Share

În cadrul rubricii ”Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrative-teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Jurnaliștii publicației noastre vor ajunge în toate comunele ieșene pentru a realiza o radiografie a modului în care primarii reușesc să absoarbă fonduri guvernamentale și europene în comunitățile pe care le administrează.

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Dumești și discutăm cu primarul comunei, domnul  Mihai COCOVEICĂ.

REP: Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna Dvs?

Primar Mihai COCOVEICĂ: Comuna DUMEȘTI este așezată în Regiunea Moldovei, subregiunea Câmpia Moldovei, unitatea Câmpia Jijiei inferioare, în partea centrală a județului Iași, având orientare din nord spre sud.

Populaţia comunei conform datelor statistice demografice este  de 5086  de persoane (conform datelor din 01.07.2015), respectiv  de 1525 gospodării.

Comuna cu satele componente  are o suprafaţă de 7873 ha și face parte din categoria aşezărilor care apar amintite în primele documente istorice din anul 1619. În ansamblu comună se împarte în trei zone distinte:

Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are ? 

M.C: Bugetul comunei pe anul în curs este este de 15.551 mii lei din care avem alocată suma de 6.189 mii lei pentru proiectele de dezvoltare a comunei.

Citeste si   Bugetarii comunei TIGĂNAȘI pleacă în VACANȚE de lux mascate, PLĂTITE din bani PUBLICI

Ce lucrări / activități specifice aveți pregătire pentru această perioadă ?

M.C: În această perioadă pregătim studiul de fezabilitate pentru o investiție necesară în comună și comunitate, respectiv  Căminul Cultural pe care  dorim să îl realizăm în comuna noastră.

Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

M.C: În prezent avem în implementare, aflându-se în diferite stadii de lucrări un număr de șapte proiecte :

 ’’Îmbunătăţirea infrastructurii  agricole  în  comuna  Dumeşti,  judeţul  Iaşi cu o valoare de investiție de 4.200.000 lei, proiect finanțat prin PNDL”

  ’’Modernizare  drumuri   comunale DC 26 (Dumeşti – Hoiseşti),  DC 36A (Hoiseşti – DN 28, E583) şi drumuri săteşti în sat Hoiseşti,  comuna Dumeşti,  judeţul  Iaşi”  cu o valoare de investiție de 4.100.000 lei, proiect finanțat prin PNDL

 „Construire grădiniţă în sat Dumeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi’’ cu o valoare de investiție de 1.100.000 lei, proiect finanțat prin AFIR.

Citeste si   Ce se ÎNTÂMPLĂ dacă vrei să faci un simplu RETUR unui PRODUS? ”VIAMOND își bate joc de CLIENȚII săi”

 ,,Construire grădință cu 4 săli de clasă în sat Păușești, cu o valoare de investiție de 1.756.000 lei, din care 320.000 lei din bugetul local,  proiect finanțat prin MEN”

 „Consolidare şi modernizare dispensar medical în sat Dumeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi, cu o valoare de investiție de 1.300.000 lei, proiect finanțat prin PNDL„Servicii de înregistrare  sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară ”, sat Dumeşti, judeţul Iaşi .

 “Amenajare trotuar pavele în sat Păuşeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi“ – proiect realizat din bugetul local cu o valoare de investiție 1.100.000 lei.

Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții) ?

M.C: Ca planuri de viitor, pentru dezvoltarea comunei, ne gândim să realizăm:

 proiectul de alimentare cu gaze naturale al comunei, deja am făcut demersurile necesare  și  am primit avizul de la Transgaz.

 proiectul de asfaltare a drumurilor comunale, cerere depusă la FNI, cerere aflată spre soluționare.

Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social?

M.C: Primăria, prin compartime a familiei, întocmirea dosarelor pentru încadrarea în grad de handicap, ajutorul de încălzire locuință, tichete sociale de grădiniță. Susținerea de la bugetul local este de 67 mii lei.

Citeste si   Turismul din Județul IAȘI continuă să fie AFECTAT grav de CRIZA sanitară: ”Sosirile ÎNREGISTRATE în structurile de primire TURISTICĂ în luna mai 2020 au însumat 1729 PERSOANE”

Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna Dvs pe parcursul anului?

M.C: Consiliul local alături de instituțiile de învățământ din comună, se implică în formarea tinerilor talente,sprijinind echipa de dans popular ”Hora” de la Școala Profesională Dumești, sprijin încununat de succes prin obținerea locului I la concursul de dans ce s-a desfășurat în luna iunie la Suceva.

Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora ?

M.C: Colaborarea cu autoritățile județene o pot define ca fiind una bună, găsind sprijin și solutionări la problemele întâmpinate.

Domnule Primar, va urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne raspunde întrebărilor adresate.


Share
DISTRIBUIȚI
Redactor-Șef al Ziarului Buna Dimineața Iași. Experiență în domeniul administrației publice atât la nivelul instituțiilor publice de pe raza municipiului Iași cât și a UAT-urilor care își desfășoară activitatea la nivel județean! CONTACT: 0771.324.701 email: office.bunadimineataiasi@gmail.com sau office@bunadimineataiasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ