Share

În cadrul rubricii „Agenda primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Strunga și discutăm cu primarul comunei, Mariana LAZĂR.

REP: Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna dumneavoastră?

Primar Mariana LAZĂR: Comuna Strunga se află în triunghiul format de localitățile Iași – Roman – Pașcani, la distanțe care variază între 20-50 km fapt ce favorizează, într-o oarecare măsură, la practicarea diferitelor meserii în cadrul unor diverse întreprinderi din orașele Iași, Roman, Pașcani și Târgu Frumos.

Comuna Strunga este compusă din satele:

Strunga, sat, dar și comună, atestat documentar în anul 1411. Dispune de un cadru natural adecvat, fără factori poluanți, la poalele pădurii seculare, în subsolul căreia se găsesc numeroase izvoare minerale. În localitate există un parc de 5,89 ha și secțiunea Strunga ce are o suprafață de 2,32 ha (fosta stațiune Strunga).

Hăbășești,  așezat la izvoarele pârâului Boca. Atestat documentar în anul 1483. În sat se află Biserica ”Sf Gheorghe”, construită în anul 1762, declarată monument istoric. De asemenea s-a descoperit o așezare din epoca neolitică (cultura ”Cucuteni”), din prima epocă a fierului- secolul IV d.Hr. și din epoca medievală- secolele XV-XVI și XVII-XVIII, la ”La Siliște”.

Fedeleșeni, atestat documentar din anul 1426, la 8 km de centrul comunei pe direcția sud-est. În sat se află Biserica ”Sf. Nicolae” a fostului schit construit în 1747, declarat monument istoric și așezarea din secolele I-II d.Hr.(”La cruce”).

Brătulești, sat situat la 6 km de centrul comunei. Despre apariția așezării se vorbește în ”Cronica Romanului”, ce atestă că acest sat datează încă din secolul al XIII-lea.

Crivești,  sat așezat pe valea pârâului Criva, la 6 km nord-est de centrul comunei. Este atestat documentar din anul 1545. Pe teritoriul satului există o așezare din epoca neolitică (cultura Criș și cultura ceramicii liniare) din prima epocă a fierului și din secolul IV d.Hr.. Așezarea este cunoscută sub denumirea de ”Râpa de la Șipot”. Biserica situată în afara satului este considerată de localnici monument istoric, însă nu este atestat documentar.

Citeste si   ”Afacerea Spitalului de la LEȚCANI”, o BOMBĂ cu CEAS pentru Costel ALEXE?

Gura Văii, sat situat la 3 km nord de centrul comunei, înființat în anul 1921. Așezarea este cunoscută sub denumirea de ”Găureana”.

Fărcășeni, situat la 6 km vest de centrul comunei, atestat documentar ca așezare din anul 1640.

Cucova, așezat pe valea pârâului cu același nume, la 4 km vest de centrul comunei. Atestat documentar în secolul al XVII-lea.

R: Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

Valoarea bugetului este insuficientă pentru a răspunde tuturor necesităților locuitorilor”

M.L: Bugetul comunei Strunga prevăzut pentru anul 2019 este de 11.045,26 mii lei,  secțiunea funcţionare și dezvoltare.

Cred că această valoare nu este aceea de a răspunde necesităţilor de care comuna noastră are nevoie. Este important faptul că există posibilitatea de a accesa proiecte şi pe alte linii de finanţare.

R: Ce lucrări/activități specifice aveți pregătire pentru această perioadă?

M.L: Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru această perioadă, vizează beneficiarii Legii 416/2001, cu ajutorul cărora se întreprind următoarele acțiuni:

1.Curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultata din ploi și zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a gunoaielor, întreținerea acostamentelor, cosit vegetație șanțuri și acostamente.

 1. Îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, întreținerea acostamentelor și repararea gardurilor.
 2. Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor , a gunoaielor, săpături manuale.
 3. Îndepărtarea vegetației specifice, crescute în albia pârâurilor, îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone, decolmatarea șanțurilor, podurilor, podețelor și canalelor de scurgere, săpături manual.
 4. Curățat de frunze, tăieri și corecții de arbori și arbuști în parcul Strunga (plantat arbori și arbuști).
 5. Colectarea gunoaielor și îndepărtarea vegetației din zona iazului dintre satele Brătulești si Fedeleșeni.
 6. Colectarea gunoaielor și transportul acestora la punctele special amenajate de colectare.

R: Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

Citeste si   Un bărbat din comuna VOINEȘTI este CERCETAT pentru PĂRĂSIREA locului ACCIDENTULUI

”Singurele metode de dezvoltare pentru realizarea investițiilor rămân accesarea fondurilor guvernamentale sau sursele externe de finanțare din fonduri europene”

M.L: În momentul de față, avem în derulare:

Obiectul contractului/ Acordului-cadru Valoarea estimata fara TVA(lei) Sursa de finantare Data estimata pentru inceperea procedurii Data estimata pentru finalizarea procedurii
„MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEȚUL IAȘI’’ 1.750.000 FEADR Septembrie 2016 Decembrie 2019
MODERNIZARE SI REABILITARE PARC ÎN  COMUNA STRUNGA, JUDEȚUL IAȘI” 559.211,8 FEADR Martie 2019 Decembrie 2019
Proiectare și execuție ”DEMOLARE SI CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT CRIVESTI, COMUNA STRUNGA, JUDETUL IASI”-Proiect PNDL în curs de execuție- 691.663,02 PNDL Iulie 2018 Decembrie 2019
ACHIZIȚIONARE, INSTALARE ȘI UTILIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEȚUL IAȘI” 58.850 Buget local Mai 2018 Decembrie 2019
ACTUALIZARE PUG – AVIZE 50.000 Buget local Ianuarie 2019 Decembrie 2020
ACHIZIȚIE AUTOGREDER 227.000 Buget local Ianuarie 2019 Decembrie 2019
„REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL, ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEȚUL IAȘI” 443.300 Buget local Ianuarie 2019 Decembrie 2020
DOTĂRI CLĂDIRE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ (fost Complex  Comercial)- ACHIZIȚIE MOBILIER- 43.352,76 Buget local Ianuarie 2019 Decembrie 2019
AMENAJARE INTRARE CLĂDIRE ADMINISTRATIV-MULTIFUNCȚIONALĂ (fost Complex  Comercial)- PARCARE SI SPATII VERZI 150.000 Buget local Ianuarie 2019 Decembrie 2019
ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ FĂRCĂȘENI + PORȚI DE ACCES ȘI PIETONALE 55.338,57 Buget local Septembrie 2019 Decembrie 2019
GRUP SANITAR ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ FĂRCĂȘENI (2 module pe două nivele, tip container) 238.000 Buget local Septembrie 2019 Decembrie 2019
AMENAJARE INTRARI –CAI ACCES-  ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂȘENI ȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA 60.000 Buget local Ianuarie 2019 Decembrie 2019
ÎTREȚINERE ȘI REPARAȚII DCL 98 -1 KM STRUNGA- FĂRCAȘENI 200.000 Buget local Ianuarie 2019 Decembrie 2019

 

R: Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

”Drumurile, înființarea distribuției de gaze naturale și sistemul de iluminat, reprezintă prioritățile de care primăria Strunga se va ocupa cu maximă importanță”

M.L: Planurile de investiții pe care dorim să le implementăm în perioada imediat următoare sunt:

 • “Modernizarea drumurilor de interesa local de interes local în comuna Strunga, județul Iași”.
 • ”Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Strunga, județul Iași”
 • ”Reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Strunga, județul Iași”
Citeste si   Încă 1.770 de DOZE se distribuie către 10 centre de VACCINARE din IAȘI

      R: Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?

M.L: În ceea ce privește spectrul social, primăria comunei Strunga se ocupă în principal de recuperarea și integrarea persoanelor cu probleme speciale oferind servicii de consiliere, informare, sprijin și suport material pentru persoanele vulnerabile afectate de diferite categorii de probleme  precum sărăcia,  violența domestică, handicap și servicii de urgență  pentru persoanele  aflate în diferite situații de dificultate printre care amintim victimele abuzului și violenței domestic precum și copii alflați în situații de risc.

R: Puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna dumneavoastră pe parcursul anului?

”Activitățile cultural-artistice vin în ajutorul locuitorilor și a tinerilor din comună, fiind benefice pentru sănătatea fizică și mentală”

M.L: Printre activitățile cultural-artistice care se desfășoară în comuna Strunga anual amintim:

 1. Ziua comunei Strunga, eveniment care are loc anual în prima duminică din luna septembrie.
 2. Comemorarea eroilor neamului.

3. Hramul comunităţii Fărcăşeni “Adormirea Maicii Domnului”.

4. Hramul comunităţii Brătulești “Naşterea Maicii Domnului”.

R: Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

 M.L:  Relația autorități locale cu autoritatea județeană este una destul de strânsă, existând o colaborare  în toate proiectele  care s-au implementat.

A existat o bună colaborarea cu  autoritățile județene. Există respect reciproc și consider că avem ajutor și susținere în rezolvarea nevoilor cetățenilor.

R: Doamnă Primar, va urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor adresate.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ