Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași este prima instituție care își prezintă OFERTA EDUCAȚIONALĂ pentru anul 2018-2019

Beneficiind de toate avantajele unei tradiţii de existenţă educațională, de un corp profesoral de excepţie, de statutul de școală europeană, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași, îşi asumă şi totodată îndeplineşte sarcina de formare a elevilor săi, în cadrul învăţământului de zi de tip liceal, profesional sau profesional dual.

Știați că?!

Ordonanţa de urgenţă care a modificat Legea Educaţiei anul acesta a creat un cadru legal pentru organizarea unui al doilea tip de învăţământ profesional. Se numeşte învăţământ profesional dual şi se organizează la sfârşitul clasei a VIII-a.

Pe lângă orientarea şcolară şi profesională, obiectivele principale ale instituției sunt aprofundarea studiului în specialitatea aleasă, dar şi înzestrarea elevilor cu un bagaj solid de cunoştinţe, pentru ca aceştia să fie independenți, autonomi, responsabili, maturi şi în măsură să decidă asupra propriei lor cariere.

Adevărata valoare a colegiului o reprezintă oamenii în general.

Elevii şi profesorii, deopotrivă, care şi-au creat o identitate de prestigiu de necontestat în învăţământul ieșean.

MISIUNEA ȘCOLII

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași satisface cerințele de dezvoltare socială și profesională a tinerilor și adulților din județ, oferind o formare profesională de calitate la standarde europene în domeniul CONSTRUCȚII, INSTALAŢII  ȘI LUCRĂRI PUBLICE, MECANICĂ, PROTECŢIA MEDIULUI și FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN.

În aceasta manieră, instituția de învățământ raspunde cerințelor agenților economici de a pregăti forța de muncă calificată, sprijinind în același timp dezvoltarea carierei, sporirea calității vieții și prosperitatea economică, promovând norme și idealuri ce vizează cultivarea respectului față de valori precum democrația, libertatea, adevărul și respectul față de instituții și semeni.

BINE AȚI VENIT la COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE ASACHI,, IAȘI!

Oamenii liceului ce poartă numele marelui om de cultură, poet și dramaturg român, Gheorghe Asachi, sunt oamenii care au îndrăzneala de a aspira spre lumea cunoașterii și de a parcurge paşi spre noi orizonturi.

Ei intră într-o aventura curajoasă, urcând niște scări ale înțelegerii, la capătul căreia se află împlinirea idealurilor propuse individual.

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași, situat în COPOU, pe strada Sărărie nr.189, a început să funcţioneze din anul 1841, sub numele de Institutul de Arte și Meșteșuguri din Iași, păstrându-şi această titulatură mulți ani.

Dacă te-am convins, te așteptăm să ne cunoaștem!

Înscrierea elevilor la învățământul profesional de stat și învățământul profesional dual se face pe data de 5 septembrie între orele 08.00-15.30.

Școala profesională învățământ dual (200 lei bursă stat + 200 lei bursă operator economic)

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Dulgher, tâmplar, parchetar

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Fierar betonist, montator prefabricate

Școala profesională (200 lei – bursă stat)

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Zidar, pietrar, tencuitor

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Instalator instalații tehnico- sanitare și de gaze

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Instalator instalații încălzire centrală

Ne-ai ales? Ai câștigat!

Vă asigurăm:

 • Un învățământ de calitate
 • Săli de clasă, cabinet, laboratoare și ateliere dotate corespunzător
 • Sală de festivități
 • Bibliotecă cu 27.000 de volume
 • Cămin ultramodern cu 250 locuri
 • Cantină

SCURT ISTORIC

La 1 iulie 1840, domnitorul Mihail Sturdza, emitea hrisovul domnesc prin care, la propunerea lui Gheorghe Asachi, se înființa “în Ieși cel dintîi Institut de Arte și Meșteșuguri pentru informarea industriei naționale”.
Astfel, în 1841, își începea activitatea Institutul de Arte și Meșteșuguri din Iași, astăzi Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” , pe tărâmul modernizării societății românesti, industrializării și dezvoltării învățământului tehnic.

Pentru a avea numărul necesar de elevi, Asachi întocmește ,”Instrucțiunile fundamentale a Scolii de Arte și Meșteșuguri” din Iași, în care se arată obligațiile maiștrilor, calfelor, ucenicilor și cum trebuie să se desfășoare întreaga activitate din școală.

La început, școala a funcționat cu 6 ateliere : lăcătușerie, rotarie, fierărie, stolerie, saidacarie, și strungarie, conduse de maiștri aduși de directorul școlii, inginerul ceh Karol Mihailiuk de Hodocin, din Transilvania, ajutați de patru calfe.

Începând cu anul 1860, Școala de Arte și Meșteșugari va extinde posibilitățile de cuprindere prin școlarizarea elevilor externi și prin înființarea unei școli de adulți la care veneau ca externi calfele de la alte corporații din Iași.

Deoarece spațiul de care dispunea școala în curtea Bisericii “Sf. Ilie” devenise nesatisfăcător în comparație cu nevoile economiei, Ministerul Agriculturii, Comerțului și Lucrărilor publice (în subordinea căruia intrase din 1862, dar nu pentru multă vreme) dispune cumpărarea unui teren unde să se construiască un nou local care să corespundă cerințelor momentului.

Din 1896 , Școala Superioară de Meserii (de-a lungul timpului, școala a avut mai multe denumiri) își are sediul în Copou, pe strada Sărăriei.

Datorită potențialului economic pe care îl are Școala Superioară de Meserii, în timp, s-a ajuns la o mare diversitate de meserii

De la cele 6 ateliere inițiale s-a ajuns la 16 ateliere cu specializări, printre altele, precum: rotarie și mașini agricole, electricitate, automobile, sculptură în lemn.

De-a lungul timpului, școala a fost vizitată de regele Carol I, fiind o dovadă a faptului că, în viața Iașului, a țării cât și a sistemului de învatâmânt românesc, importanța școlii creștea permanent.

Ca o încununare a acestei ascensiuni, școala participă la Expoziția Universală de la Paris unde obține Medalia de aur.

De altfel , școala a mai participat la expoziții: la Londra în 1862, la Paris în 1866.

În timpul Primului Război Mondial, atelierele școlii au fost folosite de Arsenalul Armatei, iar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a funcționat o Școală de Aviație (1941-1942) și o Școală de Automobile (1942-1943).

De exemplu, Ministerul Aerului și Marinei a dotat Școala cu un avion și 3 motoare diferite, acestea servind ca material didactic și demonstrativ pentru instruirea elevilor în cunoașterea avionului și în special a motorului.

Încununarea definitivă a calității actului didactic și al eforturilor generațiilor de dascăli și discipoli ai școlii noastre este dată de faptul că în anul 2004, aceasta a primit Diplomă de Excelență, iar în anul 2008, i s-a acordat Certificatul de Școală Europeană.

Valorile noastre stau în oamenii școlii, elevi și profesori, care contribuie la crearea unei identități distincte a Colegiului “Gheorghe Asachi” Iași!

LĂSAȚI UN MESAJ