrate pe care le aveţi în coordonare?

Indiscutabil, cea mai dificilă situație este cea înregistrată în domeniul fondului funciar. Atunci când a început procesul de retrocedare a terenurilor, în 1991, principalele instrumente folosite pentru măsurarea terenului erau compasul și ruleta. La cel mai propriu mod cu putință. Nici nu exista conceptul de coordonate GPS pe care ți le indică acum orice telefon. Dacă mai adăugăm și lipsa de experiență a celor chemați să aplice legea, ne putem face o imagine a rezultatelor.

Aș face în primul rând o precizare, pentru clarificarea atribuțiilor instituției. Prefectul coordonează serviciile deconcentrate, dar fiecare dintre acestea este direct subordonat unui minister sau unei autorități naționale. Direcția Agricolă este subordonată Ministerului Agriculturii, Administrația Finanțelor Publice – Ministerului Finanțelor și așa mai departe. Direct în subordinea noastră se află doar Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple. După cum ieșenii o știu, în cazul ambelor ne confruntam acum doi ani cu o situație dificilă, generată mai ales de aglomerație. Am întreprins toate demersurile necesare pentru creșterea numărului de salariați ai DRPCÎV, fiind angajate încă 7 persoane, ca și pentru reorganizarea activității, în sensul eficientizării ei. Rezultatele s-au văzut și se văd în continuare. Pentru preschimbarea permiselor, se pot face programări la două zile. Pentru înmatricularea unui vehicul, timpul de așteptare este de aproximativ două săptămâni, iar pentru autorizarea provizorie, de mai puțin de o săptămână. Acum doi ani, timpii de așteptare depășeau trei luni. Monitorizăm în continuare situația, pentru a îmbunătăți încă mai mult lucrurile.

La SPCEEPS se lucrează la capacitate maximă, în contextul existenței unui volum extraordinar de mare de cereri. În cadrul Serviciului, funcționează șase ghișee pentru primirea actelor, în medie fiecare prelucrând câte 70 de dosare zilnic. Alte 100-150 de dosare pentru pașapoarte vin zilnic prin intermediul ambasadelor. Deci, discutăm de aproape 500 de dosare înregistrate zilnic ca intrări. Tot zilnic, sunt eliberate 4-500 de pașapoarte, deci un total de aproximativ 1.000 de dosare prelucrate zilnic. Aici mai trebuie spus și că numeroși cetățeni, mai ales din Republica Moldova, depun dosarele în alte localități, precum și Suceava, Botoșani sau Vaslui, dar solicită ridicarea documentului de la Iași. Deci nu vorbim doar de ieșeni, ci și de mulți alții. Luăm în continuare măsuri pentru ca activitatea de primire a dosarelor și de eliberare a pașapoartelor să se desfășoare într-un climat civilizat.

Cea mai gravă problemă pe care aţi depistat-o în judeţul Iași, în calitate de prefect?

Indiscutabil, cea mai dificilă situație este cea înregistrată în domeniul fondului funciar. Atunci când a început procesul de retrocedare a terenurilor, în 1991, principalele instrumente folosite pentru măsurarea terenului erau compasul și ruleta. La cel mai propriu mod cu putință. Nici nu exista conceptul de coordonate GPS pe care ți le indică acum orice telefon. Dacă mai adăugăm și lipsa de experiență a celor chemați să aplice legea, ne putem face o imagine a rezultatelor. Sunt încă multe primării din județ care nu au angajați specialiști cadastrali, care nu au bani pentru realizarea planurilor parcelare. De aici, numeroase blocaje și situații în care trebuie intervenit punctual. Și la fiecare proprietate clar delimitată și parcelată apar altele cu probleme. Fixezi limita într-un punct, conform titlul de proprietate și constați că împingi pe altcineva câțiva metri mai încolo.

LĂSAȚI UN MESAJ