În cadrul rubricii “Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul eforturilor pe care unitățile administrativ-teritoriale le depun în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Jurnaliștii publicației noastre vor ajunge în toate comunele ieșene pentru a realiza o radiografie a modului în care primarii reușesc să absoarbă fonduri guvernamentale și europene în comunitățile pe care le administrează.

În cadrul rubricii “Agenda Primarului” de săptămâna aceasta ne aflăm în comuna MOVILENI.

Despre comuna MOVILENI

MOVILENI este o comună din județul Iași, formată din satele Iepureni, Larga-Jijia, Movileni (reședința) și Potângeni.Comuna se află în partea centrală a județului, pe malul drept al Jijiei, acolo unde primește apele micului afluent Sbanț.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Movileni se ridică la 3.278 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.119 locuitori.
Comuna Movileni este administrată de Primarul, Mihai Plumbu, de la Partidul Social Democrat, ales în 2016, și un consiliu local compus din 13 consilieri.

REP: Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

Dupa cum bine se știe la nivel național au fost întampinate probleme în ceea ce privește stabilirea bugetului general, în consecință nici la nivel de comună nu a putut fi stabilit un buget pentru anul 2019 deoarece nu se cunosc cotele de TVA și ale impozitului pe venit pentru comuna Movileni.

REP: Ce lucrări / activități specifice aveți pregătire pentru această primavară? 

– Plantare și răsădire flori pe marginea DJ 282 (din fața sediului primăriei și până la dispensarul uman din comună);
– Vopsirea bancilor, a coșurilor de gunoi și a fântânilor existente pe domeniul public al comunei;
– Plantarea unui număr de 200 bucați /butași trandafiri;
– Lucrări ce constau în cositul și tăiatul buruienilor de pe marginea drumurilor comunale, județene și sătesti.
– Intreținerea  podurilor și podețelor și văruirea acestora;
– Văruirea pomilor de pe marginea DJ 282;
– Reparații la gardurile bazelor sportive din satele Larga-Jijia și Potingeni, văruitul acestora, vopsitul porților, a băncilor amenajate in incinta acestora;
 – Curățarea și igienizarea albiilor pârâurilor de pe raza comunei;
– Acțiune de strângere a gunoaielor de orice fel,de pe marginea drumurilor sătești, comunale și județene, transportarea și depozitarea acestora în locuri special amenajate;
–  Lucrări de toaletare a pomilor din incinta Primariei;
– Lucrări de plantații de pomi (primavara-toamna);
– Confecționat panauri de atentionare si avertizare în ceea ce privește depozitarea gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere aruncate la întamplare pe albiile pârâurilor din localitățile comunei.
Activitățile enunțate se fac în special primăvara, dar pe tot parcursul anului se desfășoară numeroase activități cu scopul de a îmbunătăți aspectul comunei și de a repara cele necesare astfel încât locuitorii noștri să fie mulțumiți de ceea ce îi înconjoară și de sprijinul pe care îl au din partea instituțiilor locale.
Toate aceste lucrări sunt îndeaproape coordonate si supravegheate de domnul vice-primar Frunza Mihai, iar în desfășurarea acestora folosim ca resurse umane persoane care au de întocmit ore de munca în folosul comunității fie că sunt persoane care beneficiază de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, fie persoane care se află în sistemul de probațiune.

REP:Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare

Proiecte derulate in anul 2018
1. Îmbunătațirea calității mediului prin lucrări de împădurire a terenurilor
Agricole degradate in comuna
Movileni judetul Iasi – FONDURI – AFM 2.082.752,99 LEI
2. Modernizare drumuri prin asflatare in comuna Movileni, judetul Iasi – FONDURI – MDRAP 4.225.642,00 LEI
3. Achizitie tocator vegetatie – FONDURI – BUGET LOCAL 23.000,00 LEI
4. Achizitie plug zapada – FONDURI –  BUGET LOCAL 17.500,00 LEI

Proiecte ce se vor derula in cursul anului 2019

1. Construire dispensar medical în localitatea Movileni, comuna Movileni – FONDURI – AFIR // BUGET LOCAL 356.654,76 // 181.974,98
2. Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Larga Jijia corp A si B, comuna Movileni, județul Iași – FONDURI MDRAP  – 629.275,00 LEI
3. Proiectare și execuție lucrări pentru – Extindere rețea de alimentare cu apa și rețea de canalizare în comuna
Movileni, județul Iași – FONDURI –
MDRAP  – 16.236.501,00 LEI
4. Realibilitare și modernizare Școala Primară Iepureni, corp A si B – FONDURI – MDRAP – 1.234.476,00 LEI
5. Realibilitare și extindere grădinița cu program normal Movileni, comuna Movileni județul Iași
– FONDURI – MDRAP – 689.365,00 LEI
6. Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Larga Jijia corp A si B, comuna Movileni, județul Iași
– FONDURI – MDRAP – 629.275,00 LEI
7. Studiu fezabilitate înființare sistem de distribuție a gazelor naturale FONDURI – Bugetul local -156.485 LEI
8. Servicii de proiectare Sala de Sport FONDURI – Bugetul Local – 153.510 LEI
9. Modernizare prin asfaltare a 10 km de drumuri comunale – FONDURI – MDRAP 2.000.000,00 LEI
10. Extindere retea electrica cu 2.5 km in comuna Movileni – FONDURI NE-RAMBURSABILE  200.000,00 LEI
11. Instalarea unui sitem de supraveghere video pe raza comunei Movileni – FONDURI – Bugetul local 100.000,00 LEI
12. Plan de Securitate al comuei Movileni, dotare si documentatie tehnica – FONDURI – Bugetul local 50.000,00 LEI
13. Reamenajrea si dotarea parcurilor de joaca din comuna Movileni – FONDURI –  Bugetul local 50.000,00 LEI
Acestea sunt proiectele in curs de derulare de pe raza comunei Movileni. Suntem foarte mandri de ele si avem in vedere ca fiecare pas al implementarii sa fie cu rezultate bune, astfel incat proiecte sa fie executate la termen si sa vina in beneficiul membrilor comunitatii.

REP: Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții) ?

– modernizari drumuri prin asfaltare 20 kilometri;
– aductiune de gaz prin înființarea ADI (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara).
– construire sală de sport în sat Iepureni, comuna Movileni.

REP: Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?

Pe plan social se încearcă atingerea urmatoarelor obiective pentru anul 2019:
Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială la nivelul comunei Movileni prin realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale care să cuprindă (date de contact, vârsta, nivel de pregătire scolară și profesională,prestațiile acordate, cuantum și data acordării);
Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile serviciului;
Obiectiv  3:  Dezvoltarea  şi  diversificarea  serviciilor  de  natură socială,  în  funcţie  de  nevoile identificate;
Obiectiv 4: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială;
Instituția noastră se implică foarte mult in viața familiilor și persoanelor defavorizate, în special, acordând sprijin și îndrumare pentru primirea de către aceștia a tuturor beneficiilor și serviciilor de asistență socială care li se cuvin conform legislației în vigoare.
De asemenea susținem foarte mult, prin diverse protocoale de colaborare, colectarea de ajutoare ce constau in alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte bunuri necesare ce sunt distribuite familiilor cu situație financiară precară.
De asemenea, în sprijinul familiilor cu venituri mici vin si asociatiile agricole si piscicole care își desfășoară activitatea pe raza comunei noastre, care oferă locuri de munca cetățenilor din comunitate, atât ca zilieri cât si ca lucrători permanenți. Aceste asociații ridică considerabil economia locală și aduc un plus în ceea ce privește dezvoltarea locală.
Asociațiile Agricole sunt: Vic Start SRL, Plumbus Company, Agromec Movileni si Plumb Com S.R.L. Asociațiile piscicole sunt: Pescaris S.RL

REP: Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna Dvs pe parcursul anului?

Activitățile cultural – artistice si sportive care se desfășoară pe raza comunei noastre sunt strâns legate de evenimente naționale sau locale.
Câteva din activitățile cultural artistice sunt:
– Zilele comunei Movileni – la care sunt invitați diferite formații artistice, muzicale sau de teatru, se desfășoară numeroase concursuri și numere artistice oferite de membri ai comunității.;
– Datini și obiceiuri de iarnă;
– Activități realizate cu ocazia Zilei Naționale a României.
– Vizita anuală a grupului de bicicliști Bike Honda, în Larga Jijia, Zona de altfel supranumită si Delta Moldovei, renumită pentru frumusețea sa și numeroasele specii de păsări care poposesc in acesta zona.
Activitățile sportive sunt:
-Participarea cu echipa de fotbal fete Movileni la campionatul județean și național;
-Participarea la campionatul județean de fotbal cu echipa de fotbal de baieți a comunei Movileni.

REP: Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora ?

Relația pe care o avem cu instituțiile la nivel județean este bazată pe comunicare si sprijin reciproc.
Beneficiem mereu de sprijin și îndrumare din partea reprezentanților și membrilor acestor instituții și se încearcă mereu colaborarea pozitivă în vederea ducerii la îndeplinire a tuturor lucrurilor ce vin în favoarea persoanelor din comunitate, deoarece în beneficiul acestora lucrăm și încercăm prin toate mijloacele posibile să fim aproape de ei și să creștem condițiile de trai de la nivelul comunei Movileni.
REP: Domnule Primar, Mihai PLUMBU vă urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor adresate.

LĂSAȚI UN MESAJ