Share

În cadrul rubricii „Agenda primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Costești și discutăm cu primarul comunei, Aurel DOACĂ.

REP: Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna dumneavoastră?

Primar Aurel DOACĂ: Comuna Costeşti este situată într-o depresiune înconjurată de dealuri, în partea de nord-vest a judeţului Iaşi, având în componenţă satele Costeşti – reşedinţa comunei şi Giurgeşti, întinzându-se pe o lungime de aproximativ 8 km, cu o suprafaţă de 2192 ha şi cu o populaţie de 1743 de locuitori, poziţionându-se în apropierea oraşului Târgu Frumos (la cca 8 km), al Municipiului Paşcani (la cca 18 km) și al Municipiului Iaşi (la cca 52 km).

Legătura cu localităţile limitrofe şi mai departe se face atât prin reţeaua rutiera (DN28 A si DN28), cât şi prin drumurile săteşti, dintre care 9 km sunt asfaltaţi, dar şi prin reţeaua feroviară (Halta Costeşti şi Halta Pietrişu).

Printre comunele cu care ne învecinăm se numără: Ruginoasa, Heleşteni, Strunga, Balş, Ion Neculce

REP: Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

„Am recurs la accesarea de fonduri  prin Programul Naţional de Dezvoltare Locala – PNDL, pentru a putea dezvolta proiecte pe care le avem”

A.D: Pentru anul în curs avem un buget de 5943,41 mii lei, din care suma de 1871,65 mii lei este pentru finanțarea secțiunii de funcționare, iar suma de 4071,76 mii lei este destinată pentru secțiunea de dezvoltare. Acest buget nu asigură necesarul de fonduri pentru a acoperii nevoile comunei, pentru a asigura cheltuielile publice și mai ales investițiile pe care le avem în vedere, astfel încât bugetul a fost echilibrat cu suma de 218,69 mii lei, reprezentând excedentul exerciţiilor bugetare precedente, în vederea majorării bugetului pentru secțiunea de dezvoltare.

De asemenea, am recurs la accesarea de fonduri  prin Programul Naţional de Dezvoltare Locala – PNDL, pentru a putea dezvolta proiecte pe care nu am putea să le derulăm doar din sursă proprie de finanţare.

R: Ce lucrări/activități specifice aveți pregătite pentru această perioadă?

A.D: Ne aflăm în plin sezon rece, astfel încât am adaptat nevoile curente ale comunităţii cu posibilităţile de execuţie, raportate la condiţiile climatice. Având în dotare un buldoexcavator şi un utilaj multifuncţional, am intervenit pe drumurile comunale nemodernizate prin nivelarea, completarea, după caz, și împrăștiere de pământ/piatră. Am făcut aprovizionarea cu materiale antiderapante, astfel încât să putem interveni asupra drumurilor din comună în timp util în vederea uşurării traficului în condiții de polei şi zăpadă.

Se efectuează cu regularitate lucrări de gospodărire prin decolmatarea șanțurilor, rigolelor și podețelor. De asemenea, asigurăm întreținerea spațiilor publice prin servicii de igienizare și curățare a spațiilor verzi.

Şi, pentru că nu putem face abstracţie de faptul că se apropie sărbătorile de iarnă, încercăm să conferim comunei un aspect de sărbătoare prin montarea de decoraţiuni specifice.

REP: Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

„Implementarea proiectelor duce la creșterea gradului de dezvoltare al comunei și la creșterea nivelului de trai al locuitorilor”

A.D: Există o serie de investiţii finalizate, prin care s-a încercat creșterea gradului de confort al localnicilor, și anume:

Achiziţionarea unui utilaj multifuncţional, în valoare de 445.000 lei, cu finanţare AFIR;

Alimentarea cu apă potabilă și incendiu în localitățile Costești și Giurgești, cu finanțare de la buget local și S.C. ApaVital S.A.;

Modernizarea prin asfaltare a DC 120 și a drumurilor sătești, cu o lungime de 3 km şi o valoare de 3.763.422 lei, cu finanțare de la bugetul de stat, prin PNDL și de la bugetul local;

–  Modernizarea prin asfaltarea drumurilor sătești și a drumului comunal Costești-Giurgești, cu o valoare de 6.352.300 lei, cu finanțare de la bugetul de stat, prin PNDL și de la bugetul local;

Modernizarea prin asfaltarea tronsonului de legătură pe DS 365 cu o valoare de 347.240 lei, cu finanțare de la bugetul local;

Reabilitare termică, schimbare acoperiș, reparații curente și construire grup sanitar anexă la clădire sediu UAT Comuna Costești, cu o valoare de 485.168 lei, cu finanțare de la bugetul local;

Reabilitare, modernizare și echiparea infrastructurii Școlii Gimnaziale nr, 1 Costești – Corp A, comuna Costești, județul Iași, cu valoare de 1.116.410 lei, cu finanțare de la bugetul de stat, prin PNDL și de la bugetul local;

Reabilitare pod sat Costești în punct Perju Costică, cu o valoare de 1.211.530 lei şi finanțare de la bugetul de stat;

Achiziție utilaj specializat, cu o valoare de 512.270 lei, cu finanțare AFIR și de la bugetul local.

Pe lângă proiectele finalizate, în momentul de față, avem în derulare:

Reabilitarea Școlii Primare Giurgești, cu o valoare estimată de 1.288.377 lei cu finanțare de la bugetul de stat, prin PNDL și  de la buget local, cu termen de finalizare 2019;

Reabilitarea clădirii de dispensar uman din satul Costești, cu o valoare estimată de 856.120 lei, cu finanțare de la bugetul de stat, prin PNDL și din bugetul local, termen de finalizare 2020;

Reabilitare, modernizare și extindere la Școala Gimnazială Nr. 1 Costești – Corp B, sat Costești, cu o valoare estimată de 1.897.159 lei, cu finanțare de la bugetul de stat (PNDL) și din bugetul local, cu termen de finalizare 2020;

Extindere rețea de distribuție apă în localitatea Costești-Giurgești, cu o valoare estimată de 1.394.162 lei, cu finanțare de la bugetul local și S.C. ApaVital S.A., cu termen de finalizare 2020.

REP: Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

A.D: Confortul cetățenilor din comuna noastră cât și dezvoltarea acesteia sunt priorități ale primăriei Costești de aceea în următoarea perioadă avem în pregătire următoarele proiecte:

Modernizare drumuri sătești și comunale, cu o valoare estimată de 25.252.886 lei, cu finanțare prin FDI;

Extindere rețea distribuție apă în localitatea Costești;

Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Costești și Giurgești;

Modernizare sistem de iluminat public;

Îmbunătățirea conectivității intercomunale Ruginoasa – Ion Neculce, prin modernizarea drumului comunal DC 120 și drumuri sătești pe teritoriul comunei, cu o valoare estimată de 5.653.301 lei, cu finanțare de la bugetul de stat, prin PNDL, cât și de la bugetul local.

REP: Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social?

A.D: Prin definiţie, administraţia publică locală reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate, în regim de putere publică, de organizare a executării şi de executare în concret a legii şi de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public local.

            Astfel, suntem tot timpul preocupați și deschiși la toate acțiunile de sprijin pe care le putem acorda comunității. Familiile care trec prin situații dificile sau care au o situație financiară precară sunt sprijinite financiar prin ajutoare de urgență sau tichete sociale, conform legislaţiei în vigoare.

Există la nivel local un acord de parteneriat încheiat între instituţiile locale UAT- Comuna Costeşti, Şcoala Gimnazială nr.1 Costeşti şi Postul de Poliţie Rural Costeşti în vederea rezolvării unor eventuale situaţii de natură socială în care sunt implicaţi copii, persoane vârstnice sau familii vulnerabile.

Pentru fermierii din comună organizăm întâlniri cu reprezentanţi de la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi, în cadrul cărora primesc informații de interes agricol, astfel încât aceştia să beneficieze de consultanţă specializată.

REP: Puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna dumneavoastră pe parcursul anului?

A.D: Deşi bugetul local nu ne permite prea multe, acesta fiind destinat în cea mai mare măsură secţiunii de dezvoltare, nu putem să nu organizăm festivităţi cu ocazia Zilei Naţionale a României, pe 1 Decembrie, organizate în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr.1 Costeşti, depunerea de coroane cu ocazia Zilei Eroilor, datinile şi obiceiurile de iarnă, care fac parte din categoria activităţilor pe care le desfăşurăm în fiecare an, deci şi anul acesta ne-am dedicat marcării acestor evenimente.

REP: Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

A.D: Întotdeauna a existat o relaţie de colaborare între autoritatea publică locală, autorităţile județene și cele centrale.

R: Domnule, Primar, va urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor adresate.


Share
DISTRIBUIȚI
Redactor-Șef al Ziarului Buna Dimineața Iași. Experiență în domeniul administrației publice atât la nivelul instituțiilor publice de pe raza municipiului Iași cât și a UAT-urilor care își desfășoară activitatea la nivel județean! CONTACT: 0771.324.701 email: office.bunadimineataiasi@gmail.com sau office@bunadimineataiasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ