Share

Liceul din Miroslava a semnat un acord de parteneriat cu Asociația Liga de Utilitate Publică, partenerul Școlii Fără Șomeri, în dezvoltarea proiectelor POCU pentru unitățile școlare

Proiectul a fost inițiat în cadrul conceptului #Școală Fără Șomer, concept care stă la baza dezvoltării școlii profesionale cu practică productivă,  în sistem dual.

În valoare de 2.373.484,25 RON, proiectul are ca beneficiar direct Liceul Tehnologic Agricol “M. Kogălniceanu” Miroslava și va fi finanțat prin POCU, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i. Progrmul are ca obiectiv specific 6.14, creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Acesta prevede organizarea şi derularea stagiilor de practică pentru 181 de elevi în învățământul ISCED 2-4 și presupune recrutarea, implicarea și menținerea în proiect a grupului țintă, programarea stagiilor de practică, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute de elevi și de partenerii de practică.

Rezultate preconizate ale proiectului

În ce privește rezultatele, se estimează că un procent de minim 76% din numărul persoanelor care beneficiază de sprijin, respectiv cel puțin 138 persoane își vor îmbunătăți nivelul de pregătre profesională, urmare a sprijinului primit. 39 de elevi vor fi angajați la finalul proiectului iar 19 elevi vor  urma studii sau cursuri de formare la sfârșitul proiectului.

Ce presupune acest proiect?

În primele 3 luni de desfășurare a proiectului, se va realiza o analiză asupra oportunităților locale pe care elevii din instituțiile de învățământ selectate le vor putea fructifica, urmare a participării la activitățile proiectului, intitulat ”Studiu de evaluare a oportunităților de învățare la locul de muncă”.

Acest studiu va fi localizat în aria geografică de implementare efectivă a proiectului și se va baza pe interviuri și întâlniri ale experților din proiect cu stakeholderi – reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, reprezentanți ai întreprinderilor, reprezentanți ai autorităților locale, în vederea identificării nevoilor de actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel local sau regional.

Citeste si   (P) MARICEL POPA, președintele PSD Iași: „Guvernarea social-democrată înseamnă o Românie DEZVOLTATĂ pentru toți românii!”

Aceștia vor fi consultați permanent în timpul desfășurării proiectului în vederea menținerii activităților în linia de dezvoltare vizată atât de instituțiile de învățământ cât și de întreprinderile de pe piață muncii, asigurând astfel consecvență și continuitate pentru dezvoltarea educațională și profesională a elevilor, viitori angajați sau antreprenori pe piața locală, regională sau națională, ca un beneficiu pe termen lung al participării în proiect. În urma analizei, se vor determina modulele de practică de specialitate care vor fi urmate, colaborările cu agenții economici interesați și o programare generală a elevilor la aceste stagii de practică.

Grupului țintă care va participa la stagiile de practică i se va oferi masă zilnică în locația de desfășurare a stagiilor de practică

Aceste persoane vor fi intervievate de către expertul de orientare și consiliere profesională pentru a se identifica trăsături de personalitate, elementele de competență profesională și elementele de motivație care pot contribui la succesul profesional.

Menținerea grupului țintă se va realiza prin acordarea de burse (1200 RON/Luna) pentru fiecare persoană care a finalizat stagiul de practică, lansarea unui concurs de firme de exercițiu dotat cu 10 premii substanțiale prin organizarea unor workshopuri pentru toți elevii participanți, în locații turistice atractive, care vor da posibilitatea consolidării cunoștințelor teoretice și practice în diverse activități pentru care elevii se pregătesc zi de zi.

După finalizarea stagiilor de practică vor avea loc întâlniri cu reprezentanții întreprinderilor

După finalizarea stagiilor de practică pentru fiecare elev sau grupuri de elevi în parte, vor avea loc întâlniri cu reprezentanții întreprinderilor participante la stagiile de practică prin care să fie validate rezultatele programelor de învățare la locul de muncă.

Până la sfârșitul proiectului vor fi analizate feedback-urile primite din partea stakeholderilor (reprezentanții întreprinderilor și ai instituțiilor de învațământ), se vor evalua rezultatele stagiilor de practică și se vor integra în ghidul de bună practică ce va fi publicat pâna la sfârșitul proiectului în cadrul activităților. Ghidul de bună practică va constitui de asemenea un punct de pornire în vederea demarării unor activități noi de susținere a învățării la locul de muncă pentru elevi. Aceste activități vor fi susținute din surse proprii și din surse atrase.

Citeste si   Depistat conducând un autoturism, FĂRĂ a deține PERMIS DE CONDUCERE și fiind sub INFLUENŢA ALCOOLULUI

Proiectul își propune să contribuie de asemenea la dezvoltarea de competențe digitale pentru membrii grupului țintă, în colaborare cu instituțiile de învățământ ce vor fi atrase în activitățile proiectului. Această condiție este esențială în economia de astăzi în vederea asigurării competitivității și productivității adecvate cerințelor specifice societății informaționale.

Accentul pus pe utilizarea tehnologiei informației în cadrul cursurilor teoretice și practice pentru dezvoltarea aptitudinilor și competențelor în diverse domenii de specializare inteligentă, în cadrul workshopurilor- firme de exercițiu și în cadrul  serviciilor de consiliere și orientare profesională îmbunătățește transferul de competenţe de organizare, de desfăşurare şi evaluare a proceselor de lucru.

Cornel Bertea Hanganu: „Urmărim, în acest mod, să asigurăm o pregătire complexă pentru cursanții din proiect, în vederea dezvoltării cu succes a competentențelor elevilor de azi, viitorii angajați sau antreprenori de mâine”

„Dorim ca viitorii angajați să iasă din capcana în care cad multe alte abordări care încearcă să integreze TIC în mediul educațional: nu este vorba doar de a lucra cu aplicații office sau de a fi capabili să își găsească informațiile și locul pe internet.

Este vorba, în esență, de a crea și dezvolta produse folosind tehnologiile digitale și aplicații software specializate, pe care fiecare trebuie să le conștientizeze în funcție de specificul viitorului său loc de muncă (predicibil în urma profesiei pentru care se pregătește deja), dar pe care noi ne simțim datori să le scoatem în evidență în general și să le explicăm clar și fundamentat importanța.

Urmărim, în acest mod, să asigurăm o pregătire complexă pentru cursanții din proiect, în vederea dezvoltării cu succes a competentențelor elevilor de azi, viitorii angajați sau antreprenori de mâine.”,  a declarat Cornel Bertea Hanganu inițiatorul programului.

Furnizarea de servicii de consiliere profesională și orientare a carierei pentru elevi

Se va realiza metodologia de consiliere profesională și orientarea carierei pentru elevi, vor fi oferite servicii de consiliere și orientare profesională pentru întreg grupul țintă.

Citeste si   Depoul CTP din DACIA va fi MODERNIZAT! Primăria IAȘI a semnat contractul pentru REALIZAREA studiului de FEZABILITATE

Oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională cu accent pe identificarea calităților profesionale sau antreprenoriale pentru 181 persoane din grupul țintă. Aceste tipuri de servicii se referă la:

– furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;

– evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, aversiunea față de risc (element de personalitate important în antreprenoriat, în vederea identificării potențialului antreprenorial);

– dezvoltarea abilității și a încrederii în sine în vederea luării deciziei privind propria carieră.

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea de competențe digitale

Proiectul își propune să contribuie, de asemenea, la dezvoltarea de competențe digitale pentru membrii grupului țintă, în colaborare cu instituțiile de învățământ ce vor fi atrase în activitățile proiectului.

În cadrul activității de furnizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională, expertul de consiliere și orientare profesională va promova soluții menite să dezvolte capacitatea elevilor de a asigura unui echilibru în cadrul activității proprii între aspectele sociale, economice și ecologice, în vederea atingerii dezideratului de dezvoltare durabilă și sustenabilă a comunității locale.

Acesta va face recomandări referitoare la dezvoltarea de competențe digitale, creșterea responsabilității față de mediul înconjurător, protejarea cadrului natural și respectarea prevederilor legale în domeniul egalității de şanse/nediscriminare/egalitatea între femei și bărbați.

În vederea pregătirii elevilor și pentru activități antreprenoriale, legate evident de profesia lor, solicitantul va organiza sesiuni de firme de exercițiu în cadrul școlilor participante, care vor culmina cu 10 workshopuri de firme de exercițiu, în care vor participa cât mai mulți elevi din grupul țintă (maxim 181 persoane). Vor fi acordate 10 premii consistente celor mai buni concurenți.

În perioada următoare, la Miroslava se va înființa un Centru de Excelență privind Formarea Profesională în Sistem Dual care va permite operatorilor economici să-și pregătească forța de muncă bine calificată.

 Autor, prof.dr.Florea Costel Dorel


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ