Share

În cadrul rubricii ”Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ-teritoriale și să reliefăm eforturile pe care aceștia le fac în vederea dezvoltării comunității lor. 

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Comarna și discutam cu primarul comunei, domnul  Constantin GRĂDINARU.

Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna dvs.?

Primar Constantin GRĂDINARU: Comuna Comarna este situată în partea de sud-est a județului Iași la o distanță de aproximativ 30 de km față de Municipiul Iași. Are în componență satele Comarna, Osoi, Stânca și Curagău.

Se învecinează cu comunele Tomești, Țutora, Prisăcani, Costuleni și Schitu-Duca și este traversata de drumul național DN 28 Iași–Albița prin care este asigurată o legatură mai bună cu Municipiul Iași.

Încă din cele mai vechi timpuri, condițiile naturale au facut posibilă ocuparea de către oameni a acestui teritoriu. Comuna noastră se poate mândri cu peisaje mirifice caracteristice fiecărui anotimp, dar și prin faptul că teritoriul comunei  reprezintă unul dintre cei mai mari producători de cireșe din zona Moldovei.

De asemenea, în comuna Comarna se află un sit arheologic ,,Pădurea Musteața” ce datează din secolele VII-X și se află la aproximativ 15 km de sat.

 Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

G.C.: La acest capitol lucrurile sunt destul de clare. Bugetul disponibil pentru acest an este de 6,8 mil de ron. Această sumă acoperă cheltuielile de  funcționare și dezvoltare suportate din bugetul local.

Ce lucrări/ activități specifice aveți pregătite pentru această primavară?

G.C.:În ceea ce privește activitățile specifice acestui anotimp am urmarit în permanență să menținem un mediu curat și sănătos în comuna noastră. Pe lângă asta, împreună cu echipa de la Serviciul de Gospodărire Comunală-compartiment coordonat de către Viceprimarul comunei.

„Desfășurăm activități edilitar gospodărești de refacere și întreținere a infrastructurii, de salubrizare a domeniului public, tăierea vegetației, toaletarea copacilor în zonele în care aceștia încălcau proprietatea publică și îngreunau traficul rutier, decolmatarea rigolelor și desfundarea podețelor precum și pietruirea drumurilor sătești”.

Ne puteti face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

Infrastructură

 1. ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Comarna, județul Iași”.
 • sursa de finanțare – fonduri europene – PNDR
 • buget – 1.000.000 euro
 • lungime modernizare- 4.5  km

Datorită faptului că acest proiect a fost scos la licitație, iar ofertantul declarat câștigător a refuzat să semneze contractul de execuție a lucrăriii pe motiv că proiectul este subevaluat, ne-am asumat prin Hotărâre de Consiliul Local să reactualizăm devizul general al proiectului și să venim cu o cofinanțare de la bugetul local  de aproximativ 1.700.000 lei pentru a nu pierde acești bani. Urmează din nou procedura de licitație și sperăm că în toamnă, viitorul constructor să se apuce de lucrări.

Sănătate

 1. ,,Construire și dotare dispensar uman în sat Osoi, comuna Comarna, județul Iași”.
 • sursa de finanțare: fonduri guvernamentale (PNDL) + cofinanțare buget local
 • buget: 985.830,33 lei

Educație

 1. ,,Construire grădinița cu program prelungit în curtea Școlii Gimnaziale nr.1, sat Comarna, comuna Comarna, județul Iași”
 • surse de finantare-fonduri guvernamentale (PNDL)+cofinanțare buget local
 • buget: 1.186.502,66 lei
 1. ,,Reabilitare Corp C1 și extindere cu corp nou-grupuri sanitare la Școala Gimnazială nr. 1 Comarna, în comuna Comarna, județul Iași”
 • surse de finanțare-fonduri guvernamentale (PNDL)+cofinanțare buget local
 • buget:1.860.430,15 lei
 1. ,,Construire grădinița cu program normal cu 4 săli de grupa în sat Comarna, comuna Comarna, județul Iași”
 • surse de finanțare – fonduri POR 2014-2020 + cofinanțare buget local
 • buget: 2.446.521,49 lei din care buget local 531.095,93

Mediu

 1. ,,Platforma de depozitare și gospodărie a gunoiului de grajd în comuna Comarna, județul Iași”.
 •  surse de finanțare – fonduri guvernamentale – Ministerul Apelor și Pădurilor.
 •  buget: 1.271.690,56 din care buget de stat 1.171.733,31 lei și buget local 99.957,25 lei

Alte domenii

 1. ,,Dotarea serviciului public de gospodărire comunală, a comunei Comarna, județul Iași”.
 • surse de finanțare – fonduri europene PNDR 2014-2020 – Asociația grupului de acțiune locală Ștefan cel Mare-GAL Măsura 4.4/6B
 • buget: 416.935,75 lei-89.500 euro
 1. ,,Extindere rețele electrice, localitate Comarna, jud. Iași, zona Mocra’’, în parteneriat cu Delgaz Grid SA și Comuna Comarna.
 • valoare: 399.990,31 lei  fără TVA din care: 203.393,27 fără TVA -Delgaz Grid SA și 196.597,04 fără TVA-buget local Comarna.
 1. ,,Realizarea lucrarilor de înregistrare sistematică a imobilelor în vederea înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Comarna.” De menționat este faptul că aceste contracte au fost  semnate în anul 2017 și anul 2018.
 • surse de finantare – Bugetul de stat
 • buget: aprox.260.000 lei
 • nr. imobile estimate -4000

Ce planuri de investițitii aveți în pregătire? (dotări, modernizări, construcții)?

Pregătim și lucrăm la următoarele:

 1. „Lucrări de refacere și prevenire după calamități în comuna Comarna, județul Iași’’.

Zilele trecute am primit vestea că obiectivul nostru este pe lista sinteză CNI. Acum pregătim Studiul de Fezabilitate pentru a merge în comisia tehnică pentru a ne susține proiectul. Sperăm ca în toamna să predăm amplasamentul către CNI, iar din primavara anului 2020 să fie asfalt pe ulițele comunei.

2. „Înființarea de rețele de distribuție a gazelor naturale în comuna Comarna’’. A fost semnat contractul de servicii pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate.

3. ,,Extinderea rețelei  de alimentare cu apă și canal în comuna Comarna’’. De precizat este faptul că există demers pentru aceste obiective, dar din păcate așteptam atribuirea și finalizarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Iași-POIM.

Astfel în cadrul contractului 5 va fi vizată extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași.

Axa 3 Iași-Comarna-Costuleni-Dobrovăț-Ciortești-Cozmești, pentru comuna Comarna sunt proiectate în vederea execuției următoarele:

-infiintarea retelei de alimentare cu apa in satul  Comarna-cca 6 km

-infiintarea retelei de alimentare cu apa in satul Osoi-cca 10 km

-infiintarea retelei de canalizare in satul Comarna -7,5 km

-infiintarea retelei de canalizare in sat Osoi-12,5 km

În luna martie a acestui an  erau În curs de definitivare documentațiile de atribuire ale contractelor, proiectele tehnice, detaliile de execuție în vederea demarării procedurilor de licitație. Așteptăm atribuirea contractelor pentru a putea demara extinderea de apă și canal pe ceilalți km neîncluși in POIM.

3.,,Reabilitare și modernizare cămine Culturale’’- Ne propunem să acționăm fie prin demolare și construcții noi, fie prin  reabilitarea acestora.

Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social?

G.C.: Nu pot preciza cu exactitate un anumit grad de implicare, dar încercăm pe cât posibil să răspundem cu promptitudine și contribuție la nevoile comunității locale. De aceea, purtăm discuții  pe temele abordate cu cetățenii acționând chiar la fața locului acolo unde este nevoie și monitorizăm cazurile sociale existente.

Ne puteti oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna dvs pe parcursul anului?

G.C.: Bineînțeles, în fiecare an organizăm în toate cele 4 sate, Sărbatoarea satului. în cadrul acestui eveniment acordîm  diplome de fidelitate celor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, oferim șansa elevilor școlilor din comună de a-și demonstra abilitățile prin diferite prestații artistice, urmând ca apoi să-i avem invitați pe interpreții de seamă ai jocului și cântecului românesc, precum și nelipsitul foc de artificii.

“Din dorința de a promova și transmite mai departe valorile și tradițiile românești am înființat, de curând,  un ansamblu local de dansuri populare având denumirea de “Flori de cireș”

În anul 2016 în baza Hotărârii Consiliului  Local Comarna a fost înființată Asociația pentru Cultură, Educație și Sport având ca  scop promovarea culturii și a evenimentelor culturale desfășurate pe raza comunei Comarna, precum și promovarea și sprijinirea educației și sportului de masă. De atunci și până în prezent Asociația prin sprijinul Primăriei a organizat împreună cu cele două școli din satele Osoi și Comarna, în calitate de parteneri,  mai multe activități culturale. De asemeni, din dorința de a promova și transmite mai departe valorile și tradițiile românești am înființat, de curând,  un ansamblu local de dansuri populare având denumirea de “Flori de cireș”. Alte activități ar mai cuprinde antrenamente de karate, campionate de fotbal, manifestații artistice și culturale privind comemorarea a diferite evenimente istorice (Ziua Eroilor, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua Europei), ș.a.m.d.

Cum apreciati relația cu autoritățile județene? În ce masură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

Referitor la acest aspect, putem afirma faptul că, în general, colaborăm bine cu autoritățile publice locale, județene și centrale.

Domnule Primar, vă urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor adresate.

 


Share
DISTRIBUIȚI

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ