C.P. Licitație publică cu strigare pentru închirierea unor terenuri din piețele pășcănene

Licitația are ca obiect închirierea pe o durată de 5 ani a casetelor si terenurilor disponibile situate în cele două piețe agroalimentare din Pașcani.

Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani Compartimentul Patrimoniu și Contracte – Camera 31.

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 06.09.2018 – 25.09.2018, ora 16:00.

Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 25.09.2018, ora 16:00. Acestea se depun la sediul primariei Municipiului Pașcani, la Registratură.

Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul licitației.

Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 28.09.2018, ora 10:00, respectiv ora 11:00 la Camera 44 – Sala seminarii.

LĂSAȚI UN MESAJ