Share

Puterea executivă şi legislativă încearcă să submineze independenţa puterii judecătoreşti

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Iași, întrunită în şedinţa din  21.01.2020, a luat în dezbatere modalitatea în care, în mod repetat, în ultimele zile, celelalte puteri ale statului, executivă şi legislativă, încearcă să submineze independenţa puterii judecătoreşti, atât prin asumarea unor poziţii publice denigratoare la adresa corpului magistraţilor, cât şi prin intenţia de a afecta stabilitatea financiară a acestora.

Anunţatele intenţii ale Guvernului României şi ale unor grupuri parlamentare de a elimina pensiile de serviciu ale magistraţilor reprezintă o încălcare gravă a independenţei puterii judecătoreşti, calificată ca atare şi de către Curtea Constituţională a României în jurisprudenţa sa constantă.

Statutul constituţional al magistraţilor, care cuprinde o multitudine de incompatibilităţi şi interdicţii, precum şi responsabilităţile şi riscurile pe care le implică exercitarea acestei profesii impun acordarea unor drepturi băneşti adecvate ca o compensaţie a privaţiunilor şi ca o garanţie a independenţei puterii judecătoreşti.

Citeste si   APIA efectuează PLATA ajutorului de stat în sectorul CREȘTERII ANIMALELOR

 Judecătorii Tribunalului Iași, în cadrul Adunării Generale

– subliniază necesitatea primordială a respectării principiilor ce guvernează funcționarea statului de drept, ca axă fundamentală a statului român, potrivit art. 1 alin. 3 din Constituție;

– își manifestă îngrijorarea generală, în mod public, în raport de modalitatea de desfășurare a procesului legislativ în România, privind încălcarea directă și flagrantă a deciziilor definitive ale Curții Constituționale;

– atrage atenția că adoptarea proiectului de act normativ, în forma prezentată, aduce atingere în mod direct și vădit principiilor constituționale referitoare la independența și inamovibilitatea judecătorilor, consacrate de art. 124 alin. 3 și art. 125 alin. 1 din Constituție și de art. 6 (1) CEDO;

– subliniază că, potrivit art. l alin. 4 din Constituție, statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor – legislativă, executivă și judecătorească – în cadrul democrației constituționale, iar adoptarea actului normativ ar încălca însăși esența acestui principiu;

Citeste si   Primarul comunei MIROSLAVA, Dan NIȚĂ a depus JURĂMÂNTUL pentru mandatul 2020-2024

– consideră că în cazul adoptării actului normativ, în forma actuală, este necesară o reacție promptă și impetuoasă pentru apărarea valorilor și principiilor ce guvernează o justiție independentă din partea instanței;

– stabilește că este necesar, în cazul adoptării actului normativ, ca președintele CSM să sesizeze Curtea Constituțională pentru constatarea unui conflict de natură constituțională între puterea judecătorească și puterea legislativă, în temeiul art. 146 lit. e din Constituție, având în vedere încălcarea directă a deciziilor anterioare ale Curții Constituționale;

– subliniază necesitatea unui efort unitar și deplin pentru reafirmarea socială, în parametri reali și obiectivi, a drepturilor magistraților, pornind de la izvoarele acestora, ce țin, în special, de garanțiile intrinseci unei justiții reale independente, în contraponderea unei campanii publice permanente și ostile, cu tendințe vădit defăimătoare și separatiste social.

Citeste si   MISIUNI și SANCȚIUNI de ordine PUBLICĂ în județul IAȘI

Începând cu data de 27.01.2020, activitatea de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, va fi suspendată

Având în vedere iminenta abrogare a dispoziţiilor legale, care consacră pensia de serviciu, prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iași din data de 21.01.2020, s-a stabilit, în unanimitate, ca, începând cu data de 27.01.2020, activitatea de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, să fie suspendată. Durata suspendării, decisă în unanimitate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iași, va fi reevaluată în funcţie de respectarea climatului de independenţă necesar înfăptuirii actului de justiţie în condiţii optime şi în beneficiul cetăţenilor.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ