Share

 

Să vă pese de  ceea ce se întâmplă în jurul vostru, să luaţi iniţiativă , atitudine, să vă implicaţi şi să nu rămâneţi indiferenţi, să devenim noi toţi exemple pozitive, exemple demne de urmat căci “într-o ţară de oameni declasaţi şi moraliceşte decăzuţi, statul nu poate fi decât icoana lor; (M. eminescu, Opera politică, II,496);

  1. Care au fost proiectele Dvs cele mai importante în anul 2016? Ce planuri personale și previziuni are Lucian Isaicu pentru anul 2017?

În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru interesul pe care îl acordaţi diverselor domenii din comunitate şi aflarea punctelor de vedere ale diverşilor specialişti şi personalităţi ieşene.

Pentru mine orice proiect dezvoltat atât în anul 2016 cât şi în anul 2017 a fost şi este important, mai ales dacă are drept grup ţintă şi obiectiv principal dezvoltarea comunităţii, responsabilizarea şi educarea cetăţenilor, valorificarea tradiţiilor şi culturii etc.

Dar, ca să prioritizăm şi să exemplificăm un proiect frumos şi important început în anul 2016, acel proiect este cel prin care împreună cu încă 10 oameni valoroşi şi cu experienţă în diverse domenii (asistenţă socială, psihologie, sociologie, asistenţă şi dezvoltare comunitară, educaţie şi cercetare interdisciplinară, dezvoltare organizaţională, tineret, cultură, artă, sport, sănătate, dezvoltare economică şi socială etc) din comunitatea ieşeană am pus bazele înfiinţării şi dezvoltării programelor Asociaţiei ATITUDINI PENTRU VIAŢĂ VATRA CETĂŢII – A.P.V. în luna martie 2016.

A.P.V este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi non-profit

Ne desfăşurăm activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare,  având drept scop declarat și asumat – elaborarea și implementarea de programe sociale, de dezvoltare comunitară, de dezvoltare organizațională, de cercetare sociologică.

De asemenea de educație și cercetare interdisciplinară, culturală, de artă și sport, de sănatate de dezvoltare economică și socială, studierii şi protecţiei mediului înconjurător, susţinerii şi promovării ecoturismului, promovării eficienţei energetice şi a dezvoltării durabile în folosul cetățenilor.

În 2016 A.P.V a iniţiat alături de Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” – Grădinița cu Program Normal Nr.21 din Iaşi Proiectul Judeţean de Educaţie Civică “ATITUDINI” (educaţie pentru valori), Ediţia I  în parteneriat cu Direcția de Asistență Comunitară Iași, Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului- Iași, Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași, Palatul Copiilor Iași.

Centrul Județean de Resurse și Asisțență Educațională Iași, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România-Sucursala Teritorială Iași, Asociația Centrul de dezvoltare personală și psihoterapie Dihantis” Iaşi, Asociația ”Euromis” Iaşi, Asociația ”Aproape de oameni” Iaşi, Cabinetul de defectologie – logopedie “PROEDUKATIV”-Iași, Asociația Cultural-umanitară”Fiii satelor” Ciurea, Centru CREDO Podul Iloaei, S.C Acces Project Investments S.R.L, Grădiniţele cu Program Prelungit nr. 3,16,22,25,26,29,

Grădiniţa cu Program Prelungit  ”Alexandru Vlahuță”, Grădiniţa cu Program Prelungit ”Cuvioasa Parascheva”, Grădiniţa cu Program Prelungit ”Sf.Sava” din Iaşi, Grădiniţa cu Program Normal “Lunca Cetățuii ”Jud. Iași, Grădiniţa cu Program Normal “Podu Iloaiei”Jud.Iași, Şcoala Gimnazialǎ “Alexandru cel Bun”- Iași, Școala “Alecu Russo”-Iași, Şcoala Gimnazialǎ “Ion Necule”-Iași, Școala Gimnazială “Ion Ghica”-Iași, Școala Gimnazială Ciurea, jud. Iași, Școala Gimnazială”Dimitrie AnghelCornești Jud. Iași, Școala Gimnazială Mironeasa Jud. Iași, Școala cu clasele I-VIII Ciurea – Jud. Iași, Școala Gimnazială Rediu – Jud. Iași, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”- Iași, Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu”-Iași, Colegiul Tehnic “Ion Holban”-Iași  etc. şi care se implementează în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2017

Prin acest proiect, ne propunem să facilităm crearea unor rețele de comunicare între cadre didactice, părinți, copii, voluntari, reprezentanți ai comunității, specialişti din domeniile protecţei copilului şi a familiei, în vederea modelării atitudinilor favorabile integrării sociale în spiritul valorilor contemporane: TOLERANŢĂ, UMANITARISM, IMPLICARE CIVICĂ.

Primul pas către o societate civilizată este EDUCAȚIA, dreptul la educație fiind un drept fundamental al omului

Parteneriatul educațional-comunitar este o prioritate a strategiilor educației contemporane. Colaborarea dintre cadre didactice, specialişti din domeniile protecţei copilului şi a familiei, elevi, părinți și reprezentanți ai comunității este un proces minuțios gândit și elaborat, presupunând activități organizate, îndreptate spre problemele educației și comunității.

Discuţia publică asupra creşterii, violenţei şi a criminalităţii juvenile pune problema responsabilităţii şcolii faţă de investiţiile în domeniul educaţiei pentru valori. Cadrele didactice, copiii și părinții au nevoie de sprijin în dezvoltarea personală/familială și profesională .De aceea, am considerat necesară creearea la nivelul mai multor instituții a unui parteneriat cu reprezentanți ai comunității și a unor ONG-uri.

 Acest proiect intergenerațional își propune dezvoltarea în rândul participanților a unor abilități de comunicare,empatie, integrare școlară și socială,începând cu perioada școlarizării timpurii și până la maturitate.

Implicarea participanților la activitățile proiectului va urmări dezvoltarea abilităților de comunicare, munca în echipă, prevenirea abandonului școlar, înțelegerea și valorificarea toleranței spre diversitate , promovarea nonviolenței, pregătirea pentru viață, într-o societate în continuă schimbare.

În anul 2017 am continuat acţiunile în comunitate şi dorim să investim şi să dezvoltăm programe în domeniul de asistenţă socială, asistenţă şi dezvoltare comunitară, educaţie şi cercetare interdisciplinară, dezvoltare organizaţională, tineret, cultură, artă, sport, sănătate, dezvoltare economică şi socială, ecologie.

Deja am încheiat noi parteneriate cu ONG-uri şi instituţii publice din aceste domenii atât la nivel local/ regional cât şi naţional, iar prin acestea dorim să organizăm în comunitate acţiuni de informare, responsabilizare, prevenţie, cursuri de formare şi perfecţionare a diverşilor specialişti din domeniile amintite, crearea unui program de “Voluntari cu ATITUDINE” care să vină în sprijinul comunităţii în mod real şi multe alte programe şi acţiuni pe care le veţi vedea desfăşurate în mod practic şi nu doar theoretic, în decursul anului 2017 şi perioada de după acest an.

  1. Cum vede Lucian Isaicu evoluția Iașului în 2017? Ce schimbări vă doriți pentru orașul Dvs?

Eu, personal,  Iaşul îl văd încă izolat de restul ţării şi se poate vedea în mod real acest aspect. Iaşul are şi va avea un potenţial foarte mare nu atât la deţinerea locului fruntaş la numărul cazurilor sociale şi a pragului de sărăcie cât l-aş vedea cu un potenţial foarte mare la dezvoltarea laturei culturale, educaţionale, turistice, a economiei sociale, a programelor de dezvoltare regională etc.

Comunitatea ieşeană trebuie mai întâi informată, educată, responsabilizată şi învăţată să fie solidară în dezvoltarea de programe şi acţiuni comunitare care să vină în sprijinul tuturor.

Nu putem aştepta la nesfârşit ca cei din alte oraşe sau capitala să decidă pentru noi, nu putem aştepta la nesfârşit ca U.E. să decidă pentru noi, nu putem aştepta de la alţii atât timp cât noi nu suntem capabili să facem, să luăm decizii şi să fim un exemplu de bune practici.


CITEȘTE ȘI …

Februarie, o luna plina de ATITUDINE in scolile iesene


Ne-am învăţat prea mult să ne plângem, ne-am obişnuit prea mult să căutm vina la celălalt însă nu reuşim să ne „vedem bârna din ochiul nostru”.

Atât timp cât nu investim în schimbarea mentalităţii generale prin oferirea de informaţii concrete, educaţie adecvată, dezvoltarea de programe de responsabilizare şi implicare a tuturor cetăţenilor în construcţia evoluţiei acestui oraş, nu putem vorbi decât despre sărăcie şi regres.

Transparenţa decizională a actorilor şi a persoanelor care au acest rol şi au fost investiţi de către cetăţeni să-i reprezinte, indiferent de de statut, funcţie, orientare religioasă sau politică etc, poate duce la o schimbare a percepţiei şi a mentalităţii cetăţenilor, de a-i încuraja să acţioneze solidar pentru dezvoltarea comunităţii lor.

Iaşul are nevoie de o schimbare reală, practică; Iaşul are nevoie de o implicare activă a tuturor cetăţenilor; Iaşul are nevoie de cetăţeni responsabili; Iaşul are nevoie de modele şi exemple de bune practici; Iaşul are nevoie de recunoaşterea valorilor, a tradiţiilor, a istoriei şi culturii sale; Iaşul are nevoie ca noi toţi să luăm ATITUDINE!

  1. Un mesaj pentru ieșeni în prag de primăvara

Dragi ieşeni, fie ca Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate, multă înţelepciune şi putere de realizare a tuturor lucrurilor nobile pe care vi le-aţi propus.

Şi aşa cum spunea şi marele nostru poet, Mihai Eminescu, “Oamnenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac!” (Opera politică, II, 98); iar pentru cei care ne conduc tot M. Eminescu spunea “Arta de a guverna e ştiinţa de a se adapta naturii poporului, a surprinde oarecum stadiul de dezvoltare în care se află şi a-l face să meargă liniştit şi cu mai mare siguranţă pe calea pe care-a apucat” (Opera politică, II, 431);

Nu trebuie decât să devenim bine informaţi, bine intenţionaţi, solidari, educaţi, cu spirit civic , responsabili faţă de copii, tineri, adulţi, bătrâni, mediu, comunitate, dezvoltare etc. şi TOATE acestea depend de NOI, de ATITUDINEA noastră.

CITEȘTE ȘI …

Felicitări Mihai CHIRICA. Primarul Iașului a participat la acţiunea “Plantez în România” alături de APV


Să luăm cu toţii atitudine şi prin munca noastră să realizăm lucruri măreţe. Cum tot M. Eminescu spunea “Nu există nici libertate, nici cultură, fără muncă şi cine crede că prin profesarea unei serii de fraze a înlocuit munca, deci libertatea şi cultura, acela se prenumără, fără s-o ştie, între paraziţii societăţii omeneşti, între aceia care trăiesc pe pământ spre blestemul, ruina şi demoralizarea poporului lor” (Opera politică, II, 35); iar dacă “munca unui om se poate plăti”, “caracterul şi cultura lui nicicând” (M. eminescu, Opera politică, II,106);

Şi dacă tot se doreşte ca Iaşul să devină Capitală Culturală aş încheia tot cu un citat de la marele nostrum poet, Mihai Eminescu care spunea că “nivelul culturii generale a naţiei nu-l poate ridica nimeni cu umărul” ci “timplul şi munca umplu neajunsurile” (Opera politică, I,401); “Condiţia neapărată a dezvoltării pacinice e disciplina public întemeiată fie pe respectul puterii publice, fie pe încrederea ce o avem în oamenii însărcinaţi cu purtarea de grijă pentru treburile comune…” (Opera politică, I,564); iar când o societate “contractează necesităţi noi”, ea trebuie “să contracteze şi aptitudini noi!” (Opera politică, II,498);

În încheiere nu vreau decât să vă transmit îndemnul să vă pese de  ceea ce se întâmplă în jurul vostru, să luaţi iniţiativă , atitudine, să vă implicaţi şi să nu rămâneţi indiferenţi, să devenim noi toţi exemple pozitive, exemple demne de urmat căci “într-o ţară de oameni declasaţi şi moraliceşte decăzuţi, statul nu poate fi decât icoana lor; (M. eminescu, Opera politică, II,496);

Vă aşteptăm alături de noi, să vă implicaţi în diverse programe ale Asociaţiei Atitudini pentru Viaţă “Vatra Cetăţii” –A.P.V.

 


Share
DISTRIBUIȚI
Buna dimineata Iasi isi asuma datoria primordiala de a relata adevarul, indiferent de consecintele ce le-ar putea avea asupra sa, obligatie ce decurge din dreptul constitutional al publicului de a fi corect informat!

LĂSAȚI UN MESAJ