Share

O lună și jumătate ne mai desparte de marea sărbătoare a Cuvioasei Parascheva, iar Mitropolia Moldovei și Bucovinei a început primele pregătiri. Cei care doresc care doresc să comercializeze obiecte de cult trebuie să pregătească dosarele

Ca și în anii trecuți, conform unei hotărâri a  Permanenţei Consiliului Eparhial Iaşi, vor primi autorizații doar protopopiatele, mănăstirile, schiturile şi parohiile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor, respectiv Unităţile  de  cult  din  ţară şi străinătate din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (alte eparhii) care au binecuvântarea ierarhului locului.

”Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult (Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivităţi), prin temeiul nr. 12295/05.10.2016, Permanenţa Consiliului eparhial Iaşi a hotărât ca, în perioada 11 – 15 octombrie 2018, NUMAI următoarele categorii de persoane juridice să primească spații și Autorizaţii de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios, cu prilejul Sărbătorii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva – 2018: Protopopiatele, mănăstirile, schiturile şi parohiile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor, respective Unităţile  de  cult  din  ţară şi străinătate din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (alte eparhii) care au binecuvântarea ierarhului locului”, au precizat reprezentanții Mitropoliei.

Depunerea dosarului ce conține documentația pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare, se va face la Centrul Eparhial Iași – Sectorul economic – financiar – Departamentul activități neeconomice (Căminul preoțesc – C3), începând cu data de 10.09.2018. Data limită de depunere a documentației este 01.10.2018, inclusiv.

Menționăm faptul că, ocuparea spațiilor, care sunt într-un număr limitat, se va face în funcție de data și numărul de înregistrare a dosarului complet la Registratura Centrului eparhial Iași, prioritate având dosarele unităților de cult din Arhiepiscopia Iașilor.

Documente necesare pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios cu ocazia Sărbătorii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva în anul 2018

 1. Codul fiscal al unității de cult;
 2. Binecuvântarea de la Chiriarhul locului (pentru unități de cult din alte eparhii)*;
 3. Cerere tip (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 4. Carte de identitate solicitant;
 5. Împuternicire pentru alte persoane decât reprezentantul legal al unității de cult, pentru reprezentarea unității de cult în relația cu Arhiepiscopia Iașilor în vederea depunerii documentației pentru obținerea spațiului și a Autorizației de vânzare a obiectelor de cult și a colportajului religios (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 6. Cartea de identitate a împuternicitului;
 7. Împuternicire pentru vinderea de obiecte de cult și colportaj religios în numele și pentru unitatea de cult (de la sediul Centrului eparhial Iași sau se poate descărca de aici);
 8. Carte/cărți de identitate ale persoanelor care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios (dacă diferă de reprezentantul legal al unității de cult);
 9. Fotografie color tip C.I. pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios la punctul de vânzare;
 10. Legitimație tip pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios (se va elibera la sediul Centrului eparhial Iași);
 11. Contracte de voluntariat sau de prestări servicii pentru persoanele care vor vinde obiecte de cult și colportaj religios.

Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ