Share

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 374/30.10.2020 al Prefectului Județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în sistem electronic în data de 30.10.2020 ;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
Având în vedere adresa și avizul Inspectoratului Școlar Județean Iași nr.8632/30.10.2020, privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași care au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea ”față în față”;

Având în vedere avizele Direcției de Sănătate Publică Iași nr. 30797, 32236, 32237/29.10.2020 și 32247/30.10.2020.
Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 și art. 18, alin 1 din Ordinul Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

Citeste si   CRĂCIUNUL și Revelionul în condiții de PANDEMIE la IAȘI: ”Măcar în cerc RESTRÂNS să putem sărbători Crăciunul”

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Prevederile articolului 1, nr. crt. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 65/27.10.2020 se modifică astfelse elimină dintre clasele menționate clasa a-III-a F, (Școala Gimnazială “Titu Maiorescu”, Iaşi).

Art. 2 Se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” la nivel de clasă, pentru o perioadă de 14 zile, în următoarele unități de învățământ:

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Clasa la care sunt suspendate cursurile școlare în modalitatea “față în față” Începând cu

data confirmării cazului

Nr. Hotărârii CA al Unității școlare
1. Școala gimnazială, Lunca, structura Școala gimnazială, Blăgeşti – Pașcani clasa a V-a+ clasa a VI-a, simultan 28.10.2020 380/29.10.2020
2. Școala gimnazială, Deleni Clasa a VI-a A,

Clasa a VII-a B

Clasa a VII-a C,

Clasa a VIII-a B

28.10.2020 30/29.10.2020
3. Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă”, Iaşi Clasa a VII-a A, grupa 2,

Clasa a VII-a B, grupa 2,

Clasa a VII-a C, grupa 2,

Clasa a IX-a B, grupa 2,

Clasa a IX-a E, grupa 2,

Clasa a X-a A, grupa 2,

Clasa a XI-a A, grupa 2,

Clasa a XI-a B, grupa2,

Clasa a XI-a C, grupa 2,

Clasa a XI-a D, grupa 2,

Clasa a XI-a F, grupa 2

29.10.2020 1980/29.10.2020

 

Art. 3 Se reiau cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” în următoarele unități de învățământ:

 

Colegiul Tehnic “Ion Holban”, Iasi-Clasa a V-a A, Clasa a VII-a A, Clasa a X-a A, Clasa X-a B, Clasa a IX-D, grupa I, Clasa a X-a E, grupa II – Începând cu 02.11.2020
Școala Primară “Carol I”, Iaşi- Clasa a II-a A, Clasa a II-a B, Clasa a II-a C, Clasa a II-a D, Clasa a III-a A, Clasa a III-a B, Clasa a III-a C, Clasa a IV-a A Clasa a IV-a B, Clasa a IV-a C – Începând cu 02.11.2020
Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”, Iaşi- Clasa a VIII-a D, grupa I, Clasa a X-a C, grupa I- Începând cu 02.11.2020
Școala gimnazială, Glodenii Gândului/ structura Grădinița cu program normal, Glodenii Gândului- Grupa mare A – – Începând cu 02.11.2020
Școala gimnazială “Carmen Sylva”, Iaşi – Clasa a V-a, 17 elevi, Clasa a VIII-a
Școala gimnazială “Nicolae Iorga”, Buhalnița/ structura Școala primară, Poiana Mărului- Ceplenita – Clasa a II-a, Clasa a IV-a– Începând cu 02.11.2020
Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi – Clasa a XII-a A, grupa 1, – Începând cu 02.11.2020
Școala gimnazială “Iordache Cantacuzino”, Paşcani- Clasa a VIII-a B– Începând cu 02.11.2020
Școala gimnazială “Titu Maiorescu”, Iaşi – Clasa a VII-a B și a III-a F – Începând cu 02.11.2020
Liceul teoretic “Miron Costin”, Paşcani – Clasa a IV-a B– Începând cu 02.11.2020
Şcoala Primară “Euroed”, Iași – Clasa pregătitoare A, grupa I, Clasa pregătitoare B, grupa 1, Clasa I A, grupa 1, Clasa I C, grupa 1, Clasa a III-a C, grupa 1,Clasa a III-a B, grupa 1, Clasa a IV-a A, grupa 1, Clasa a IV-a B, grupa 1, Clasa a V-a B,grupa 1– Începând cu 03.11.2020
Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi”, Iaşi- Clasa a XII-a E– Începând cu 03.11.2020
Școala Profesională “Stefan cel Mare”, Cotnari – Clasa a III-a – Începând cu 03.11.2020
Colegiul Național, Iaşi- Clasa a VII-a D, grupa 2– Începând cu 02.11.2020
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE I. BRĂTIANU”, IAŞI- Clasa pregătitoare A, grupa I, Clasa pregătitoare B, grupa 1, Clasa I A, grupa 1, Clasa I C, grupa 1, Clasa a III-a C, grupa 1, Clasa a III-a B, grupa 1, Clasa a IV-a A, grupa 1, Clasa a IV-a B, grupa 1, Clasa a V-a B, grupa 1 – Începând cu 03.11.2020

 

Art. 4 Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ preuniversitar menționate în prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire.

Art. 5 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

 


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ