Mănăstirea Bujoreni este un loc cu totul deosebit. Din momentul în care te “abați” de la strada principală, DN 24, pentru a ajunge la Mănăstire te cuprinde un amestec de sentimente greu de definit în cuvinte.

Drumul la care facem referire este, de fapt, un fost drum forestier. Tăiat prin pădure, la propriu, drumul are o lungime de 5 km.

Dar poate, prezentarea acestui lăcaș mănăstiresc ar trebui să înceapă cu localizarea sa din punct de vedere geografic.

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ.

Mănăstirea Bujoreni se află în județul Vaslui. Venind dinspre Vaslui spre Bârlad, veți ieși de pe drumul european și în sensul giratoriu veți face stânga spre Zorleni. După 20 km pe DN 24, veți întâlni un indicator care semnalizează Mănăstirea. Acolo veți face stânga, intrând practic în pădure.

Cei 5 km, parcurși efectiv printre copaci, pe un drum pietruit, reprezintă o adevărată barieră fizică și temporală. Serviciile de telefonie mobilă și internet nu sunt disponibile.

Crește astfel considerabil puterea de concentrare asupra scopului pentru care pașii v-au îndreptat înspre Mănăstirea Bujoreni.

ISTORICUL MĂNĂSTIRII BUJORENI 

 Un document din 1519, 25 iunie prin care Ștefan cel tânăr Voievod, urmaș al lui Ștefan cel Mare, dă un hrisov domnesc unor rude cu împuternicirea de păstrare a acestei moșii – Bujoreni și încă alte patru sate pe Valea Bârladului, unor urmași ai boierului Mihu, fugar din Polonia.

Cu aproximativ 100 de ani mai târziu, un oarecare Constantin Bujoreanu vindea lui Pătrașcu Logofăt o parte din moșia Bujoreniului, în vara anului 1600.

Un alt document emis la sfirșitul secolului al XVI-lea, 1594, atestă pe o Magdalena fata lui Ionașcu, care vinde a cincea parte din moșia Bujorenilor lui Efrim vistiernicul. Un alt document de atestare 1596 il consemnă pe Cîrstea Vornicul cumparând o parte din moșia Bujorenilor, de la o oarecare Varvara fiica unei oarecare Anghelina, fiica boierului medelnicer Mihu.

Detalii foarte interesante puteți afla pe site-ul mănăstirii www.manastireabujoreni.ro

ÎN PREZENT

Datorită vitregiilor, sărăciei, lipsei economice a zonei, călugărițele nefăcînd față cerințelor și greutăților, au cerut chiriarhului să trimită monahi pentru că ei pot înfrunta mai ușor sărăcia și greutățile acelui loc.

Episcopul Ioachim Vasluianul a decis această hotărîre numind staret pe protosinghelul Luchian care va păstori obștea de monahi pînă în anul 2002, timp în care se va ocupă cu destoinicie de anexele gospodărești și chilii, de construirea unui gard din piatră și electrificarea Sf. Locaș.

Din încuviințarea Înalt Prea Sfințitului mitropolit Daniel, Prea Sfințitul episcop Ioachim al Hușilor a delegat pentru mănăstirea Bujoreni prin transfer 4 monahi de la mănăstirea Petru Vodă, monahii Iustinian, Euharist, Filoteu, Cleopa și rasoforul Xenofont.

Cu aprobarea Prea Sfințitului Ioachim, monahul Euharist în vîrsta de 25 de ani, absolvent al Academiei Studii Economice București, a fost hirotonit întru ieromonah pe seamă mănăstirii Bujoreni a€“ Episcopia Hușilor, și numit în funcția de staret.

În decursul acestor doi ani și jumătate, mănăstirea număra 20 de viețuitori.

Un stareț, doi preoți slujitori, doi diaconi, 6 monahi, tunși în monahism pe seamă mănăstirii Bujoreni, în cadrul Sf Liturghii arhierești de Prea Sfințitul Corneliu Barladeanul episcopul vicar al Episcopiei Hușilor, patru rasofori, și patru frați începători.

În decursul acestui timp, din Milă Lui Dumnezeu, dragostea Prea Sfințitului Ioachim episcopul Hușilor, mănăstirea se bucură de liniște și viețuire duhovnicească.

Programul slujbelor este cel obișnuit al mânăstirilor din Moldova: Sf Litughie zilnică, utrenia și vecernia.

Tot în acest timp s-au făcut eforturi de conservare a monumentului istoric.

S-au consolidat zidurile dindu-se o tencuială nouă în locul celei vechi și deteriorate de la intemperii și cutremure, s-a schimbat învelitoarea din tablă veche, și s-a acoperit vechiul edificiu cu înveliș nou din tablă zincata, în stil moldovenesc.

Sunt în lucru consolidarea interioară a monumentului, refacerea picturii, schimbarea pardoselii din lemn cu placă armată peste care se va aplică gresie sau marmură. În continuare se demarează un proiect de pictare a interiorului mănăstirii și refacerea prin restaurare a mai multor cadre din pictură veche.

Pe drept cuvînt, mănăstirea va putea în viitor să fie pentru credincioșii din zona Moldovei de Jos și pentru ținutul Vasluiului, un loc de liniște și rugăciune, alături de mănăstirile Florești, Grajdeni, Moreni și “Nașterea Maicii Domnului”- Alexandru Vlahuță.

Pentru frumusețea geografică a acestui loc, în zi de sărbătoare sau sfîrșit de săptămină, ochiul celui care vizitează sau privește, poate să se incinte, de diferitele forme de relief și frumuseți naturale.
Geografic teritoriul mănăstirii, este inclus în zonă dealurilor Bancă-Grivița la o altitudine de 200-250 de metri cu o vegetație de silvo-stepa.

Mănăstirea este așezată la obîrșia pîrîului Bujoreni, biserică este amplasată pe un platou închinată pe un platou înclinat spre vest, la poalele platoului.

 

LĂSAȚI UN MESAJ