Share

Având în vedere Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus, Comitetul Local pentru Situatii de Urgență al orasului Hârlău a luat urmatoarele hotarari

Hotărărea nr.6/06.03.2020, Hotârarea nr.7/07.03.2020 și Hotărarea nr.8/09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul Romăniei;

Planul de măsuri stabilit în cadrul ședinței CLSU Harlău, conform procesului verbal înregistrat sub nr.4872/1 2.03.2020;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr 15/ 28.02.2005. cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atributiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgentă și a l-l.G. nr. 557 / 03.08.2016. privind managementul tipurilor de risc,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu data prezentei hotărâri, spațiul de joacă din orașul Hârlău va fi închis in vederea luării măsurilor corespunzătoare de dezinfecție.

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, Biblioteca orășenească va sista programul cu publicul pe toată durata suspendării desfașurării cursurilor unităților de învățamănt.

Art. 3. Prin grija Centrului Operativ al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, prezenta hotărâre se comunică Serviciului Poliție Locală și Bibliotecii orășenești.

 1. In Piața Agroalimentarä a oraşului Hârlãu se va suspenda activitatea in zilele de luni și miercuri ale fiecarei saptamâni, in vederea efectuării dezinfectiei generale a tuturor sectoarelor;
 2. Se va efectua zilnic in Piața Agroalimentară a orașului Hârlau dezinfecția sectorului lactate, a grupurilor sanitare și a suprafețelor pe care se comercializeaza produse alimentare;
 3. Fiecare vânzator din Piața Agroalimentarä a orașului Hârlău are obligația de a purta mascä și manuși de protecție, iar produsele expuse la vânzare vor fi protejate cu folie transparentă;
 4. Serviciul Poliție Locala va intensifica acțiunile de verificare in Piața Agroalimentarä a oraşului Harlau pentru a evita expunerea produselor la vanzare pe jos;
 5. Compartimentulul Autoritate de autorizare transport din cadrul Primăriei va înștiința operatorii taxi cu privire la obligativitatea efectuării de acțiuni de dezinfecție a autovehiculului taxi la finalizarea fiecărui traseu;
 6. Se va efectua dezinfecția băncilor din orașul Hârlău și satul Pârcovaci și a aleilor pietonale de către SC Ecosalubris Hârlău SA;
 1.  Se va constitui o echipă mixtă formată din polițist de proximitate, jandarm, asistent social din cadrul Primăriei care să efectueze acțiuni preventive în vederea conștientizării populației cu privire la importanta respectării măsurilor de sănătate publică dispuse;
 2. In perioada 16-31 martie se restricționeaza activitatea cu publicul in cadrul Primăriei orasului Hârlău, transmiterea solicitărilor, petițiilor realizându-se prin intermediul poștei
 3. electronice sau fax-ului; situațiile urgente vor fi rezolvate de către funcționari într-un birou special amenajat în clădirea anexă a Primăriei;
 4. In perioada 16-31 martie se restricționează activitatea cu publicul la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, conform anexei la prezenta hotarare.
Citeste si   MINCIUNA tandemului ALEXE-CHIRICA are picioare SCURTE: Iașul nu va fi conectat la nicio AUTOSTRADĂ, dar va avea 21 de AUTOBUZE second HAND

Art. 2. Prin grija Centrului Operativ al Comitetului Local pentru Situații de Urgentă, prezenta hotărâre se comunică celor obligați cu indeplinirea măsurilor dispuse.

RESTRICTII ÎN ACTIVITATEA DE LUCRU CU PUBLICUL LA SPCLEP   ORAȘ HÂRLAU, JUD.IAȘI

În perioada 16.03.2020-31.03.2020 accesul cetătenilor va fi restrictionat, fiind soluționate doar cererile persoanelor care nu  dețin  nici  un  act  de identitate, nu dețin un act de identitate în termen de valabilitate sau care expiră până la finalul lunii martie, cereri depuse ca urmare  a  pierderii,  furtului  sau schimbări numelui, cereri privind înscrierea în

Citeste si   9.005 cazuri NOI de persoane INFECTATE cu SARS – CoV – 2 pe teritoriul ROMÂNIEI

 actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței .

În perioada mentionată nu se primesc cereri privind schimbarea domiciliului din străinătate în Romania.

De asemenea rugăm cetățenii să ne contacteze pentru relatii si programări la nr. de telefon: 0232/720347.

Totodata, în activitatea de lucru cu publicul vor fi aplicate următoarele măsuri

 • numărul solcitanților aflati la ghişeele institutiei în acelaşi timp va fi limitat la maxim 3, cate unul la fiecare ghiseu (preluare documente, eliberare documente, preluare foto),
 • suspendarea audienteÍor la sediu. Solutonarea situațiilor deosebite se va face prin email: SPCLEP@primaria-hirlau.ro;
 • zona de aşteptare va fi în exteriorul instituției, în zona împrejmuită din afara  sediului,   cetățenii  având obligatia respectării distanței de 2 metri unul față de celalalt;
 • cetățenii vor urma indicatiile stricte ale politistilor, funcționarilor serviciului sau a ofițerilor de paza.
Citeste si   Depoul CTP din DACIA va fi MODERNIZAT! Primăria IAȘI a semnat contractul pentru REALIZAREA studiului de FEZABILITATE

RESTRICTII ÎN ACTIVITATEA DE LUCRU CU PUBLICUL LA SPCLEP ORAŞ HÂRLAU, JUD.IAŞI-STAREA CIVILĂ

În perioada 16.03.2020-31.03.2020, accesul cetătenilor la Biroul Stare civilă va fi limitat pentru următoarele activităti:

 • Căsătorii   (primiri   de  dosare  şi  oficieri,  cu  condiția participării a ceI mult 10 persoane la o oficiere),
 • Deces (se vor soluționa toate solicitările în acest sens),
 • Naşteri   (se  vor  înregistra    toate  solicitările   în   acest sens),
 • Transcrieri    certificate  de  stare   civilă  (doar   cazuri urgente, justificate prin acte (dovedite cu documente);
 • Duplicate certificate de stare civilă (doar cazuri ce nu suportă amânare).

De asemenea rugăm cetățenii sa ne contacteze pentru relatii si programări la nr.  de  telefon: 0232/723366.

În perioada 16.03.2020-31.03.2020 în activitatea de lucru cu publicul la Biroul de stare civlă vor fi aplicate următoarele măsuri :

 • accesul cetățenilor   în incintă  va fi admis  NUMAI  în programul cu publicul afișat;
 • va  fi admis   accesul  doar  a  câte  unui  solcitant  la ghiqeul institutiei;
 • suspendarea audiențelor ta sediu. Soluționarea situațiilor deosebite se va face prin email: SPCLEP@ primaria-hirlau.ro;
 • zona de aşteptare va fi în curtea primăriei, cetățenii având obIigata respectării distantei de 2 metri unul față de celălalt;
 • cetățenii vor urma indicațiile stricte ale polițistilor, funcționarilor serviciului sau a ofițerior de pază

Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ