Share

Având în vedere prevederile Ordinului comun nr 5487/1494/2020, în urma confirmării infectării cu virusul SARS -COV-2, 3 elevi, 5 cadre didactice și totodată 8 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea „faţă în faţă” la nivel de clasă. 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 239/16.09.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 14.10.2020.

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Citeste si   Liceul TEORETIC de Informatică „Grigore Moisil” IAȘI - Cum ar fi ȘCOALA pe INSTAGRAM?

Având în vedere adresa și avizul Inspectoratului Școlar Județean Iași nr.8115/14.10.2020, privind propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași care au solicitat suspendarea cursurilor în modalitatea ”față în față”;

Având în vedere avizele Direcției de Sănătate Publică Iași  nr.29033, 29020, 29016, 29014,29018, 29028, 29034, 29015/13.10.2020.

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 din Ordinul  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

Unitățile de învățământ în care se suspendă cursurile față în față

Art. 1 Se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” la nivel de clasă, pentru o perioadă de 14 zile, în următoarele unități de învățământ:

Citeste si   Studenții TUIAȘI dau viață campusului! În Tudor Vladimirescu s-a inaugurat un PARC cu mobilier URBN unic în IAȘI
Nr. crt. Unitatea de învăţământ Clasa la care sunt supendate cursurile școlare în modalitatea “față în față” Începând cu

data confirmării cazului

Nr. Hotărârii CA al unității școlare
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRAJDURI Clasa a V-a A, 23 elevi

Clasa a V-a B, 25 elevi

Clasa a VI-a, 32 elevi

Clasa a VIII-a A, 17 elevi

12.10.2020 47/12.10.2020
2 COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „V. ADAMACHI”, IAȘI Clasa a  IX-a C, 30 elevi

Clasa a X-a C, 12 elevi

Clasa a XI-a C, 23 elevi

Clasa a XII-a C, 27 elevi

12.10.2020 123/13.10.2020
3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „O. CAZIMIR”, IAȘI Clasa a V-a D, 24 elevi 10.10.2020 29/12.10.2020
4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION SIMIONESCU”, IAȘI Clasa a IV-a F, 25 elevi 11.10.2020 25/14.10.2020
5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEȘTI, GPN MIRCEȘTI 1 grupă mixtă, 21 preșcolari 12.10.2020 1/14.10.2020
6 ȘCOALA PROFESIONALĂ FÂNTÂNELE Clasa a X-a, 25 elevi 09.10.2020 352/13.10.2020
7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, IAȘI Clasa a III-a C, 29 elevi 12.10.2020 17/13.10.2020
8 COLEGIUL TEHNIC „GH. ASACHI”, IAȘI Clasa a XI-a A, grupa 1, 15 elevi 09.10.2020 215/14.10.2020

 

Art. 2 Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ preuniversitar menționate în prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire.

Art. 3 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

 


Share
DISTRIBUIȚI
Redactor-Șef al Ziarului Buna Dimineața Iași. Experiență în domeniul administrației publice atât la nivelul instituțiilor publice de pe raza municipiului Iași cât și a UAT-urilor care își desfășoară activitatea la nivel județean! CONTACT: 0771.324.701 email: office.bunadimineataiasi@gmail.com sau office@bunadimineataiasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ