Share

Peste câteva luni Municipiul Iași va avea un nou Plan Urbanistic General (PUG).

Primăria Municipiului Iași informează că la sfârșitul săptămânii trecute documentul a fost lansat în dezbatere publică. Proiectant general a fost SC Search Corporation SRL București (arh. Mihai Rădulescu), iar proiectant urbanism Bia Axa – Atelier de arhitectură Iași (șef proiect: dr. arh. Dragoș Ciolacu).

Odată aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi, PUG va constitui documentaţia de bază în vederea elaborării şi corelării politicilor locale de dezvoltare, precum şi în vederea eliberării certificatelor de urbanism, respectiv a autorizaţiilor de construire.

Totodată, PUG va condiţiona aprobarea de către Consiliul Local a documentaţiilor pentru Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu. PUG va avea o valabilitate de 10 ani din momentul adoptării în Consiliul Local. Totalul intravilanului existent este de aproximativ 6.194 hectare.

Ce prevede noul PUG

Noul PUG ține cont de investiţii majore precum restructurarea platformei industriale CUG, construirea Spitalului Regional de Urgenţe, amenajarea malurilor râului Bahlui, modernizarea infrastructurii şi reorganizarea circulaţiei, dar şi introducerea trenului urban (linie specială de transport public pe traseul Antibiotice – Păcurari – gara Nicolina – Socola) sau realizarea unui centru de târguri şi expoziţii. Un obiectiv strategic prioritar constă în consolidarea domeniului universitar, alături de atragerea vieţii academice în centrul oraşului, amenajarea unei reţele de spaţii publice şi spaţii verzi în fostele incinte industriale, reabilitarea spaţiilor publice şi a spaţiilor verzi din cartiere, realizarea de parcaje şi viabilizarea zonelor de extindere.

Patru obiective specifice

Documentul strategic stabileşte patru obiective specifice în care sunt incluse mai multe proiecte privind dezvoltarea activităţilor economice.

Primul face referire la dezvoltarea Iaşului drept centru de servicii, afaceri, cultură, comunicare, media şi educaţie superioară. Principalele proiecte constau într-o nouă amenajare a platformelor industriale (Fortus, Ţuţora, Ţigarete, depoul de tramvaie de pe strada Uzinei, triajul Socola), conversia cinematografelor (Victoria, Republica, Dacia şi Copou) în săli de spectacole, spaţii universitare la spitalul judeţean (după realizarea spitalului regional), mutarea Penitenciarului în judeţ, conversia parţială a suprafeţei militare din Copou şi realizarea unui complex sportiv regional.

Al doilea obiectiv are în vedere valorificarea potenţialelor culturale şi de mediu. În acest sens, printre proiecte se numără reabilitarea Centrului istoric, protejarea prin măsuri urbanistice a cartierelor rezidenţiale tradiţionale (Copou, Păcurari, Sărărie), păstrarea de coridoare verzi de legături cu zone naturale din exterior (în lungul malurilor Bahluiului, Nicolina, Cacaina) şi extinderea reţelei de trasee ciclo-turistice în zona periurbană.

Pentru cel de-al treilea obiectiv, modernizarea profilelor industrie şi transporturi, PUG prevede organizarea de parcuri industriale, consolidarea sectorului IMM, prelungirea traseului trenului urban Antibiotice – Socola spre capăt estic (Ungheni – Cristeşti – Holboca) şi capăt vestic (Leţcani – Podu Iloaiei) şi rezervarea de coridoare necesare pentru viitoare artere de legătură (arteră pe relaţia nord: Podul Sf. Ioan – Aeroport – conexiune cu viitoare autostradă – Popricani – Rediu – Leţcani).

Al patrulea obiectiv face referire la gestiunea eficientă a resursei de teren, inclusiv prin asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe termen lung şi evoluţii imprevizibile.

Cum se va dezvolta infrastructura rutieră

Primele propuneri de proiecte privind îmbunătățirea reţelei rutiere vizează centura ocolitoare, asigurarea conexiunii la autostrada Iaşi – Târgu Mureş prin străzi noi şi lărgirea la 4 benzi cu linie de tramvai în cale proprie (strada Aurel Vlaicu – intersecţia cu DJ 248D Holboca – Tomeşti) şi a DN 28 până la Tomeşti.

Alte proiecte fac referire la pasaje comune peste calea ferată şi cursuri de apă (unul în zona de est a complexului ERA şi al doilea după depoul Strămoşilor din Dacia), poduri noi (Tabacului, Dacia, Strămoşilor, Basarabi, pe traseul unei legături noi între strada Silvestru – bulevardul Nicolae Iorga, bulevardul Chimiei – strada Mihai Vodă Viteazul, în continuarea străzii Aterizaj, strada Milcovului – strada Lotrului) şi pasaje rutiere peste calea ferată (Sergent Grigore Ioan, strada Rampei – strada Luca Arbore, șoseaua Manta Roşie – strada Mustea).

Pentru îmbunătăţirea traficului în intersecţii cu disfuncţionalităţii, în PUG se propun pasaje supraterane (peste strada Arcu şi unul în continuarea bulevardul Independenţei până în bulevardul Tudor Vladimirescu) şi subtraversări (bulevardul A. Panu pe sub strada Elena Doamna spre Tătăraşi, strada Palat pe direcţia Palas – bulevardul Cantemir, în prelungirea strada Colonel Langa, în prelungirea strada I.C. Brătianu, la poduri existente: Podul de Piatră, Podul Cantemir, Podul Roş şi două ale bulevardul Tudor Vladimirescu în lungul Splaiului de o parte şi de alta a râului Bahlui).

Pe termen mediu şi lung, mai sunt propuse poduri peste Bahlui (Sarmisegetuza spre Cicoarei şi între șoseaua Naţională şi strada Aleea Ipsilanti), precum şi două subtraversări (strada Ghica Vodă pe sub strada Elena Doamna şi strada Smârdan pe sub strada Sf. Lazăr cu legătură spre Palas).

Și strada Cuza Vodă va deveni pietonală

Varianta finală a planului urbanistic include şi amenajarea unei zone pietonale extinse în Centrul vechi. Conform documentului, caracterul de patrimoniu al zonei centrale va fi pus în evidenţă de bulevardul Ştefan cel Mare, care va deveni arteră pietonală.

Pentru etapa de largă perspectivă, se propune închiderea unui traseu pietonal perimetral nucleului central care să includă străzile Cuza Vodă, Costache Negri, zona Halei Centrale şi a bulevardului Anastasie Panu. Pentru strada Cuza Vodă se propune restricţionarea accesului auto pe toată lungimea, acces doar pentru riverani, reabilitarea liniei de tramvai şi a trotuarelor, pe bulevardul Anastasie Panu se propune lărgirea trotuarelor”, se precizează în PUG.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ